Název sekce

Metodika

Pro tělocvik prvňáčků až páťáků jsou využitelné některé materiály ze stávající nabídky Českého atletického svazu, například kniha Atletika pro děti, jejich rodiče, učitele a trenéry.

Zajímavou metodickou pomůckou je i brožurka ATLETIKA PRO DĚTI.

Podrobnější informace ke knize i brožurce najdete v souvisejících článcích vlevo.

V roce 2014 bylo vydáno DVD Atletika pro děti do škol. Už původní DVD Atletika pro děti, natočené v roce 2013, bylo určeno i učitelům a učitelkám, nově je ale film obohacen přímo o ukázky ze školního prostředí a ušit na míru právě pedagogům.

„Učitelé mají možnost nahlédnout do tréninků dětí v atletických oddílech a klubech, kde se malí atleti zábavnou a hravou formou učí novým pohybovým dovednostem a rozvíjejí pohybové schopnosti,“ vysvětluje autorka DVD a koordinátorka projektu Atletika pro děti, Iveta Rudová.

„Učitelé na DVD najdou i příklady jednotlivých cvičení, her, ucelených pohybových aktivit a nácvik techniky základních atletických disciplín: běhu hladkého a překážkového, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem a štafetového běhu,“ dodává.

DVD bylo prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) distribuováno v roce 2014 do 2000 základních škol. Jednotlivé kapitoly DVD budeme postupně zveřejňovat i na naší webové stránce.

Český atletický svaz vydal také plakát ATLETIKA PRO ŽACTVO, který určitě najde místo i na nástěnce ve vaší škole.

Chcete se do našeho projektu zapojit právě v oblasti metodiky? Napište si o podrobnější informace k metodickému materiálu včetně možnosti dodání.

Další metodické materiály a jednotlivé kapitoly z původního DVD Atletika pro děti najdete na stránce PRO ODDÍLY - METODIKA