Zpravodajství

Povánoční protažení pro školáčky

 Další projekty    red.    11. ledna 2017  

Po vánočních prázdninách se pěkně protáhly děti navštěvující první stupeň v základní škole Františka Horenského, kterou najdete v Boršicích ve Zlínském kraji. Více nám napsal přímo pan ředitel, Tomáš Kordula. Škola je zapojena do našeho projektu Atletika pro děti do škol.

„První školní den po návratu z vánočních prázdnin jsme společně s žáky 9. třídy a panem učitelem Hapalou připravili dopoledne zaslíbené 'netradičním' atletickým disciplínám. Žáci 1. stupně si na sedmi připravených stanovištích vyzkoušeli svoje sportovní dovednosti. Myšlenka uspořádat takovýto zajímavý návrat do školních lavic vznikla i díky nápadům získaných v rámci zapojení do projektu Atletika pro děti. Metodika projektu je takovýchto zajímavých nápadů plná a v budoucnu může být zpestřením každé hodiny tělesné výchovy.
 
Vítěze jednotlivých disciplín jsme symbolicky neodměnili tradičními sladkostmi, ale ovocem, zeleninou a 'pravými' atletickými medailemi. Samozřejmě největší dík patří panu učiteli Dušanu Hapalovi, který jednotlivá stanoviště vymyslel a připravil.  Pod jeho vedením zvládli svoji roli rozhodčích jednotlivých disciplín i žáci 9. třídy. Každému bych přál vidět ty radostné úsměvy na tvářích dětí po zvládnutí zadaných úkolů,“ napsal nám ředitel ZŠ Františka Horenského v Boršicích, pan Tomáš Kordula a dodává: „samotné motto projektu- Běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát- jednoznačně popisuje, že atletika není jen pro vrcholové sportovce."