Zpravodajství

Atletika pro radost I. na prvních čtyřiceti školách

 Další projekty    red.    16. června 2016  

Projekt, který právě spouštíme, má napomoci podpoře atletění v nově vzniklých, ale i stávajících kroužcích atletiky na prvním stupni základních škol. Ty by se měly přeměnit v oficiální školní přípravky spolupracující s místními atletickými kluby a potažmo Českým atletickým svazem. Kde je od září najdete?

Už vstupní informace zaujaly skoro stovku škol po celé republice, což nás sice na jednu stranu velmi těší, na druhou stranu jsme bohužel mohli vyhovět jen menší polovině žádostí. Do výběru bylo zařazeno 95 přihlášek, které byly podány v řádném termínu. Po termínu došlo 7 přihlášek, které byly vyřazeny. Cílem výběru bylo, umožnit rozjetí projektu ve všech krajích republiky a to tak, aby všude byla 1-2 školní přípravky.
 
Komise ve složení David Bor – předseda komise mládeže, Vít Rus – člen komise mládeže a zodpovědná osoba za projekt Atletika pro radost, Iveta Rudová – zodpovědná osoba za projekt Atletika pro radost I. a Petr Šarapatka – trenér mládeže, vedoucí trenér SCM pro Prahu 1- 5 vybrala 40 míst, kde se bude v následujícím období pod patronací Českého atletického svazu 'atletit'. Seznam nových Atletických školních přípravek, které se ve školním roce 2016/ 17 projektu zúčastní, najdete v příloze.
 
Děkujeme všem, kteří poslali přihlášku, za zájem o projekt Atletika pro radost I.  Projekt se bude rozšiřovat o další možnost zapojení- Atletiku pro radost II. Doporučujeme proto sledovat web www.atletika.cz, kde budou v druhé polovině kalendářního roku zveřejněny informace o možnosti dalšího případného zapojení zájemců. Se zástupci vybraných škol se pak osobně setkáme na podzim na školení v Nymburce. 
 
Veškeré informace k nově spuštěnému projektu najdete v článku ZDE.