Zpravodajství

Děti učí děti

 Další projekty    red.    21. listopadu 2016  

Zajímavou akci, při které byla prezentována spolupráce ZŠ Vrdy s naším projektem Atletika pro děti do škol, připravili deváťáci místní školy pro ty úplně služebně nejmladší.

„Projekt Děti učí děti je již na naší škole tradicí. Jde o spolupráci prvňáků a deváťáků při různých činnostech. Je založený na jednoduché myšlence a to naučit děti spolupracovat a vzájemně si pomáhat. 
 
Spolupráce jsme se rozhodli využít i při jedné listopadové hodině TV. Děvčata z 9. tříd ukázala prvňákům atletické pomůcky, které jsme získali v loňském roce díky zapojení do projektu Atletika pro děti do škol. Připraveno bylo šest stanovišť. Za splnění úkolu na stanovišti získali prvňáčci zvířátko (s využitím ozdobných děrovaček) na připravenou kartičku.
 
Prvňákům se hodina moc líbila, dokonce se ozývalo: To byla zatím nejlepší hodina TV ve škole. Doufejme, že se jim hodiny TV budou líbit i následující roky při plnění jejich povinné školní docházky,“ napsala nám ze ZŠ Vrdy paní učitelka Dana Kubešová.