Zpravodajství

Atletika pro radost I. nastartovala

 Další aktuality    red.    31. října 2016  

Osvěženi po podzimních prázdninách vyrazili malí atleti zapojení do nového projektu Atletika pro radost I. do tělocvičen. Jejich trenéři načerpali plno inspirace na říjnovém školení v Nymburce a tak teď mají plno plánů, co s dětmi podniknou.

Napsali nám o tom například ze ZŠ Masarykovy v Ostrově, kde spolupracjí s oddílem atletiky při místním TJ MDDM Ostrov. „Chlad a nepřízeň počasí nás už zahnaly do tělocvičny, kde teď s dětmi atletíme. Brzy se zúčastníme i přespolního běhu- Běh 17. listopadu- u nás v Ostrově, který pořádá náš mateřský oddíl. S dětmi hrajeme hry, které jsme se naučily na semináři v Nymburce a musím říci, že nejoblíbenější hrou se u dětí stala hra na 'Záchod'. Těšíme se i na nové pomůcky, které nám budou zapůjčeny," napsala paní učitelka a trenérka Lenka Pelcová.
 
 
Pod trochu upraveným heslem našeho projektu: 'Běhej, házej, skákej rád, ŠAKAL je tvůj kamarád', atletí dvě desítky dětí v pražské ZŠ Albrechtická a to za spolupráce s oddílem ŠAKAL Kbely.Díky podpoře ze strany ČAS a vedení školy mohou naši nejmladší členové dvakrát týdně trénovat a seznamovat se s kouzlem všestranného pohybu v partě nových kamarádů,“ napsal nám trenér Pavel  Karbulka.
 
Tradičně aktivní uherskohradišťské Polešovice mají za sebou také rozjezd své přípravky. „Plni energie  po velmi vydařeném víkendu v Nymburce na školení trenérů atletických přípravek jsme se vrhli znovu do tréninků a zkoušeli nově získané nápady ihned v praxi. Atleťáci se skvěle bavili, dokonce nás uhánějí, abychom uspořádali nějaké soustředění. Společně jsme se vyfotili, vytvořili novou nástěnku, ve které máme i projekt Atletika do škol a certifikát o působení atletické přípravky visí i na vstupních dveřích do školy. Všechny akce i informace najdou malí atleťáci i rodiče také na webových stránkách školy v sekci sport. Musím přiznat, že takový zájem o atletiku jsme nečekali a máme se co ohánět. Díky projektům Atletika do škol a Atletika pro radost I. se nám podařilo i zlepšit komunikaci s rodiči a zvýšit zájem o pohybové aktivity,“ hodnotí z Polešovic učitelky a trenérky Renata Šimková a Zuzana Nedorostková.