Zpravodajství

V listopadu představujeme přípravku při Bohemia Sport Žatec

 Představujeme    Pavla Pražáková    31. října 2016  

Trenérka Lucie Staňková bude průvodkyní v dalším díle našeho putování po přípravkách zapojených do projektu Atletika pro děti.

Jak dlouho ve vašem klubu sportují i nejmenší?
Zaměřujeme se na ně dva roky. Spolupracujeme s druhou ZŠ v Žatci, která nám nabízí venkovní sportovní areál Mládí, takže máme pro naši práci dobré zázemí.
 
Nastíníte nám filosofii vašeho klubu?
Podporujeme všechny děti, které projevují zájem, intaktní i s určitou pohybovou  indispozicí.
 
Kolik dětí u vás sportuje?
V letošním roce celkem kolem 50 dětí. Zájem je velký a trend vzrůstající.
 
Množí se stesky na špatnou 'fyzičku' dětí. Jak to vidíte vy?
Z mého pohledu na tom děti jsou velmi dobře v oblasti fyzické a psychické kondice. Pokud mají nějaký handicap, přistupujeme k nim individuálně a taktně, vytváříme tv plány.
 
Co se vám osvědčilo, aby děti v přehršli volnočasových aktivit na atletiku nalákalo?
Dobré jsou nábory ve školách, školkách, inzeráty v novinách, webové stránky a spolupráce se základními školami. Nábor děláme dvakrát do roka, přímo ve školách také poskytujeme informace.
 
Od kolika let u vás děti sportují?
Od 4 let do 15 let.
 
Kolikrát týdně se sportuje?
Dvakrát týdně, plus máme akce: závody, soutěže, turistiku.
 
Jaká je u vás výše poplatku?
Tisíc korun za pololetí, rodičům tato částka vyhovuje.
 
Kde trénujete v létě a kde v zimním období?
V létě na stadionu Mládí v Žatci. Byl nově rekonstruován, je dostačující a moderně řešen. Líbí se dětem i rodičům. V zimě využíváme tělocvičny při zmíněné základní škole. Pokud chceme něco netradičního, zařadíme výklusy a běhy parky.
 
Co všechno si děti vyzkoušejí?
Inspirujeme se Atletikou pro děti, Děti si osvojily doporučené atletické 'sestavy'. Oblíbená je u nás hra 'předcvičování', to znamená, že každé dítě si vymyslí nějaký cvik a učí ho další děti.
 
Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí?
Pokud rodič projeví zájem, tak je aktivně zapojujeme do tréninku jako asistenty. Plně toho využíváme.
 
Co by se z vaší strany mělo na poli práce s nejmenšími sportujícími dětmi vylepšit?
Bylo by potřeba více aktivních lidí, kteří chtějí sportovat a podporovat náš klub v oblasti podpory dětí. Uvítali bychom i více aktivit a ukázek toho, co s dětmi dělat přímo od projektu.  
 
Nabízíte v létě tábor nebo soustředění?
Ano, tábor Žerotín, který je týdenní. Je zaměřen na pohybové atletické dovednosti. Výukové programy jsou vedeny a obohacovány v angličtině. Úspěch vidíme v propojení pohybu a komunikaci, která je obohacována v cizím jazyce.
 
Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?
Děti se zúčastňují soutěží, které jsou pořádané v rámci našeho regionu. Klubové soutěže pořádáme my sami dvakrát do roka. V červnu je to 'Den Bohemů' (atletický pětiboj) na stadionu Mládí v Žatci. V prosinci pořádáme sportovní 'Čertovský nášup'. Hodina je vedena velmi žoviálně. Děti, rodiče a pekelné bytosti prostě sportují pohromadě.
 
Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S malými dětmi pracují 4 trenéři, dále 3 dobrovolníci. Motivačními prvky jsou pohyb a finance.
 
Můžete se čtenářům představit vy jako trenérka?
Jmenuji se Lucie Staňková a jsem kvalifikovaný pedagog, práci s dětmi mám ráda a v našem kubu se dále seberealizuji.
 
Co vnímáte jako největší ocenění své práce?
Zajímavá otázka, asi je to dobrý pocit z odvedené sportovní zábavné činnosti.
 
Co byste poradila přípravkám, které teprve začínají?
Nevzdávat se a jít si za svým cílem.
 
Co přejete projektu Atletika pro děti?
Hodně let aktivní spolupráce. Abyste byli s námi a mi s vámi. Jste velkou motivací a vodítke, receptem, inspirací. A do budoucnosti? Rozšiřování atletických stadionů, vznik časopisu pro děti o atletice?
 
Komu se ozvat v případě zájmu?
Můžete volat na můj telefon: 601 369 084