Zpravodajství

Leden patří dobré partě z Milevska

 Představujeme    Pavla Pražková    2. ledna 2017  

Představuje se vám parta atletíků tužená pokřikem: „My jsme atleti z Milevska, každý nám rád zatleská!“

O atletice v Milevsku jsme si povídali s předsedou oddílu a trenérem Pavlem Fleischmannem.
 
Jak dlouho ve vašem oddíle atletí i ti nejmenší?
Náš oddíl je zaměřen na práci s mládeží již od samého začátku v roce 2002. Tehdy jsme začínali asi s dvaceti dětmi. Před sedmi lety jsme, na základě zájmu rodičů, zřídili i kategorii přípravky.
 
Dala by se v krátkosti shrnout filozofie vašeho klubu?
Snažíme se, aby se děti atletikou bavily. Není důležité, aby ze všech závodů vozily medaile. Chceme zapojit co nejvíce dětí a umožnit sportovat i těm méně nadaným.
 
Je nějaké specifikum vašeho regionu?
Milevsko je poměrně malé město a pro děti je zde dost příležitostí ke sportování. To se odráží i na počtu dětí, které se věnují jenom atletice, protože o mnoho z nich se 'přetahujeme' s jinými oddíly.
 
Zaznamenali jste v posledních letech vzestup zájmu o atletiku?
Počty dětí jsou posledních několik let stejné. V současné době máme v oddíle přibližně 60 dětí, většina z nich je v přípravce. Vidíme vzrůstající zájem hlavně v nejmladší kategorii, kolem šesti let.
 
Množí se stesky na špatnou 'fyzičku' dětí. Jak to vidíte vy?
Nadprůměrně šikovných dětí k nám moc nepřichází. Ale to rozhodně neznamená, že bychom se některým věnovali méně a nadaným více. Děti vyloženě obézní v oddíle nemáme. Máme jedno dítě s lehkým psychickým omezením, ale i to zvládáme.
 
Co se vám osvědčilo, že děti na atletiku naláká?
Nejvíce dětí k nám chodí na základě toho, že o nás slyšely od svých známých nebo viděly některý z tréninků. Takže nejlépe se nám osvědčuje soustavná trpělivá práce s dětmi, která nám buduje dobrou pověst.
 
Děláte nábor?
Nábor děláme vždy začátkem školního roku, ale noví zájemci o atletiku opravdu spíše chodí více na doporučení někoho známého než na základě anonce.
 
Od kolika let u vás děti sportují?
Nejmladším atletům je pět let. V jedenácti přecházejí z přípravky mezi žactvo. Většina dětí končí po ukončení základní školy, protože jezdí na střední školy mimo Milevsko a na sport už nemají tolik času.
 
Kolikrát týdně se scházíte?
Přípravky trénují dvakrát týdně 90 minut.
 
S čím by měli počítat rodiče, když dítě k vám do přípravky dají?
Od dětí je vyžadována určitá samostatnost, i když naši trenéři k nejmenším mají téměř rodičovský přístup.
 
Jaká je výše poplatku?
Příspěvek na kalendářní rok je tisíc korun. Nikomu z rodičů to nepřijde jako vysoká cena. Vzhledem k nájmům, které platíme, by cena mohla být vyšší. Naštěstí díky podpoře naší TJ nemusíme příspěvky zvyšovat.
 
Kde trénujete v létě, v zimě?
V létě využíváme atletický ovál na sportovním areálu, v zimě tělocvičnu základní školy a naši sokolovnu.
 
Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
Snažíme se, aby děti vyzkoušely co nejvíce atletických disciplín. Rádi využíváme pomůcky a nářadí dětské atletiky.
 
Představíte našim čtenářům vaše hřiště?
Bohužel jsme poslední aktivní oddíl v Jihočeském kraji, který dosud nemá k dispozici dráhu s umělým povrchem. V létě trénujeme na trávě a na antuce a někdy jsou to skutečně 'bojové' podmínky. Jsme velice závislí na počasí a stavu atletického oválu- jestli trénink můžeme udělat. Myslíme si, že lepší kvalita hřiště, včetně zázemí, by rozhodně zvýšila počty zájemců o atletiku.
 
Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí? Zapojujete je nějak do dění?
Každý rok pořádáme závody pro rodiče našich atletů a někteří se občas zapojují i do našich tréninků jako pomocníci trenérů.
 
Nabízíte dětem nějaké aktivity i během letních prázdnin?
V létě pořádáme soustředění asi 12 kilometrů od Milevska. Nejmladší atleti to mají jako příměstský tábor. Rodiče je ráno přivezou a večer zase odvezou. Největší úspěch nakonec má vždy stezka odvahy, i když křiku je vždy hodně a i slzičky se objeví.
 
Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?
Celkem dost dětí se účastní Dětské atletické ligy, kterou každoročně pořádá atletický oddíl VS Tábor. A naše děti jsou pravidelně na stupních vítězů. Oblíbená je naše vlastní netradiční akce- atletické závody rodičů. Ti někdy netuší, jak jsou některé disciplíny náročné. Pro pobavení připravujeme ještě další závody rodičů s dětmi, a pro největší pobavení dětí chystáme sportovní odpoledne v lese s oblíbeným opékáním špekáčků. A na závěr roku nesmí chybět vánoční večírek!
 
Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
U přípravek máme v současné době tři aktivní trenéry, další dvě trenérky pomáhají v rámci své mateřské dovolené, jak jim čas dovolí. Nové pomocníky získáváme buď z řad rodičů nebo mezi svými známými.
 
Co vnímáte jako největší ocenění své práce?
Uznání rodičů nebo již odrostlých atletů. Nebo že se k vám hlásí mnoho bývalých atletů i v době, kdy již nejsou dětmi.
 
Jak by zněla vaše rada pro přípravky, které teprve vznikají?
U nás nikdo neměl zkušenosti s vedením tak malých dětí, takže bylo nutné občas improvizovat. Ale již víme, že mnoho dobrých nápadů lze čerpat z webu a z dostupné literatury.
 
Co přejete projektu Atletika pro děti?
Ať se dále úspěšně rozvíjí a má stále více účastníků. Projekt je výbornou podporou sportování nejmenších atletů a mnohdy dokáže dát inspiraci pro tréninky.
 
Komu se ozvat v případě zájmu?
Kontakt na trenéry je na našem webu, případně je možné navštívit naše tréninky, které teď jsou pro všechny kategorie v úterý 16 – 18 h v tělocvičně základní školy J .A .Komenského, případně v neděli od 17 hodin v milevské sokolovně.
_________________________________________________
 
Představuje se vám trenér Pavel Fleischmann
Jsem předseda atletického oddílu a trenér dětí od žactva výš. Byl jsem u znovuzrození atletiky v Milevsku. Snažím se děti pro atletiku motivovat i vlastním příkladem, ještě dnes aktivně závodím, i když již řadu let mezi veterány. Největším pomocníkem a trenérkou přípravek je Petra Vansová, která má mnoho výborných nápadů pro práci s atletickou drobotinou. Samozřejmě jí pomáhá několik dalších výborných trenérů.