Zpravodajství

Klub na listopad: TJ VTŽ Chomutov

 Další aktuality    Redakce    1. listopadu 2012  

Při našem každoměsíčním bloumání po českých a moravských atletických luzích, jsme se v listopadu dostali až k úpatí Krušných hor. Přečtěte si zajímavosti o místní přípravce při klubu TJ VTŽ Chomutov. Uhádnete, co znamená tajemná zkratka VTŽ?

Jak dlouho se už nejmenší děti v Chomutově atletice věnují?
V roce 1995 začal fungovat kroužek atletiky při jedné z chomutovských základních škol a během posledních čtyř let byl zaznamenán nárůst počtu zájemců o tento sport. Novým impulzem k další činnosti je jistě otevření nového atletického stadionu, a tak máme v současnosti i díky tomuto zatím nejvíce zájemců v naší historii. Zatím neděláme ani nábory, zájem dětí totiž převyšuje naši kapacitu, prostory i trenérského zajištění.

Je nějaké specifikum vašeho regionu? Jak se odráží ve fungování atletiky pro malé děti?
Určitě za zmínku stojí dostatečná nabídka kolektivních sportův Chomutově: fotbal, florbal, hokej, basketbal, házená, což přináší určitě menší počet zájemců o atletiku, zvláště pak z řad chlapců.

Jak děti na atletiku nalákat? Co se vám osvědčilo?
Preferujeme hravou formu tréninků, kdy si děti připadají, že si hrají, a přesto trénují a sportují.

Od kolika let u vás děti sportují?
Sportují děti zhruba od 6-ti let. Od staršího žactva se začínají zaměřovat na výkonnostnější atletiku. Děti si v rámci tréninků vyzkoušejí prakticky všechny atletické disciplíny, kromě skoku o tyči, disku a hodu kladivem.

Kolikrát týdně se sportuje a s čím mohou rodiče počítat, když dítě do vaší přípravky dají?
Přípravka má tréninky 2x týdně, 60 minut. Rodiče mohou počítat s tím, že pokud děti u tohoto sportu nezůstanou a přejdou později na sporty jiné, bude atletická průprava výborným 'nakročením'. Děti zde rozvíjí vytrvalost, rychlost, koordinaci pohybů a v neposlední řadě i smysl pro fair-play.

Jaká je u vás výše poplatku?
Příspěvky činí 1200 korunna rok a dítě. Rodiče ho vnímají jako jednu z nejnižších částek v regionu, srovnávají s ostatními sporty, kdy často tato naše roční částka odpovídá měsíčnímu poplatku. V příspěvcích je zahrnuto: pronájem atletického stadionu, tělocvičny pro zimní sezonu, trenéři, doprava na závody, závody pořádané oddílem, odměny, diplomy.

Kde trénujete? Máte i nějaké netradiční místo?
Doposud jsme trénovali na asi 50 let starém, škvárovém hřišti. V letošním roce byl otevřen již zmiňovaný nový atletický stadion s vybavením pro atletiku, se všemi atletickými sektory. Určitě spoustu rodičů ovlivnilo právě otevření tohoto stadionu k přihlášení dětí do naší přípravky. V zimě nás najdete v tělocvičně základní školy Na Příkopech. Netradiční místo nemáme, snad jen v rámci některých tréninků v zimě využíváme chodby školy, divácké tribuny za nepříznivého počasí.

Jakých soutěží se vaše děti účastní a jaké máte úspěchy?
Děti se účastní soutěží elévů, pořádaných v regionu, ročníky 2000 – 2001 pak i mistrovských soutěží mladšího žactva.

Jakou vlastní zajímavou akci pořádáte?
Každoročně pro děti připravujeme 'Mikulášskou nadílku'. Děti dorazí na trénink v kostýmech čertů, andělů, poté soutěží o čokoládové figurky, sportují, tančí, hrají různé hry. Velký ohlas mají také závody dětí a rodičů, kdy závodí rodiče s dětmi coby rodiny, nebo rodiče proti dětem. Tam bývá výsledek jasný – děti vítězí.

Nabízíte program i v létě, třeba soustředění?
Každoročně zajišťujeme pro děti starší 10-ti let soustředění v Houšťce – Staré Boleslavi. Největší úspěch tam mají určitě noční hry, dále pak možnost vyzkoušet si méně dostupné technické disciplíny. Tréninky a pobyt zpestřuje i jízda na in-line bruslích, turnaj v bowlingu, pyžamová párty.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S dětmi pracují stálí čtyři trenéři, plus několik 'pomocných' trenérů z řad rodičů nebo bývalých závodníků.

Můžete vaše trenéry představit?
Jiří Hyjánek – specialista na vrhačské discipliny. Jana Hyjánková – bývalá vrcholová kladivářka. Po úrazu se začala intenzivněji věnovat mládeži. Zdeněk Brůžek – již 37 let se věnuje trénování atletů, hlavně běžců, v poslední době trénuje i malé atlety. Lenka Fisková – bývalá atletka, která přivedla nejdříve svou dceru a po čase zůstala jako trenérka atletické přípravky.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?
Spokojenost svěřenců, rodičů. Dále pak dosažené úspěchy dětí, jejich radost, když v ruce drží diplom a medaili. Nebo jen prosté 'děkuji'.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu, který řešíte?
Bezesporu to je nedostatek osob, zajišťujících chod oddílu – trenérů, rozhodčích, závodníků, osob, které by byly dětem příkladem.

Jak by zněla vaše rada pro přípravky, které teprve začínají?
Rodiče malých dětí musí mít v trenéry důvěru, vědět, že je o jejich děti dobře postaráno. Musí mít kontakty na trenéry pro případ, že se něco přihodí a oni potřebují pomoci. Několikrát se stalo, že někdo zapomněl dítě z kroužku vyzvednout, rodiče se špatně domluvili, zbylo pak na někom z nás doprovodit dítě domů. Takovéto drobnosti si ale rodiče mezi sebou sdělí, což je ta nejlepší reklama pro oddíl.

Co přejete projektu Atletika pro děti?
Hodně sportujících spokojených svěřenců. My osobně na něm oceňujeme výborné pomůcky pro práci s dětmi, jejich pestrost, barevnost. Podporují kreativitu při trénincích. Atletika pro děti vnesla do našeho oddílu určitě zpestření, co se týče materiálního zabezpečení.

Čtenáři, kteří váš klub neznají, určitě budou zvědavi, co znamenají ta tři zmiňovaná písmenka VTŽ ve vašem názvu.
Je to určitě zajímavost, že název našeho oddílu je po celou dobu jeho historie stále tentýž – TJ VTŽ Chomutov, i když ve zkratce zmiňované Válcovny trub a železáren už neexistují.

 

Text: Pavla Pražáková
Foto: archiv klubu TJ VTŽ Chomutov

 

Vaše fotografie