Zpravodajství

V prosinci představujeme atleťácké PEXESO

 Představujeme    Pavla Pražáková    28. listopadu 2016  

Z rodinného centra, které před deseti lety založily tři maminky, se zbraslavské PEXESO rozvinulo do velmi navštěvovaného komunitního centra se širokou paletou nabídky od výtvarných až po sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie. Jednou z nabídek je i atletika.

O aktivitách Pexesa jsme se bavili s Radkou Hanákovou - koordinátorkou projektů centra, lektorkou a trenérkou a s trenérem Jiřím Faflákem.
______________________________________________
 
Jak dlouho se už v Pexesu 'atletí'?
Sportovní hry pro děti s rodiči organizujeme od roku 2008. Atletiku pro školáky od roku 2010. Pracujeme tedy s dětmi v předškolním věku a se školáky do cca 13ti let.
 
Jaká je filosofie vaší organizace?
Naším cílem je přivést děti k zájmu o pohyb a volný čas strávený sportem. Snažíme se jim přiblížit různé dovednosti, nechat je vyzkoušet si tak své možnosti v rozdílných disciplínách, sportech a třeba v sobě najít potenciál pro ten, u kterého dítě potom zůstane a bude jej vyhledávat. Snažíme se využít i přirozené touhy dítěte podat výkon, motivovat ho k němu, ale bez stresu, že bude podle výkonu selektováno. Sportovat u nás může každý.
 
Je nějaké specifikum regionu, kde atletiku nabízíte?
V naší městské části (Zbraslav, Praha 16) došlo k nárůstu počtu rodin v souvislosti s novou výstavbou. Tyto rodiny vychovávají dnes děti ve věku školáků. Na Zbraslavi je mnoho sportovních oddílů, ale všechny 'praskají ve švech'. K tomu připočtěte nedostatek sportovišť, jak těch venkovních, tak tělocvičen. Pro naše malé sportovce jsme nuceni si hřiště i tělocvičnu pronajímat v omezených časech od místní ZŠ, máme tělocvičnu velkou pouhých 35 metrů čtverečních. Je to celkem složitá logistika provozu.
 
Říkáte, že je velký zájem, kolik dětí u vás sportuje?
Začátky byly samozřejmě pozvolnější. U předškoláků je zájem stále stejný, atletika zahrnuje různé disciplíny a její rozmanitost je pro předškoláky zajímavá. Počet školáků vzrůstá, což souvisí s “dospíváním” místní vlny malých dětí dětí z nově přistěhovalých rodin, ale také zařazováním nových atraktivních sportů do nabídky (např. TRX apod.). Atletickými aktivitami u nás projde kolem 60ti dětí týdně.
 
Jak na tom z vašeho úhlu pohledu dnešní děti jsou?
Děti naštěstí mají rády pohyb, a když jim je sportovní aktivita nabízena i zábavně, když se s nimi pracuje individuálně, pak jim to jde. Fyzička není problém. Problém jsou základní dovednosti, které děti nemají. Ve zkratce řečeno, nikdo je moc nenechá běhat, skákat, lézt po stromech. V současnosti se jejich pohyb všude eliminuje, aby si neublížily. Dojít s nimi ke schopnosti znát své tělo, pracovat s ním, je náročnější. Naši lektoři s tím počítají a musí postupovat pomaleji.
Trenér Jiří Faflák doplňuje: Děti, které chodí na atletické tréninky k nám do Pexesa, se přeci jen ve volném čase dostatečně hýbou. Mnohé v průběhu týdne navštěvují i jiné sportovní kroužky. To velmi výrazně souvisí s tím, jakým způsobem ke sportu přistupují jejich rodiče. Tudíž máme radost - naše děti jsou většinou motivované pro sportovní aktivity už z domácího prostředí. Přesto pracujeme s různými typy: talenty/ nadšenci/ dříči/ šťastlivci/ zřídka i s obézními dětmi či dětmi s jiným omezením.
 
Pracujete tedy i s dětmi, které mají nějaký handicap.
S dětmi, jejichž výkon je limitován nějakým fyzickým znevýhodněním pracujeme také. Stále dokola je potřeba vnímat je jako jedinečné, pracovat tak s nimi a hledat pro ně to nejvhodnější, co jim půjde a bude dělat radost. Schopnost motivovat je důležitá, s ní se může podařit dosáhnout například i sebedisciplíny u dětí.
Trenér Jirka Faflák doplňuje: Velmi často ovšem u dnešních dětí řešíme problémy s celkovým držením těla - kulatá záda, propadlý hrudník, vytočená kolena, předsunutá brada a podobně. Jestliže má dítě nějaký takový problém, řešíme jej s rodiči a velmi často doporučujeme návštěvu dalších odborníků, například fyzioterapeuta. V průběhu tréninku přistupujeme k těmto dětem individuálně, s cílem nezatěžovat je nevhodným způsobem, aby nedošlo k dalšímu poškozování pohybového aparátu.
 
