Zpravodajství

Rozšiřovali jsme si obzory... aneb tři trenéři hodnotí školení

 Další aktuality    Redakce    25. října 2010  

V půlce října náš projekt vyškolil v Ostravě a Ústí nad Labem nové trenéry. Některým z nich jsme položili osm anketních otázek. Ptali jsme se, jak se jim školení líbilo, co je zaujalo natolik, že to hned vyzkoušejí se svými dětmi, ale i na to, jak byli spokojeni s organizační stránkou. Přečtěte si odpovědi prvních tří trenérů, kteří se školili v Ústí. Třeba to můžete být příště právě vy, kdo od nás budete odjíždět s hlavou plnou plánů a nápadů a hned s dětmi vyzkoušíte něco nového.

1.      Jaká byla vaše motivace, abyste se  školení zúčastnil/la?
2.      Zaznamenali jste ve vašem klubu zvýšený zájem dětí o atletiku? Pokud ano, jaké jsou důvody?
3.      Vlastní váš klub sadu pomůcek, kterou jste používali při školení?
4.      Co vás nejvíce zaujalo v teoretické části?
5.      Co vás nejvíce zaujalo v praktické části?
6.      Jaký nejcennější poznatek si sám/sama pro sebe ze školení odvážíte?
7.      Komu byste podobné školení doporučil/la?
8.      Jak hodnotíte průběh školení po organizační stránce?

 
 
Jiří Nechvátal, AK Bílina, III. třída - ve svém klubu se věnuji 24 dětem ve věku 4- 6 let, 10 dětem od 7 do 9 let a 14 dětem od desíti do dvanácti let.
 
1. Chtěl jsem si rozšířit obzor v používání atletických sad, obohatit se o nové metody a hry.
2. Zvýšený zájem dětí o atletiku jsem zaznamenal u atletické školky a minipřípravky. Jednak kvůli začátku školního roku a potřeby děti někam „upíchnout“ /malá nebo téměř žádná nabídka sportu pro malé děti v jiných sportech v regionu/, na druhou stranu Atletická školka získala větší povědomí mezi lidmi, kteří si o ní říkají.
3. Náš klub vlastní sadu pomůcek, které jsme používali na školení, ale i tak uvažujeme o jejím rozšíření pro více skupin a ještě větší variabilitu.
4. V teoretické části mě nejvíce zaujalo psychologické povzbuzení a „nahecování“ trenérů.
5. V praktické části mě nejvíce zaujalo: přichycení obručí na tyče (hned vyzkouším), skákání na pískající pěně (dokoupím).
6. Nejcennější poznatek? Asi povzbuzení pro další činnost, zvětšení zodpovědnosti jakožto pilotní školky.
7. Školení bych doporučil učitelům prvního stupně a učitelkám v MŠ.
8. Školení bylo dobře organizované, všechny příspěvky byly kvalitní. Možná, že byla po obědě před praktickou částí menší pauza, ale jinak vše super!
 
Markéta Skalická, 1. AK Chocerady, IV. třída- v našem klubu se věnuji skupině dětí v rozmezí 3- 7 let. Jejich celkový počet je 40.
 
1. K absolvování školení mě vedla osobní motivace.
2. Jsme nově vzniklý oddíl, pokud mohu říci, je velký zájem o atletiku- je to všestranný pohyb.
3. Náš klub vlastní starší dětskou sadu, ale rádi bychom pořídili novou přímo pro školky, pokud se nám povede sehnat peníze.
4. V teoretické části se mi líbila nejstarší věková skupina, kterou přednášel pan Ruda. Pro mě to byl velký přínos cenných a nových, zvláště praktických informací a uvědomění si souvislostí a také podnět k absolvování dalšího školení pod ČASem.
5. V praktické části mě nejvíce zaujala praktické rady pana Rudy a manželé Lesnikovi.
6. Co si sama pro sebe odnáším ze školení jako nejcennější poznatek? Uvědomila jsem si chyby, kterých se dopouštím při tréninku a určité souvislosti a další možnosti.
7. Na školení bych ráda vyslala i další naše členy.
8. Ohledně celkové organizace školení, bych upřednostnila místo konání Prahu a pokračování školení. Výměnu informací s praktickými zkušenostmi ohledně tréninku, první pomoc více zaměřenou pro děti.
 
Kočová Jana, AO TJ Baník Meziboří, IV. třída- ve svém oddílu se věnuji dětem od 6-10 let, máme okolo deseti dětí.
 
1. Proč jsem se školení zúčastnila? Motivace oddílu – pomoc trenérce.
2. Zvýšený zájem o atletiku jsem zaznamenala u nejmenší dětí od 6 let, jedná se o obvyklý zájem začátkem školního roku.
3. Náš klub nevlastní sady pomůcek, které jsem na školení viděla. Máme jiné druhy, maximálně si objednáme některé pomůcky jednotlivě.
4. V teoretické části mě nejvíce zaujalo zdravotnické školení.
5. V praktické části mě zaujal výklad s názornými ukázkami pana Rudy. Určitě vyzkouším vrh 1kg medicinbalem jako koulí, po dodání míčů.
6. Co si ze školení odnáším sama pro sebe jako nejcennější poznatek? Asi množství aktivit, které lze s dětmi dělat.
7. Školení bych určitě doporučila dál, bylo zajímavé.
8. Ohledně celkové organizace školení nemám připomínek.
 
Připravila: Pavla Pražáková, Iveta Rudová
Foto: Iveta Rudová a archiv AK Bílina