Zpravodajství

Začátek podzimu, to je ta správná doba na… drakiádu!

 Další projekty    red.    2. října 2017  

O víkendu pěkně foukalo, tak byla neděle 1. října ideálním dnem pro pouštění draků. Přečtěte si, co atletický kroužek při ZŠ T. G. Masaryka ve spolupráci s místním DDM pro děti zorganizoval.

„Akci jsme zahájili hned u školy T. G. Masaryka ve Štětí a to výstavou draků, které děti vyráběly ve výuce výtvarné výchovy. Na Městském stadionu jsme si pak zahráli sranda fotbalový zápas dvou dětských družstev "Žlutých draků" a "Nejlepších draků" a jednoho družstva rodičů a pedagogů "Ohnivých draků".
 
Děti také soutěžně kreslily křídami velmi pěkné draky na zem. Poté vypukla hlavní část Drakiády, samotné pouštění draků. Soutěžilo se v pěti kategoriích: největší drak, nejmenší drak, nejkrásnější drak, nejoriginálnější drak, nejlepší letové vlastnosti draka.
 
Po vyhodnocení všem vyhládlo, tak jsme se vydali do Domu dětí a mládeže, kde pro nás personál přichystal příjemné prostředí na opékání vuřtů. Děti si zadováděly na prolézačkách, houpačkách, trampolíně a dalších super atrakcích. Jsme rádi, že vedení školy TGM nám takovéto akce umožňuje a je milé, že nám s akcí bylo velmi mnoho lidí nápomocno,“ uzavírá trenérka a Alena Francová.