zpět na aktuality

V květnu představujeme ZŠ U Lesa v Novém Boru

Proč jste se rozhodli do projektu zapojit?

Můžu říci, že naše škola atletikou žije. Vše, co se u nás ohledně sportu děje, je za podpory dlouholetého ředitele, který je sám tělocvikář. Je to i důvod, proč jsme se zapojili do projektu APD do škol. V říjnu minulého roku jsem s kolegyní absolvovala v Jičíně školení a na to hned navázaly další činnosti v naší škole.

Jaké jsou na vaší škole podmínky pro provozování atletiky?

Myslím, že výborné. Máme vlastní sportovní areál s dvousetmetrovou atletickou dráhou, dvě tělocvičny. Vše je využíváno pro školní tělocvik. Odpoledne má tréninky u nás například i novoborský atletický klub.

Projekt APD do škol nabízí i možnost dovybavení školy zajímavými pomůckami. Co plánujete?

Měla by nám dorazit objednaná sada pro aletickou přípravku od Jipastu, máme ale i možnost si tuto sadu vypůjčit od trenérů zmíněné borské atletiky. Vybavenost školy je po stránce nářadí a náčiní výborná, máme venkovní i vnitřní překážky, štafetové kolíky, frekvenční žebřík, raketky pro nácvik hodu, kužele…

Profilujete se jako sportovně zaměřená škola.

Ano, na II. stupni otevíráme každý rok jednu třídu se sportovním zaměřením, do ní jsou žáci přijatí na základě přijímacího řízení, tedy sportovního testu. Žáci ve sportovních třídách ale nemají konkrétní zaměření na nějaký sport, heslem je všestrannost, ve které je zakomponována právě atletika. Děti se ale věnují i fotbalu volejbalu, basketbalu, házené, florbalu či korfbalu.

Práce s dětmi musí ale asi začít už od jejich příchodu do první třídy?

Ano, děti si pro druhý stupeň předpřipravujeme už na tom prvním. S kolegyní Kamilou Chýlovou, která je také tělocvikářkou na druhém stupni, již několik let působíme i na stupni prvním a snažíme se o co největší propagaci atletiky a využití našeho areálu. Děti se také účastní celé řady sportovních aktivit a to je pak motivuje, aby se atletie dále věnovaly.

Pomohla vám v práci s dětmi nová metodika, která byla k projektu Atletika do škol vytvořena?

DVD Atletika do škol máme a už jsme se některými ukázkami inspirovali. U dětí například velmi uspěla 'Hodina s papírem'. Máme i dvě brožury s metodikou, jedna je na I. stupni a jedna na II. stupni. Některé hry a náměty se velmi dobře využívají i v hodinách větších dětí chodících do 6. a 7. tříd. Dále používáme metodickou příručku, která byla vydána v souvislosti s Kinderiádou. Máme i příručky Atletika v tělocvičně I. a II. od Jiřího Nechvátala. Z této příručky mělo pár her také velký úspěch. Atletiku propagují i zarámované plakáty Atletika pro žactvo, které jsme umístili u obou tělocvičen, ale i ve vitríně venku.

Jakých aktivit se děti z vaší školy účastní?

V minulých letech jsme se s dětmi pravidelně účastnili Kinderiády. 2x jsme byly na republikovém kole v Praze. Dále si připravujeme děti na atletický trojboj a s úspěšnými sportovci pak jezdíme na krajské kolo do Turnova. V loňském i letošním roce jsme se také zapojili do projektu Česko sportuje a tak bylo loni 40 našich dětí v průběhu olympiády v Soči v olympijském parku na Letné. Ještě se účastníme soutěže OVOV – loni jsme byli v krajském kole, zapojujeme i šikovné děti z 5. tříd. S většími dětmi se pravidelně účastníme okresních, krajských ale i republikových kol v atletickém Poháru rozhlasu a Atletickém čtyřboji.

Jaké akce pořádáte vy sami?

Pro nejmenší je určena akce, kterou pořádáme každý rok v březnu. Je určena pro novoborské MŠ a jsou to halové závody. Z každé školky soutěží 10 dětí, většinou to jsou předškoláci. O organizaci se na místě starají deváťáci, pro které je to dobrá zkušenost a v rámci soutěže si zasportují i naše první třídy. Tato akce má u nás ve škole dlouholetou tradici a těší se velké oblibě.

V loňském školním roce jsme se poprvé pokusili o pořádání okresního kola atletického trojboje pro I. stupeň, pořádali jsme Atletický trojboj s Adamem. Myslím si, že i přes drobné nedostatky se trojboj vydařil a letos v pořádání pokračujeme.

Vedle hodin tělesné výchovy mají děti možnost atletit i v rámci mimoškolních aktivit?

Ano, v letošním roce mají možnost žáci 2. tříd navštěvovat kroužek dětské atletiky. Kroužek vedu já jednou týdně, trvá jednu hodinu a přihlásilo se mi 16 dětí. Právě pro tento kroužek byla brožura Atletiky pro děti velkým přínosem. Před vánoci jsme pro tyto děti uspořádaly s kolegyní vánoční soutěžení, na které jsme projekt Atletika pro děti zpropagovaly. Teď v květnu a červnu proběhnou další soutěže venku.

Děkujeme za představení vaší školy.

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory