Zpravodajství

Atletika zaujala na jarmarku

 Krátce    red.    10. září 2015  

Kroužek atletiky při základní škole Havlíčkova v Litoměřicích prezentoval 5. září Atletiku pro děti na místním Sportovním jarmarku.

Na akci, která měla dětem a jejich rodičům přiblížit možnosti volnočasových sportovních aktivit v Litoměřicích, měla atletika svůj vlastní stánek. Mezi velkou nabídkou klubů a oddílů se královna sportu díky pěkné prezentaci neztratila.
 
„Některé sporty si děti na místě mohly i zkusit. Například naše škola připravila atletickou dráhu. Vyzkoušely si ji děti od tří do dvanácti let. Pro malé sportovce jsme měli připravené drobné odměny a i díky krásnému počasí se akce velmi vydařila,“ napsala nám paní učitelka a trenérka Miloslava Šikýřová. Organizátorem akce bylo město Litoměřice, které sportování malých dětí cíleně podporuje. 
 
Děti z místního atletického kroužku se na začátku školního roku také řádně atleťácky rozehřály při výtvarné rozcvičce. Jejich pěkné výtvory jsme do naší letní soutěže už zařadit nemohli, przentujeme je proto aspoň v malé fotogalerii.