Zpravodajství

ŠAK Chodov

 Další aktuality    Redakce    31. října 2010  

V měsíci listopadu se vydáme na návštěvu směrem na západ, a to do Karlovarského kraje. Klub ŠAK Chodov nám v zajímavém povídání představí jeho předseda, Libor Dočkal. Zároveň se můžete ve fotogalerii podívat, jak malí atleti z tohoto klubu soutěžili v jednom z místních podzimních klání.

Jak dlouhá je ve vašem klubu historie práce s dětmi?
Sám název našeho klubu- Školní atletický klub- napovídá, že největší část členské základny tvoří děti školou povinné. Když jsme v roce 1991 klub zakládali, přemýšleli jsme, jak jej příznačně nazvat. Název vymyslel ředitel školy, která nám poskytla zázemí, Milan Kovářík. Už od počátku existovaly tréninkové skupiny dětí od 7 do 11 let, kterým říkáme atletické přípravky.

Jaké je specifikum regionu, kde se váš atletický klub nachází a jak se promítá do vaší práce?
Karlovarský kraj je region s malým počtem obyvatel. Z toho vyplývá, že v poměru k lidnatějším krajům zbytku republiky nemáme možnost si vybírat. Mnohdy suplujeme školní družiny, či jiná zařízení, která se starají rodičům o děti, než přijdou z práce. Žádné výběry neděláme. Členem ŠAK se může stát každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Jeho výše je pro letošní rok 600 korun a i tato částka je pro některé rodiče nezaplatitelná.
 
Kdy jste měli nejvíc dětí?
Nejvíce dětí celkově, to znamená ve věkové skupině 6- 15 let, jsme měli kolem roku 2000. Bylo jich přes dvě stovky.
 
Kolik jich máte teď?
V posledních letech se členská základna ustálila na počtu kolem 120 dětí do 15- ti let. Z toho je dětí ve věku 6-12 let, tedy atletická přípravka, kolem 80.
 
Jak děti na atletiku lákáte?
Dětem a jejich rodičům nabízíme pravidelné tréninky, které vedou kvalifikovaní a zapálení trenéři. Existuje u nás návaznost tréninkových skupin od nejmenších dětí až po dospělé. Nejlepší závodníci se zúčastňují MČR a mezinárodních akcí. Nejdůležitější ze všeho je ale pověst trenéra. Kdo to s dětmi umí, má plno!
 
Děti u vás sportují od první třídy, co poradíte zájemcům o atletiku z řad předškoláků?
Posíláme je do speciální skupiny pohybových her, která funguje v místím DDM Bludiště zde v Chodově.
 
Kolikrát týdně s dětmi sportujete?            
Děti trénují dle věku jednou až dvakrát týdně. 1. a 2. třída jednou, 3. až 6. třída dvakrát. Zúčastňujeme se navíc řady sportovních soutěží a to nejen atletických.
 
Jakých soutěží se tedy děti zúčastní a jaké máte úspěchy?
Už dva roky probíhá v Karlovarském kraji soutěž atletických přípravek, která je rozdělena do dvou věkových kategorií (mladší- do devíti let a starší- do jedenácti let).Kategorii mladších dívek i chlapců jsme vyhráli, ve starších chlapcích jsme skončili třetí.Něco netradičního?S dětmi jezdíme na různé přespolní běhy, v rámci soutěží v našem městě skáčeme přes švihadlo, šplháme, jezdíme na kole. Už 15 let pořádáme „atletické víceboje sportovních přípravek“ při DDM Chodov, kterých se zúčastňují děti z různých sportů včetně atletiky. Z dalších akcí je to náborová soutěž Atletika pro Chodov I. a II., probíhají na jaře a na podzim. Už tradičně zakončujeme kalendářní i školní rok ve společné soutěži s rodiči “Rodiče, pojďte si také hrát“.
 
Kde vás na tréninku zastihneme v létě a kde v zimě?
Od jara do podzimu trénujeme na atletickém stadionu, kde máme veškeré zázemí, které potřebujeme.
 
Zkoušíte i nějaká netradiční místa a aktivity?
Využíváme okolní terény- výběhy, kolo, brusle, pouštění draků, koupání a podobně. V zimě chodíme do tělocvičny, ale také sáňkovat, bruslit a lyžovat.
 
Jaká je historie vašeho hřiště?
V roce 1994 byl postaven na udusané ploše škvárový atletický stadion se všemi sektory, který byl před pěti lety přebudován na moderní stadion s umělým povrchem. Zároveň se v roce 2000 postavila budova šaten se sociálkami a poté i se saunou. Letos se postavilo i palisádové hřiště s houpačkami pro malé děti.
 
Určitě mají vaši malí atleti nějakou oblíbenou hru. Jakou, na co se těší?
Děti se vždy těší na závody. Při tréninku jim udělají radost „nejprimitivnější“ hry: na schovávanou, různé formy vybíjené.
 
Nabízíte váš klub dětem letní soustředění?
Letos jsme pořádali týdenní prázdninové soustředění v Železné Rudě, kterého se zúčastnilo 25 dětí z přípravek společně se svými vedoucími.
 
Jaký byl program a co se dětem nejvíce líbilo?
Ráno jsme si “hráli“ na školním hřišti, odpoledne pak šlapali po krásné Šumavě. Celkem třikrát jsme zavítali i do sousedního Německa, kde jsme se nejen koupali, ale vyšplhali jsme i na největší vrchol Bavorské Šumavy, Velký Javor. Zajímavostí byla i návštěva Zooparku.
 
Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S dětmi pracuje sedm trenérů a jedna pomocnice.Motivací pro ně určitě není odměna v rozmezí 500-1000 korun měsíčně, kterou dostávají vedoucí kroužků DDM, ale radost z radosti dětí!
 
Jakou byste měl radu pro přípravky, které teprve vznikají?
Co poradit? Dobře si rozmyslet, zda si budu schopen udělat na děti čas minimálně celý jeden rok. Počítat s tím, že je třeba mít na každou skupinu alespoň 2 – 3 vedoucí. Dobré je využít šikovné starší žactvo, či dorost v roli pomocníků. Děti nepřetěžovat, ale hrát si s nimi.
 
Co přejete projektu Atletika pro děti?
Aby nechal klubům dosavadní volnost v organizování vlastních soutěží, aby se nezačaly vymýšlet přesnými pravidly svázané soutěže. Prostě nechme trenérům volnost! Perfektní je organizování trenérských seminářů speciálně pro trenéry přípravek – je třeba je opakovat pravidelně s novými nápady!
 
V případě zájmu o tento klub se ozvěte panu Liboru Dočkalovi: atletikachodov@seznam.cz. Nebo na mobil: 602459734
 
Připravila: Pavla Pražáková
Foto: archiv klubu