zpět na aktuality

Vzdělávání trenérů v roce 2015

ODBORNÉ/DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE 2015

název: Odborný seminář pro trenéry
místo: Olomouc, atletický stadion/tunel AK Olomouc
datum: sobota 21. 3. 2015
pořadatel: ČAS ve spolupráci s AK Olomouc
vedoucí semináře: Zdeněk Rakowski
lektoři: praxe: Zdeněk Rakowski a Milan Čečman, teorie: Mgr. Vitězslav Prukner PhD.,
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: PŘEKÁŽKOVÝ BĚH
Seminář je určen zejména pro trenéry žactva, ale i přípravek (dětí 10 -11 let). Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro překážkový běh žáků a žákyň, uzlové body techniky i metodika nácviku. Během semináře je možná diskuse se zkušenými lektory/trenéry žáků a žákyň.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – vlevo v příloze.

název: Odborný seminář pro trenéry
místo: Praha, FTVS UK
datum: sobotu 25. 4. 2015
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Iveta Rudová
lektoři: dr. J.Vindušková, R.Jebavý a R.Mastík
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
specializace: VRH KOULÍ
Seminář je určen pro zejména pro trenéry žactva, ale i přípravek (10-11 let). Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro vrh koulí žáků a žákyň, uzlové body techniky a metodika nácviku vlastního vrhu. Během semináře je možná diskuse se zkušenými lektory/trenéry žáků a žákyň.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – vlevo v příloze.

————————————————————————————————————-

název: Odborný seminář pro trenéry atletických přípravek

téma: Atletíme se zvířátky

místo: Nymburk

datum: 28. – 29. 11. 2015 (seminář začíná v sobotu v 11 h a končí v neděli ve 13 h)

pořadatel: ČAS

vedoucí semináře: Iveta Rudová

cena: bude upřesněna (500 Kč + pobytové náklady)
Pořadatel neproplácí cestovné.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Podmínkou účasti je platná trenérská kvalifikace jakéhokoliv stupně.

Seminář je určen pro „hravé“ trenéry malých atletů, předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu.

Přihlášky se zasílají na formuláři – vlevo v příloze.

—————————————————————————-

Nabídku dalších seminářů pro rok 2015 pořádaných Českým atletickým svazem najdete na odkazu:

http://www.atletika.cz/cas-informuje/odborne-seminare-treneru-2015/

———————————————————————————————————-

Účastníkům/trenérům všech odborných seminářů bude automaticky prodloužena trenérská kvalifikace na dalších 5 let!

Na všechny semináře se přihlašuje pouze emailem.

Přihlášku zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz

Přihláška je ke stažení vlevo v Příloze.

Přihlášky na semináře se zasílají průběžně, nejpozději 14 dní před vlastním seminářem. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem.

Všem přijatým účastníkům budou zaslány konkrétní informace k příslušnému semináři nejpozději týden před vlastní akcí na osobní emailovou adresu.

Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny inpiduálně.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212

————————————————————————————————

ŠKOLENÍ

Školení trenérů atletických přípravek (TAP) a trenérů žactva (TŽ) pořádají atletické oddíly a kluby. Termíny budou průběžně zveřejňovány. Termíny školení trenérů vyšších kvalifikací (1.,2.a 3. třída) najdete na odkazu:
http://www.atletika.cz/cas-informuje/skoleni-treneru-2015/

V letošním roce bude mj. otevřeno i školení 2. třídy – specializace ŽACTVO.

Nejbližší školení TAP a TŽ:
Místo : Otrokovice
Termín: 21. – 22.3. 2015
Pořadatel: TJ Jiskra Otrokovice ve spolupráci s AK Olomouc
Přihlášky: do 16.3.2015 na email: prudky11@seznam.cz
kontaktni osoba: Aleš Prudký,tel. 605 155 155

školení trenérů TAP je jednodenní- sobota 21.3. zahájení 8.30 (Městská sportovní hala,Mánesova ul.)

školení trenérů TŽ je dvoudenní – sobota 21.3.zahájení 8.30 tamtéž, neděle 22.3. 8.00,ukončení v odpoledních hodinách po absolvování zkoušky

Ubytování: pořadatel zajišťuje zájemcům,kteří si jej objednají a zaplatí společně s přihláškou (bude upřesněno)

Stravování: je možné na vlastní náklady v restauraci Lanového centra naproti hale

—————————————————————————————————————-

Nabídku školení pro učitele a učitelky 1. stupně základních škol najdete na odkazu
https://www.atletikaprodeti.cz/apd-do-skol/skoleni-pro-ucitele-1-stupne-zs_1577

Ke stažení

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory