Zpravodajství

Zápis ve znamení atletiky

 Další projekty    red.    23. dubna 2017  

V pátek 7. dubna se na ZŠ Vrdy konal zápis budoucích prvňáčků. Každý rok se na jeho přípravě a průběhu aktivně podílejí i žáci druhého stupně. Tématem zápisu byla různá povolání a u "vojáků" se dobrá fyzička prověřila atletěním.

„U vojáků prokázali budoucí prvňáčci obratnost, zručnost i dobrou kondici a překážkovou dráhu zvládli naprosto s přehledem. Pro sestavení dráhy jsme využili pomůcek z projektu Atletika pro děti," napsala nám paní učitelka Dana Kubešová ze základní školy Vrdy.