Zpravodajství

Novinka APD: Školicí balíček

 Další aktuality    Redakce    26. února 2013  

Pro oddíly a kluby, které se chystají vyškolit nové trenéry nejmladších atletů- TAP, je připravena novinka: ŠKOLICÍ BALÍČEK. Co obsahuje a komu je určen?

Český atletický svaz a jeho Komise mládeže a Metodická komise připravily v rámci podpory školení nových trenérů ŠKOLÍCÍ BALÍČEK. Znamená to, že každý oddíl/klub nebo krajský atletický svaz (KAS/PAS), který bude pořádat školení trenérů atletických přípravek - TAP, obdrží následujicí materiály:

1x brožurku Atletika pro děti
1x knihu Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry
1x DVD Atletika pro děti (vydáno 2013)
1 x tričko s logem Atletika pro děti pro vedoucího školení
certifikáty pro účastníky (podepsané mimo jiné Tomášem Dvořákem)
Zápisníček mladého atleta (dohodnuté množství)
atletické pexeso (dohodnuté množství)
nálepky s logem Atletika pro děti (dohodnuté množství)
diplomy s logem Atletika pro děti (dohodnuté množství)

Dohodneme se s vámi i na zapůjčení sad/y nářadí a náčiní na dobu školení, případně na jejich půjčení na delší, dohodnutou dobu. Zapůjčit si můžete: sadu pro atletickou školku, atletickou minipřípravku a pro atletickou přípravku.

Školení trenérů atletických přípravek mohou organizovat atletické oddíly nebo kluby, krajské atletické svazy, sportovní gymnázia, vyšší odborné školy nebo vysoké školy, které mají akreditaci na vzdělávání tělovýchovných pedagogů. Nejčastějšími organizátory školení jsou atletické oddíly a kluby.

Školení TAP je z pětistupňové řady trenérských školení nejméně časově náročné, jeho frekventanti se během jednoho dne seznámí se základní problematikou tréninku nejmladších atletů. Je určeno pro zájemce z atletických oddílů a klubů starší 16 let. Dospělý vyškolený trenér atletických přípravek působí po jeho absolvování jako hlavní trenér u atletických přípravek, zájemci mladší 18 let působí jako pomocníci trenéra. „Na školení uvítáme i zájemce, kteří nejsou členy atletických oddílů, tedy lektory a cvičitele z atletických kroužků a učitele 1. stupně základních škol,“ dodává k tomu Iveta Rudová, koordinátorka projektu Atletika pro děti, která je na Českém atletickém svazu zodpovědná, mimo jiné, za oblast vzdělávání trenérů.

Vlastní náplň školení obsahuje 2 h přednášek (P) a 6 h praktických cvičení (C)

1.
P
Práce trenéra atletiky, problematika atletických přípravek.
Sportování dětí nejmladší věkové kategorie, atletické disciplíny pro děti, stavba cvičební jednotky.               
1 h
2.
P
Psychické a fyzické zvláštnosti dětského organismu při tělesné
zátěži, úrazová prevence a první pomoc.
1 h
3.-4.
C
Praktická cvičení pro atletickou školku (5 – 7 let)
2 h
5.-6.
C
Praktická cvičení pro atletickou minipřípravku (8 – 9 let)
2 h
7.-8.
C
Praktická cvičení pro atletickou přípravku (10 – 11 let)
2 h

Školení nekončí žádnou náročnou zkouškou, účastníci musí pouze odevzdat seminární práci na téma: Příprava na tréninkovou jednotku v atletické přípravce. Je tedy zřejmé, že školení není náročné a zvládnou ho i zájemci třeba s momentálním zdravotním omezením“, doplňuje Iveta Rudová.
Protože je školení TAP pouze jednodenní, je zřejmé, že za tak krátkou dobu se nezvládne celá problematika tréninku malých atletů probrat dopodrobna. Účastníci jsou tedy odkazováni na samostudium a doporučuje se jim odborná literatura.
Studijní materiál – literatura pro trenéry TAP:
RUDOVÁ, I. Atletika pro děti. ČAS 2010- 2012
KAPLAN, A., BARTŮNĚK, D., NEUMAN, J. Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. 2.doplněné vydání Praha : Portál, 2010
KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009
PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2012
Pokud tedy chcete školení pořádat, zašlete základní informaci o svých plánech koordinátorce projektu, Ivetě Rudové- irudova@atletika.cz. V emailu musí být uvedeno datum a místo školení, vedoucí školení, popřípadě další lektoři. Následně proběhne upřesňující elektronická komunikace. Upozorňujeme, že organizátor musí dodržet časový a tematický obsah školení, který bude dokladovat ve formuláři ke školení.
 

Text: red., Iveta Rudová
Foto: Pavla Pražáková