Školní atletika

Pro 1. stupeň základních škol je určen náš projekt ATLETIKA PRO DĚTI DO ŠKOL.

Dlouhodobý projekt Atletika do škol je založený na propojení svazu se školami, letos se jich zapojilo 162. Zúčastněné školy obdrží certifikáty, do kterých si lepí “pohybové” samolepky za splněné dovednosti v hodinách TV (běh, hod a skok). Atletika v hodinách tělesné výchovy rovná se hra a zábava po všechny.

 

Každý školní rok obnovujeme seznam škol, se kterými prostřednictvím vybraného pedagoga komunikujeme. Velmi si na vzájemné komunikaci zakládáme. Školy od nás dostávají veškeré informace o školeních, nových metodických materiálech, prostě o dění v “malé atletice” a to jak emailem, tak i pomocí webových stránek a FB našeho projektu.

 

Nový projekt ATLETIKA HRAVĚ VE ŠKOLE 

Od listopadu do prosince r. 2021 běžel projekt ČAS “Atletika hravě ve škole” uskutečněný na základě výzvy Národní sportovní agentury a na podporu činnosti trenérů a fyzioterapeutů na mateřských a základních školách. Jeho cílem bylo přes poskytnutí užitečných námětů pro pedagogy zvýšit zapojení dětí do pohybových aktivit a ovlivnit tak jejich životní styl. Účastnilo se 224 škol a školek z měst, které mají do 50 tisíc obyvatel, do nichž vyrazilo 135 trenérů z celé České republiky.

S tímto posláním byla vydána nová brožurka Atletika hravě, kterou obdrží každá zapojená škola. Její tvůrci z Českého atletického svazu věří, že hravou formou můžou do hodin začlenit atletické základy tak, aby byly přínosem a zábavou pro všechny děti.

 

 

Atletika je super. Učitelé mohou těžit z její nesporné výhody- všestrannosti. Základní atletické disciplíny – běh, skok a hod jsou totiž pohybové aktivity, které jsou základem pro všestranný pohybový rozvoj dětí.

Učitelé se často ptají, co přesně jim zapojení se do projektu přinese. Přinášíme pár nejdůležitějších bodů.

  • Metodické materiály – některé zdarma, jiné za zvýhodněnou cenu, např. brožury Atletika pro děti nebo Atletika hravě
  • Školení a semináře – možnost účasti na školení Atletiky pro děti do škol v rámci DVPP a na odborných atletických školeních a seminářích, více v sekci ŠKOLENÍ
  • Soutěže a akce – atletické soutěže pro 1. stupeň ZŠ:  ŠTAFETOVÝ POHÁR a různé další akce či korespondenční soutěž vypsaná Českým atletickým svazem
  • Pomůcky pro školní atletiku – jednotlivé pomůcky nebo celou školní sadu si lze po dohodě zapůjčit na určitou dobu nebo zakoupit přímo od výrobce. Více informací najdete na odkaze ZDE
  • Tištěné materiály – diplomy, letáky, papírové medaile či rozvrh hodin máme ke stažení přímo z naší webové stránky. V případě, že jste aktivní a pořádáte např. závod, informujete nás o své činnosti, rádi rozumné množství tiskovin na vyžádání zašleme.

Využití nabízených částí projektu je na uvážení pedagogů.  Projekt je založen na vzájemné informovanosti o školním atletění z vybraných aktivit.

Do projektu se zpravidla zapojuje vždy na začátku nového školního roku během září. Přihlásit se ale můžete i v jeho průběhu. V případě, že se chcete do projektu opětovně nebo nově zapojit, je nutné kontaktovat Český atletický svaz, email: dfranklova@atletika.cz. U nových škol musí email obsahovat následující údaje: adresu a název vaší školy, třídu, kontaktní osobu/y, email a telefon. Z každé školy se může zapojit jedna i více tříd, popřípadě celý první stupeň.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory