Zpravodajství

Představujeme brožurku Atletika pro děti

 Další aktuality    Iveta Rudová    15. února 2011  

Brožurku vydal Český atletický svaz v rámci projektu „Podpora přípravek a předpřípravek v atletických oddílech a klubech“. Je primárně určena trenérům malých atletů.

Obsah brožurky:
117 výjimatelných listů je rozděleno do jednotlivých kapitol.

1. ČÁST
Atletika se zvířátky
(atletická školka pro děti ve věku 5 – 7 let) - metodika (9 listů včetně rozdělovníku a úvodu)
Tato část obsahuje ukázky cvičebních jednotek pro nejmenší atlety podle jednotlivých  zvířátek,  která představují pohybové dovednosti či schopnosti. U každého zvířátka jsou popsána a nakreslena  cvičení, hry a vhodné pomůcky. Na konci každé kapitoly je uveden kontrolní cvik.
    
      

Atletické pomůcky – návod k používání nářadí a náčiní pro atletickou školku (7 listů včetně   rozdělovníku)
představuje sadu pomůcek od firmy Jipast a.s., která je uzpůsobena tak, aby se
děti  hravou  a zábavnou formou učily správně běhat, skákat a házet. V návodu jsou uvedena základní cvičení, která lze různě kombinovat.
                              

2. ČÁST 
Atletické hrátky
(atletická minipřípravka pro děti ve věku 8 - 9 let) – metodika (14 listů včetně rozdělovníku a úvodu)

Druhý díl brožurky přináší zásobník oblíbených a ověřených her, které poskytli zkušení trenéři a trenérky z atletických přípravek. V tréninku malých atletů - při nácviku pohybových dovedností či rozvíjení pohybových schopností se využívá herního principu - v atletice tzv. atletické hrátky.         

Atletické pomůcky – návod k používání nářadí a náčiní pro dětskou atletiku (6 listů včetně rozdělovníku)představuje sadu nářadí a náčiní pro dětskou atletiku od firmy Jipast a.s., která navazuje na  sadu pro atletickou školku. V návodu k používání jsou  popsány jednotlivé  pomůcky a podrobně popsáno osm základních  soutěžních disciplín, při kterých lze pomůcky použít.

 
3. ČÁST
Atletické dovenosti (atletická přípravka pro děti ve věku 10 – 11let) – metodika (31 listů včetně dvou rozdělovníků))
Další díl brožurky seznamuje trenéry s nácvikem atletických dovedností. Podrobně se věnuje atletickým disciplínám – běhu včetně nízkého startu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem, štafetě a překážkovému běhu. Jsou popsány uzlové body techniky, nácviková řada, nejčastější chyby a jejich odstranění.

Atletické pomůcky – nářadí a náčiní pro atletickou přípravku (11 listů včetně rozdělovníku včetně rozdělovníku). Obsahem poslední části brožurky je popis vybraného atletického nářadí a náčiní a výtah z Pravidel atletiky soutěžních disciplín, ve kterých se  nářadí a náčiní používá. Kapitola je doplněna o návod k používání Sady pro atletickou přípravku. Podrobně je vysvětleno použití dětského oštěpu, disku a kladiva.
 
 
4. ČÁST
Příklady tréninkových jednotek (39 listů včetně rozdělovníku)
Téměř 50 tréninkových jednotek obsahuje zajímavá cvičení, která vychází od samotných trenérů atletických přípravek. Tréninkové jednotky jsou rozděleny na úvodní, hlavní a závěrečnou část. Úvodní slovo k této kapitole napsal PhDr. Aleš Kaplan (mj. autor knihy Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry).
 
Věříme, že metodika obsažená v brožurce pomůže zkvalitnit sportovní přípravu malých atletů v oddílech/klubech v již zavedených přípravkách. Pokud přípravka u oddílu není, bude prvotním vodítkem trenérům při založení přípravky nové. Atletické přípravky jsou důležitým základním článkem celého atletického procesu. Malí atleti se učí základním pohybovým dovednostem a rozvíjejí pohybové schopnosti.
 
Brožurka je primárně určena pro potřeby atletických oddílů/klubů. Každému oddílu/klubu byl poskytnut   jeden kus zdarma. Další výtisky si mohou členové atletických oddílů/ klubů zakoupit (cena 500 Kč). V případě zájmu kontaktujte Ivetu Rudovou (email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212).  Zakoupení brožurky ostatními subjekty (ZŠ, MŠ, DDM aj.) bude řešeno individuálně – kontakt viz výše.