Název sekce

Školení

Teorii je důležité převést do praxe a nejlepší příležitostí pro to jsou školení a odborné semináře. Učitelky a učitelé se už teď mohou účastnit školení a seminářů pořádaných atletickými oddíly a kluby nebo Českým atletickým svazem (ČAS).

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo v roce 2014 v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) školení Atletika pro děti do škol.

Český atletický svaz ve spolupráci s Asociací školních atletických klubů (AŠSK) uspořádal na podzim 2014 šestnáct školení určených právě učitelům a další v následujících letech.

 

Školení připravujeme i ve školním roce 2017/18. Přesný termín bude určen.