Zpravodajství

Výukové karty IAAF Nestlé Kids´Athletics si rozumějí i s oštěpem

 Další aktuality    red.    11. ledna 2016  

Stáhněte si sedmý díl výukových karet IAAF Nestlé Kids´Athletics s bonusem- recenzí jabloneckých trenérů.

Na recenzi dnešního dílu výukových karet Nestlé IAAF Dětské atletiky se mimo jiné podílel i tatínek patronky našeho projektu a skvělé oštěpařky, František Špoták. Hod dětským oštěpem (v případě jabloneckých turbooštěpem 300-400gr) propaguje místní oddíl už několik let. Jsou tedy recenzenty nejpovolanějšími. Jablonečtí mladí atleti si v této disciplíně dokonce jezdí zazávodit například od Maďarska. 
 
Vzhledem k tomu, že jsou ale karty primárně určeny pro učitele tělesné výchovy na základních školách a hlavním cílem je to, aby děti z prvního stupně získaly základní vhled do tajů atletiky, budou poznámky Františka Špotáka a Miroslava Ruckého přínosné spíše pro trenéry přípravek, kteří, jak víme, náš seriál také bedlivě sledují.
 
Sedmou kapitolu výukových karet Nestlé IAAF Dětské atletiky  si můžete stáhnout v přílohách vlevo. Zmíněné poznámky, které rozšiřují pokyny k jednotlivým cvičením viz níže.
____________________________________________
 
Výuková karta – Dětský oštěp
Hod dětským oštěpem (turbooštěpem  300-400gr.) propagujeme a provozujeme již 5 let. Hod míčkem pro kategorii mladšího žactva není vhodnou průpravou pro budoucí hod oštěpem a proto vznik výukové karty – dětský oštěp vítáme a podporujeme. Ve svých poznámkách se zaměřujeme na pokyny k provádění cvičení, protože didaktické poznámky, bezpečnost a pomůcky jsou dostatečné.
 
Výuková karta číslo jedna
V návrhu cvičeni na výukové kartě číslo jedna bychom rádi doplnili polohu levé ruky v předodhodovém postavení. Levá ruka by měla být před tělem, v mírném pokrčení, palcem dolů, ve výši brady. Pravá, odhodová ruka, musí být uvolněně napjatá a teprve při odhodu dojde k jejímu pokrčení. Na obrázku je odhodová paže pokrčená, což pokládáme za základní chybu. Může dojít ke zranění loketního kloubu a zmenšení výkonu.
Náš doplněk k pokynům k provádění cvičení:
- špička dětského oštěpu by se měla nacházet ve výši čela
Do odstavce důležité poznámky doplnit:
- k odhodu, zátahu pravou paží dochází v momentě dokroku levé nohy nejlépe na patu.
 
Výuková karta číslo dvě
Chyby začátečníků: doporučujeme doplnit pokyn - trup se během tři kroků prohýbá vzad a ramena se též tlačí vzad
Do odstavce důležité poznámky doplnit:                                                   
- před odhodem co nejvíce vykročit levou nohou před sebe
 
Výuková karta číslo tři
Pokyny  k provádění cvičení doplnit:
- špička oštěpu by měla směřovat mírně dolů
 
Výuková karta číslo čtyři
Pokyny  k provádění cvičení doplnit:
- při provádění zkřížených kroků nohy mírně předbíhají trup (běh v mírném záklonu)
 
Výuková karta číslo pět
Pokyny  k provádění cvičení doplnit:
- rozběh zahájit během v čelném postavení
- označit místo přechodu do zkříženého kroku, v němž se poloha trupu dostane do mírného záklonu
- v kategorii atletické přípravky záměrně nezdůrazňujeme předodhodový podskok a polohu oštěpařského luku
- dva metry před odhodovou čarou označíme místo zdůrazněného vykročení levou nohou u praváků a pravou nohou u leváků
Ze zkušeností při tréninku oštěpu u AP doporučujeme odhody v chůzi, při čemž držení oštěpu je obouruč nad hlavou v čelném postavení. Dalším důležitým momentem je naučit sportovce správnému držení oštěpu na vázání. Před zahájením vlastních hodů je důležité přípravné oštěpařské cvičení pro uvolnění ramenního a loketního kloubu.