Jak děti na atletiku v záplavě volnočasových nabídek nalákat?
Funguje dlouhodobá nabídka, předávání informací mezi dětmi samotnými, propagace ve školách a v neposlední řadě asi to, že u nás mohou zkusit různé sporty v jednom balíčku. To atletika umí. A také máme skvělé lektory. Srdcaře. To dělá hodně. V neposlední řadě- nemusí se bát, nikoho nevyřadíme, nikdo nevypadne, nikdo nebude “sedět na lavičce”, to je pro mnohé děti, které jsou neustále vystavovány požadavkům po výkonu, příjemné.
Jirka Faflák ještě doplňuje: Pokud bych měl mluvit za sebe, myslím si, že důležitá je také osobnost trenéra, jehož úkolem je mimo samotného tréninku dětí vytvořit příjemnou atmosféru, tmelit kolektiv, jít dětem příkladem a umět je namotivovat. Pokud se mu toto podaří, děti se mu budou rok co rok na trénink vracet.
 
Kdy se k vám mohou děti hlásit? Jak o sobě dáváte vědět?
Děláme 'nábor' a to vždy v září se začátkem nového semestru. Někdy doplňujeme ještě v lednu. Své aktivity propagujeme v regionálních tištěných médiích, pomocí plakátů, na vývěskách a u spřátelených organizací, webovou a FB prezentací a rozesíláním elektronického newsletteru na adresy sympatizantů našeho centra.
 
Přiblížíte nám věkové rozdělení vašich skupinek?
Sportovní aktivity organizujeme v různých věkových skupinách pro děti 3-15 let.  Pro ty nejmenší jsou to “sportovky”, pro starší “atleťáček”, pak “atletika” nebo tanec, pro mládež 13-18 let nabízíme například posilování vlastní vahou i s využitím TRX závěsných systémů, anebo jogu.
 
Kolikrát týdně se sportuje?
Kurzy probíhají 1 -2x týdně - podle sportu a věku dětí.
 
S čím by měli rodiče počítat, když dítě do vašich atletických kroužků dají?
Je potřeba pracovat se životosprávou dítěte, dohlédnout, aby se najedlo vhodně a ve vhodný čas před sportem, aby si sbalilo pití a mělo dostatek tekutin, aby se vhodně stravovalo - se sportem roste chuť. Začátky nemusí být lehké. Dítě je unavené, bolí ho svaly, neumí se obléknout, takže může nastydnout… Pohodlí je lákavější a chybí sebedisciplína, takže se dítěti za sportem nechce, byť ho, když na něj dorazí, baví. Na tom všem se musí zapracovat.
 
Jaká je u vás výše poplatku?
U nás se platí kurzovné 1400-1700 korun za semestr dle délky. Za trénink 1x týdně, 16 tréninků v semestru. Věříme, že rodiče vnímají tuto cenu jako odpovídající. Naší snahou je držet ceny nižší, aby byly dostupné široké cílové skupině rodin.
 
Kde trénujete? Máte i nějaké netradiční místo?
V zimě trénujeme v tělocvičně našeho rodinného centra Pexeso a větší děti v tělocvičně místní ZŠ. V létě se snažíme být co nejvíce venku, většinou na hřišti s umělým povrchem a doskočištěm, které vlastní TJ Sokol a ZŠ, anebo běháme po Zbraslavi (Tour de Zbraslav: Belveder - Borovičky - Havlín, anebo Horovýklus: běh do kopce s vyhlídkou na Závisti), u Vltavy, cvičíme v místní Městské zahradě. Snažíme se, aby i prostředí zpestřovalo tréninky.
 
Má kvalita zázemí vliv na rozhodování rodičů, jestli dítě na atletiku dají?
Domníváme se, že kvalita na rozhodování rodičů dopad má. Mají-li děti možnost trénovat na 'opravdovém' hřišti, rodiče pravděpodobně vnímají, že bude nabízený sport veden profesionálněji. Děti zažijí 'opravdovou' atletiku. Zázemí, která si pronajímáme, jsou kvalitní a v dohledné době má být na Zbraslavi vybudováno dokonce speciální atletické hřiště, tak snad se nám podaří využívat jeho možností.
 
Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
U nás  už i předškolní děti  vyzkoušejí všechny základy atletických disciplín - běhy, hody, skoky. Naučí se, jak se správně rozcvičit a protáhnout. Na lekci “Děti na startu” se naučí také základům gymnastiky a míčových her. Nejraději mají pohybové hry a sestřelování kuželů tenisákem. Školní děti rády závodí, takže pořádáme různé soutěže a potom je baví i zmíněná 'Tour de Zbraslav' - 'maraton' po Zbraslavi.
Jiří Faflák doplňuje: S mladšími školními dětmi se soustřeďujeme zejména na všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností a to formou hry, zároveň dbáme na to, aby se děti naučily určitým návykům- na trénink se chodí včas, fair play chování, to že tréninková jednotka má určitou strukturu – rozehřátí, hlavní náplň hodiny, strečink… Se staršími školáky už pilujeme techniku u základních atletický disciplín (skok, hod, běh), nezanedbáváme rovněž zvyšování fyzické zdatnosti.
 
Máte nějakou hru, která vaše děti baví a podělili byste se o ni?
Děti 4 - 6 let mají rády hru na postřeh. Ve dvojici stojí ve stejné vzdálenosti od overballu nebo míče, který leží na zemi. Mohou stát i zády, sedět, klečet. Trenér dává povely a zároveň předvádí: Např. A/ předpažíme, upažíme, přednožíme. Nebo B/ ruce na uši, ruce na záda, předklon, výskok… Chytni míč! Což je signál k rychlé reakci a snaze vzít míč rychleji než spoluhráč ve dvojici. Kdo drží overball nebo míč, má bod. Zábavnou formou se tak děti učí i základní TV názvosloví.
 
Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí? Zapojujete je nějak do dění?
Rodiče zapojujeme už tak, že dětem měříme a zapisujeme hodnoty, jichž v jednotlivých disciplínách dosahují v průběhu semestru. Notýsky s těmito informacemi nosí z kroužků domů pravidelně, takže mohou mít radost z lepších výsledků společně s rodiči. Na konci každého roku pořádáme atletické soutěžení, kam mohou přijít rodiče fandit a odkud si děti opět odnesou diplomy a notýsky s informacemi o svých sportovních úspěších. Občas někteří rodiče aktivně pomáhají v lekcích jako asistenti, jiní vypomáhají při mimořádných sportovních akcích jako zapisovatelé nebo rozhodčí.
Jirka Faflák: Dvakrát do roka také připravujeme společný trénink pro své svěřence a jejich rodiče, kteří tak mají možnost vyzkoušet si trénink společně s dětmi. Získají tím přehled, jak s dětmi v průběhu tréninku pracujeme, ale i jak sportují jejich děti. Děti většinou bývají na tyto společné tréninky velmi namotivované a chtějí se rodičům pochlubit, co vše se v rámci tréninku naučily. Zároveň mají možnost si během celé řady soutěží poměřit své síly nejen mezi sebou, ale i se svými rodiči. Pro rodiče se také snažíme tak dvakrát do roka uspořádat přednášku, jež se tematicky dotýká zájmů jejich dětí, například o správném stravování sportujících dětí.
 
Nabízíte dětem program i o prázdninách?
V létě nabízíme příměstské tábory pro školáky s různými tématy. Minimálně jeden z nich je zaměřen na sportovní všestrannost a má vždy velký úspěch. Tábory probíhají ve stejných provozních podmínkách jako denní provoz, tedy v prostorách centra, na pronajatých hřištích popřípadě venku. Asi největší úspěch měla na posledním 'příměšťáku' bojovka. Při ní děti běhají a zároveň plní úkoly. Jak sportovní, tak vědomostní.
 
Jakých soutěží se vaše děti účastní a jaké máte úspěchy?
Naše dosavadní soutěžení probíhala velmi neformálně. V rámci popularizace atletiky jsme zažádali o dotaci u MČ Praha-Zbraslav a díky úspěchu v dotačním řízení se nám podařilo uspořádat atletický workshop pro děti z místní mateřské školy a druhý pro děti z družiny místní základní školy. Závodilo se v pěti disciplínách a akce měla úspěch. Letos máme v plánu se s většími dětmi zapojit seriozně, aby si zkusily atmosféru opravdového závodění. Chystáme se na Čokoládovou tretru. Za netradiční považujeme akci Táta je machr, kde soutěží tátové v týmech se svými dětmi a to jak ve sportovních, tak i pseudo-sportovních disciplínách, třeba krájení cibule na čas...
 
Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S malými dětmi, předškoláky pracují v Pexesu dvě placené trenérky, avšak za velmi přátelskou hodinovou sazbu. Počet dětí ve skupině je do 10ti, a tak je zatím počet trenérek dostačující. Dobrovolníci jim pomáhají kdykoliv, když organizují nějaký nestandardní trénink, výjimečnou akci. Potřebujeme-li získat nové trenéry, inzerujeme v našem pravidelném newsletteru, oslovujeme šikovné rodiče osobně a také hledáme pomocí inzertních webů pracovních portálů. 
 
Co vnímáte jako největší ocenění své práce?
Smích a aktivitu dětí, zlepšování jejich dovedností s každým tréninkem, možnost vidět, že už samy vědí, jak si poradit, jak sportovat. V neposlední řadě nás potěší spokojený rodič, který si po tréninku přebírá vyřáděné dítě. Naší motivací pro práci s dětmi je jejich zájem o sport a následný posun v dovednostech, to nás opravdu baví. 
 
Jak by zněla vaše rada pro přípravky a atletické kroužky, které teprve vznikají?
U nás bylo potřeba jasně formulovat, jak budeme pracovat, co mohou rodiče očekávat, že děti u nás získají a jak tu informaci rodičům předat. Pro děti bylo důležité zavedení režimu, stanovení, kam se v průběhu tréninků budeme ubírat. Museli jsme najít způsob, jak jim ukázat, že se posouvají v dovednostech, že to má smysl.
 
Co přejete projektu Atletika pro děti?
Hodně sportuchtivých dětí, spokojených rodičů a trenérů, kterým nejde jen o sportovní výkony. Atletika je ideální sportovní start a průprava pro děti, ať už se v budoucnosti rozhodnou dělat jakýkoliv sport. Učí se všestrannosti, pracují s celým pohybovým aparátem, budují si při něm fyzičku, pomáhá jim s nastavením sebedisciplíny a ve své pestrosti je to i zábava.
 
Komu se ozvat v případě zájmu?
Informace o Pexesu najdete na našich webových stránkách. Popřípadě můžete kontaktovat trenérky: Radku Hanákovou, email : radka@bodyart.cz, tel:602802411 nebo Lenku Klímovou, email: lenka.klimova@seznam.cz, tel:721863129
____________________________________________________________________
 
Představují se trenéři PEXESA:
Radka Hanáková - inspirativní sportovkyně, trojnásobná mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním aerobiku, založila Akademii aerobiku. Díky svým sportovním aktivitám může, jako bývalá úspěšná reprezentantka a trenérka, čerpat z patnáctileté praxe práce s dětmi všech věkových kategorií. Nyní se zaměřuje na všesportovní přípravu předškolních dětí. V Pexesu vede lekce “Děti na startu“ a je koordinátorkou sportovních jednorázových akcí centra, jakými jsou např. workshopy. Vede pro dospělé v Pexesu kurzy power jogy. 
 
Jiří Faflák - sportovec tělem i duší. V mládí se věnoval závodní atletice v Jablonci nad Nisou. S dětmi a mládeží pracuje již více než 10 let. Nejdříve trénoval zejména s „lezeckou“ mládež v rámci kurzů horolezení. Později začal trénovat atletiku a pohybové hry v Pexesu. Je držitelem licence TAP (trenér atletické přípravky), Instruktor lezení na umělé stěně, Instruktor lezení na skalách. V Pexesu vede atletiku pro mladší i starší školáky, podílí se na tvorbě příměšťáků, spoluorganizuje sportovně zaměřené workshopy.
 
Jitka Švábová - trpělivá trenérka sportovního potěru. Vystudovala Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra. Během studií trénovala děti atletiku a biatlon – sporty, které v mládí sama provozovala. Do Pexesa začala chodit s dcerou již od miminka. Milí lidé a prostředí ji oslovilo, a proto velice ráda přijala nabídku působit v Pexesu jako trenérka a sporadicky také jako masérka. Od roku 2009 vede sportovní hry pro malé děti s rodiči, od 2013 pak vede Atleťáček - atletickou přípravku pro předškoláky. Spoluorganizuje sportovní workshopy.