O projektu

Cílem projektu Atletika pro děti je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu v podobě pravidelných atletických kroužků a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Už od roku 2009 tak mají děti z celého Česka možnost trávit aktivně svůj volný čas v takzvaných atletických školkách a přípravkách.

Ty jsou určené dětem ve věku 5- 11 let a najdete je v současnosti na více než 293 místech po celé republice. I několikrát týdně díky nim aktivně sportuje přes 29 a půl tisíce dětí. Se základy jednotlivých atletických disciplín se malí atleti seznamují způsobem, který byl speciálně upraven jejich potřebám a věku. Ve srovnání s jinými sporty atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů.

Projekt Atletika pro děti myslí i na trenéry. Cíleně napomáhá jejich odbornému vzdělávání. Pro zapojené děti připravuje celou řadu soutěží. Za léta své činnosti získal projekt podporu mnoha význačných atletů. Dlouholetou patronkou je oštěpařka Barbora Špotáková.

Podrobné informace k zapojení do projektu Atletika pro děti najdete ZDE.

Prostřednictvím projektu Atletika pro děti do škol s námi od roku 2014 mohou spolupracovat i základní školy. Hravé atletění se díky tomu na školách stalo součástí běžných hodin tělesné výchovy na prvním stupni. Napomohlo nejen tomu, aby děti tělocvik bavil, ale aby pochopily, jak důležité je, že se pohyb stane součástí jejich zdravého životního stylu. Přímo pedagogům projekt nabízí školení a semináře, možnost zapojit se s dětmi do celoročních soutěží, grafické materiály, metodiku nebo zapůjčení potřebných pomůcek.

Podrobné informace k zapojení do projektu Atletika pro děti do škol najdete ZDE.

V roce 2016 se nám podařilo díky projektu Atletika pro radost I propojit činnost atletických oddílů a klubů přímo s místními základními školami. Ty na své půdě za garance spřáteleného klubu provozují odpolední kroužky atletiky- atletické školní přípravky (AŠP). Pedagogům projekt napomohl získat potřebnou trenérskou kvalifikaci a školám poskytl nezbytné vybavení. Školní atletické přípravky od nás získávaly dvouletou podporu. Projekt byl v roce 2020 ukončen a  prošlo jím 100 subjektů.

Projekt Atletika pro radost byl ukončen.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory