Atletické přípravky

Vyber přípravku

Zvolte kraj, město (obec), nebo věkovou kategorii. Nalezené shody se zobrazí po výběru jednoho z filtrů.

Dům dětí a mládeže Stodůlky

Charakteristika oddílu

Přípravka není členem Českého atletického svazu.

Kroužky atletiky probíhají pod DDM Stodůlky. Ve školním roce 2016/ 2017 pro Vás otvíráme již 3 skupiny. Pro děti ve věku 4 – 5 let se kroužek „Hrátky s atletikou“ bude konat v tělocvičně DDM Stodůlky.  Atletika pro nejmenší 5 – 7 let a Atletická přípravka 7 – 10 let probíhá v ZŠ Trávníčkova. 
 
Zápisy na školní rok 2016/2017 probíhají od 1.6.2016. 
 
Adresa Chlupova 1800/6, Praha 5
Web www.ddmstodulky.cz
E-mail atletika@ddmstodulky.cz, pohyb@ddmstodulky.cz
Věková kategorie věk 5-7 / věk 8-9
Cena
Hrátky s atletikou         650 Kč /pololetí   (1 hod./ týdně)
Atletika pro nejmenší   650 Kč/pololetí (1 hod./ týdně)
Atletická přípravka       700 Kč/pololetí  (1,5 hod./ týdně)
Kontaktní osoby Pavlína Mouchová /atletická přípravka/
Tréninkové místo ZŠ Trávníčkova - atletický ovál nebo tělocvična, DDM Stodůlky
Rozpis tréninků
Hrátky s atletikou  4 – 5 let - den  a čas bude upřesněn v září
Atletika pro nejmenší 5 - 7 let středa 16:00 – 16:50
Atletická přípravka  7 - 10 let    středa 17:00 – 18:20
Poznámka
 
 
Hrátky s atletikou  
Kroužek je určen pro děti mezi 4-5 lety. Chceme klást důraz na vytvoření si kladného postoje ke sportu a k pohybu obecně. Děti se seznámí se základními atletickými disciplínami a budou vedeni k osvojení si základních pohybových dovedností - jak házet, běhat, skákat, padat, ale i jak se protáhnout a jak nikomu (tedy ani sobě) neublížit, což je důležité při každém sportu. Zjistí, co všechno jejich tělo zvládne a že ho můžou mnoho naučit. Hodiny skrze rozmanité sportovní činnosti také ukáží dětem důležitost vzájemného respektu, spolupráce a kamarádství.
 
Atletika pro nejmenší 
Během tréninků atletické přípravky se budeme zaměřovat především na rozvoj rychlosti a koordinace, což je pro děti v předškolním a brzkém školním věku z pohybového hlediska nejdůležitější. Děti se také seznámí s tím, jak sportovní tréninky probíhají, zažijí si jednotlivé části od rozehřátí až po konečné uvolnění. Zároveň je naší prioritou vést tréninky tak, aby byly pro děti přitažlivé, proto budou mnohdy jejich náplní vhodné hry, v rámci kterých budou děti procvičovat jednotlivé dovednosti. Děti budou mít své zápisníčky, do kterých kromě účasti na hodině budeme zaznamenávat výkony, kterých děti docílí. Můžeme tak sledovat zlepšení každého dítěte v průběhu jeho působení v naší přípravce.
 
Atletická přípravka děti zasvětí do základů atletiky. Naučí se jejím základním pravidlům a osvojí si jak základní technické disciplíny, tak si potrénují běžeckou techniku. Během kroužku si budeme hodně hrát a tím učiníme trénink pro děti co nejzábavnější. Důraz bude v tomhle věku kladen především na rozvoj koordinace, která je důležitá pro jakékoli další pohybové aktivity. Zvyknou si také na průběh tréninku od počátečního rozehřátí až po konečnou fázi protažení.Děti budou mít své notýsky, kam budou dostávat razítka a nálepky za každou hodinu a také tam budou mít své výkony a pochvaly.
 
V zimních a chladných  měsících (listopad - březen) bude trénink probíhat v tělocvičně ZŠ Trávníčkova. Ostatní měsíce (září - říjen a duben - červen) na hřišti Zš Trávníčkova.