zpět na aktuality

Představujeme atletiku v Kroužcích

Představila byste nám na úvod vaši společnost Kroužky?

Kroužky nabízejí smysluplné trávení volného času pro děti už 15 let. Máme v nabídce širokou škálu zájmových činností – nejen sportovní ale i umělecké a vzdělávací. Hlavní filozofií našich Kroužků je, aby se děti naučily svůj volný čas trávit zábavně a smysluplně.

Jaké jsou v současnosti trendy ve výběru sportovních kroužků pro děti?

Myslím, že sportovní a pohybové kroužky jsou obecně nejpopulárnější. Pokud bych to měla přiblížit v číslech, tak nějakému sportu či tancování se přímo u nás věnuje kolem osmi tisíc dětí z těch 15 tisíc, které naše kroužky navštěvují.

Čím si to vysvětlujete? O dnešní nejmladší generaci se často říká, že je líná…

Jsem přesvědčena, že děti pohyb přirozeně potřebují a proto se nasměrují právě k takovéto zájmové činnosti. Navíc si myslím, že návštěvou kroužku se děti naučí i něco dalšího. Už od útlého věku získají návyk, že i když se mi zrovna dnes nikam nechce, je správné lenost překonat a vybrané zájmové činnosti se věnovat.

Často se v současnosti řeší i špatná fyzická zdatnost dětí, jak to vidíte vy?

Snižující se fyzická zdatnost dětí je obecný trend. Její zlepšení je ale především věcí rodiny. My rozhodně nikdy neodmítneme obézní dítě a náš lektor se ho bude vždy snažit pozitivně motivovat, aby na kroužku, ale i mimo něj, svou fyzickou zdatnost zlepšilo. Ale aby se na kroužek vůbec přihlásilo a na sobě pracovalo, na tom musí mít zájem především rodiče. Každý trenér může dělat zázraky, jenže pokud po tréninku vezme rodič dítě na hamburger s hranolky, je veškerá snaha zbytečná.

O kdy jste do vaší nabídky zahrnuli i atletiku?

Atletiku nabízíme od školního roku 2012/13. Na nápad mě přivedla jedna kamarádka. Chtěla svou tehdy čtyřletou holčičku přihlásit do atletického oddílu a zjistila, jaký je obrovský zájem. A řekla mi o tom. My jsme si pak dělali průzkum a zjistili, že některé oddíly skutečně nedokážou nasytit poptávku zájemců a na druhou stranu, že některé školy a školky mají pro takový kroužek dostatečné podmínky. Zájem rodičů byl pak okamžitý.

Není to jen taková módní vlna? Někde se teď rodiče domáhají v současné době módního parkouru.

I my zaznamenáváme určité trendy, které jsou odvislé o populárnosti některých činností. V případě sportovních kroužků jsou stabilně nejnavštěvovanějšími kroužky florbalu, bojových sportů, různé taneční kroužky a právě atletika. Snažíme se na trendy reagovat ale nikdy nenabízíme bezhlavě to, co právě teď frčí. Před tím, než nabídku nového kroužku uděláme, musíme mít na takovou zájmovou činnost vypracovanou důkladnou metodiku a proškolit potřebné počty lektorů.

Čím vás projekt Atletika pro děti zaujal?

Jeho systém je aplikovatelný pro děti z našich kroužků. Navíc k základům atletiky nepotřebujete atletický stadion. Vystačíte si s jednoduchými pomůckami a s nadšením dětí a letora. Od začátku jsme s vaším projektem spolupracovali, dostali potřebné informace, ale nejnáročnější samozřejmě bylo zajištění dostatečného početu kvalitních lektorů a jejich proškolení.

Kdo jsou vaši lektoři?

Kroužky atletiky vyučuje 10 lektorů, většinou to jsou studenti FTVS, PedF a učitelé tělocviku z našich partnerských základních škol. Měli by absolvovat školení pořádané ČAS, sami danou činnost vykonávat, a mít zkušenosti s vedením dětí v oboru.

V kolika subjektech atletiku nabízíte?

Kroužek Atletika pro děti máme v asi deseti školách a školkách. V některých je poptávka tak velká, že jsme tam museli kroužků atletiky otevřít víc. Kroužky probíhají v tělocvičnách, na školních sportovištích, zahradách školek a škol. Děti hojně využívají naše pomůcky vyrobené přímo pro kroužek atletiky. Pro rodiče je určitě výhodou, že kroužky probíhají přímo v místě, kde dítě po většinu dne je. Rodičům tedy odpadá složité dovážení dětí a čekání na ně. Zajímavá je i cena. 15 lekcí atletiky, které proběhnou v jednom školním pololetí, stojí jen 700 korun.

Liší se zájem v různých regionech?

V současnosti kroužek atletiky nabízíme jen v Praze. Regionální pobočky v jiných místech Česka jsme totiž otevřeli až v letošním školním roce. A tam nás úplně dobře neznali, takže nevěděli, jak umíme být flexibilní a takový kroužek zajímavě organizovat i tam, kde škola nemá zrovna atletickou dráhu. Ale uvidíme příští školní rok. Věřím, že atletiku budeme moci nabídnout i v dalších regionech.

Pro jak staré děti cvičení nabízíte?

Naše kroužky obecně nejvíce navštěvují děti mezi 3 – 12 lety. Tedy i atletiku navštěvují děti ve školkách a na prvním stupni základní školy.

Co všechno se děti v kroužku atletiky naučí?

Správnou techniku, běhu, skoku, hodu, koordinaci pohybu, poskytneme kvalitní a komplexní atletickou přípravu pro jejich budoucí sportovní specializaci. Na lekcích procvičují překážkový běh, skok z místa, hody, slalomy, štafety, opičí dráhy.

Jaké používáte nářadí a náčiní?

Pomůcky, které poskytne v rámci pronájmu škola: žíněnky, lavičky, trampolíny, kužele, překážky, molitanové oštěpy, doskočiště, žebřík, medicinbaly a jiné. Další pomůcky jsme si nechali dodat od specializované firmy přímo pro kroužek atletiky.

Jak vidíte spolupráci s projektem Atletika pro děti do budoucna?

Určitě by nám pomohla větší spolupráce s kluby. Kdyby si třeba vzali patronaci nad nějakou spádovou oblastí. Rádi bychom si třeba také zapůjčili nějaké zajímavé vybavenípřímo od atletických klubů. Z metodického hlediska by nám pomohla třeba návštěva našeho kroužku zkušeným trenérem. Náš lektor by byl za další podněty jistě rád. Třeba by při takových návštěvách profesionální trenér mohl objevit i opravdový talent, který by se pak rád věnoval atletice přímo v jejich klubu.

Takže o atletiku, královnu sportu, stále zájem je.

Bez debat! Je to disciplína, která nejlépe rozvíjí pohybové schopnosti i dovednosti. Nezatěžuje tělo jednostranně a člověk se díky jejímu praktikování vyvíjí zdravě a bez defektů. U nás i u ostatních sportů našim lektorům doporučujeme, aby atletiku zařadili jako součást hodiny, i kdyby to měla být jen rozcvička a nebo různé druhy běhu. Za popularitou atletiky je také uvědomění si společnosti a rodičů, že je třeba, aby děti měly pohyb, že jen tak budou zdravé a tedy úspěšné. A také to přičítám popularitě našich atletů. Každý kluk i holka by si přeci chtěli na krk pověsit zlatou olympijskou medaili jako třeba Bára Špotáková.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory