Zpravodajství

Podzim = školící období

 APD informuje    Iveta Rudová    26. září 2014  

Trenéři malých atletů, učitelé a další zájemci o "malou atletiku" mají během podzimu mnoho možností k získání trenérské kvalifikace, popřípadě jejímu zvýšení nebo jen sebevzdělávání bez možnosti získání trenérské kvalifikace.

ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL
Od 22. října do 20. listopadu je možné se zúčastnit školení, která se budou konat po celé České republice.

Školení pořádá Český atletický svaz v rámci nového projektu Atletika pro děti do škol (1.- 5. třída ZŠ). Je určeno zejména pro učitele a učitelky 1. stupně ZŠ a další zájemce o dětskou atletiku. Účastníci se seznámí s novým projektem, který zahrnuje školení učitelů, metodiku, praktické atletické pomůcky k využití v hodinách TV, soutěže a propagaci a je obohacen o novinky z dětské atletiky ve světě (v rámci projektu Nestlé Kids´ Athletics´). Školení bude rozděleno na teoretickou část a praktickou část v tělocvičně. Předpokládá se zapojení účastníků do praktické části – Atletických hrátek.

Školení probíhá ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) v  rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Účastníci obdrží oficiální účastnický certifikát /ne trenérský průkaz/.

Podrobné informace včetně konkrétních míst školení, termínů a podmínek přihlašování najdete v Kalendáři akcí

 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETICKÝCH PŘÍPRAVEK
Atletický oddíl USK Praha pořádá pro zájemce v sobotu 15. listopadu 2014 v Praze školení trenérů atletických přípravek. Školení se mohou zúčastnit zájemci starší 16 let z Prahy i celé ČR, z atletických oddílů i dalších subjektů (ZŠ, MŠ, DDM aj.). Členové atletických oddílů obdrží po absolvování školení kvalifikaci Trenér/ka atletických přípravek, ostatní účastníci pouze účastnický list.

Školení je rozděleno na teoretickou a praktickou část (praktická cvičení pro atletickou školku, minipřípravku a přípravku).
 
Školení je pořádáno ve spolupráci s Českým atletickým svazem (ČAS), za který bude přítomna koordinátorka projektu Atletika pro děti Iveta Rudová.  Účastníkům bude kromě povinného školícího programu představen projekt IAAF Nestlé Kids´Athletics´.
 
Podrobné informace a podmínky přihlášení přihlášení najdete v Kalendáři akcí
 

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŽACTVA
Školení pořádá Pražský atletický svaz 29.- 30. 11.2014 v Praze. Je určeno trenérům mladšího a staršího žactva z atletických oddílů/klubů z celé ČR popř. pedagogům a cvičitelům atletických kroužků.  Na školení se mohou hlásit zájemci starší 18 let s trenérskou kvalifikací TAP (trenér atletických přípravek) nebo bez trenérské kvalifikace. Členové oddílů po absolvování školení obdrží trenérskou kvalifikaci Trenér žactva, ostatní účastnický list.
 
Podrobné informace včetně podmínky přihlášení najdete v Kalendáři akcí