Zpravodajství

Metodika: Čím začíná každý běžecký závod? Přece startem!

 Další aktuality    Redakce    8. března 2011  

Při všech závodech do 400 m včetně se podle pravidel atletiky používají startovní bloky. Proto i malí atleti, kteří nejčastěji závodí v bězích na 50 nebo 60 m, musí výběh ze startovních bloků zvládnout. Jaké je správné technické provedení nízkého startu? Jak ho nacvičovat? Přečíst si můžete nejen teorii, ale i postřehy z praxe, které pro vás napsali zkušení trenéři mládeže.

V druhém metodickém dílu se věnujeme polovysokému a nízkému startu. Seznámíme vás s technikou startu, nácvikovou řadou, nejčastějšími chybami v provedení startu a možnostmi jejich odstranění. V článku nechybí ani popis tzv. uzlových bodů techniky tj. okamžiků v průběhu pohybu, kdy dochází ke změně směru, rytmu, změně v jednotlivých částech těla, změně vynaloženého úsilí apod. (Choutková 1989). Pokud zná trenér tyto body, může děti správně usměrnit a opravit.

Jaké jsou zkušenosti trenérů s nácvikem nízkého startu u malých atletů? I tentokrát jsme oslovili zkušené trenéry mládeže. Můžete se tedy seznámit s názorem Zdeny Mušínské (vedoucí trenérky sportovního střediska u oddílu AK PSK Zlín), Kateřiny Bahenské (vedoucí trenérky sportovního střediska u oddílu T. J. Sokol České Budějovice) a Mgr. Libora Dočkala (vedoucího trenéra sportovního centra mládeže Karlovarského kraje). Všichni uvedení se shodují, že nácvik nízkého startu je poměrně složitý. Přejeme vám tedy mnoho trpělivosti v tréninku při nácviku této atletické dovednosti.
                                        START
 
                    
 
Text a foto: Iveta Rudová