zpět na aktuality

V červnu představujeme: Báječné děti v běhu

Jak dlouho klub Báječné děti v běhu funguje?

Od loňského září. Prozatím máme především děti maminek ze spolku Báječné ženy v běhu, jehož je náš dětský klub pododdílem, ale postupně se přidávají známí a kamarádi ze školek.

Kde máte základnu?

Najdete nás v pražském Kunratickém lese a od jara funguje i druhý pražský oddíl v oboře Hvězda. Od nového školního roku otevřeme klub také ve Vyškově a v Seči. Naším hřištěm je les, potažmo park. Výhod to má mnoho, ale musím přiznat, že třeba v zimě chybějící zázemí některé rodiče odradilo.

Vybíráte si cíleně lokality, které poskytují možnost pobytu v přírodě?

Naší filozofií je, že jsme vždy venku. Za celý rok se nám nestalo, že bychom museli přistoupit k 'nouzovému řešení' a uchýlit se pod střechu. Například Kunratický les na Praze 4 nám opravdu poskytuje nepřeberné množství různých aktivit, které s dětmi můžeme dělat. Je to takový přírodní atletický stadion, kde kromě běhu můžeme dovádět v mnoha různých obměnách po celý rok. V zimě například naše děti ohromně bavilo pobíhat s čelovkami a reflexními vestičkami a sledovat obrazce, které odraz světla vytvářel.

Dělali jste na začátku nábor?

Ano, loni a letos ho opět máme v plánu. Dáváme o něm vědět vyvěšením letáčků v okolí, ve školkách, na facebooku a rozesláním emailem známým. Naše loňská náborová akce byla tematická, jmenovala se: Běh za osvobození zeleného ostrova od pirátů v Kunratickém lese. A právě v Kunratickém lese pak také začal fungovat náš první oddíl.

Kolik k vám v současnosti chodí dětí?

Nejvíc dětí bylo hned zkraje minulého podzimu. Zima pak hodně maminek odradila, i když děti by byly chodily rády. Nyní máme asi 12 – 15 dětí v Kunratickém lese a stejný počet ve Hvězdě. Zájem narůstá s tím, jak se o nás lidé dozvídají.

Jak se obecně díváte na nejmladší generaci a jejich vztah ke sportu?

Naše děti by asi mohly jít ostatním příkladem. Asi je to i tím, že jde převážně o děti sportujících maminek, takže třeba s obézními dětmi se nesetkáme. U některých dětí se projevuje zvýšená živost, tu řešíme zvýšeným osobním nasazením.

Děti mají v současnosti nepřeberné množství možností, čemu se věnovat, jak je získat právě pro sport?

Děcka baví všechno, co se nějak podobá hře. Takže se snažíme atletické discipliny využít jako prostředek k různým bojovkám, šifrovačkám, soutěžím. Už jsem zmiňovala náborový 'pirátský běh', byly při něm připraveny různé nástrahy od pirátů, které děti musely pomocí svých atletických, ale i jiných dovedností překonat.

Od kolika let u vás děti sportují?

V Kunratickém lese od 5 let, ve Hvězdě už od tří let.

Kolikrát týdně se scházíte?

Jedenkrát týdně na 60 – 75 minut. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v přírodě, je potřeba počítat se špinavým oblečením a občas nějakým odřeným kolenem. A také s návykovou chutí k běhání, kterou sice děti od přírody mají, ale my ji v nich ještě posílíme a pak musejí začít běhat i rodiče.

Jaká je výše poplatku?

Členský příspěvek pro Báječné ženy v běhu je 333 korun. Pro děti bude od nového školního roku stanoven na 111 korun, míněno ročně. Naším cílem je, aby náš klub byl dostupný skutečně pro všechny děti.

Co všechno si děti s vámi vyzkoušejí?

Zaměřujeme se především na běh, učíme se základy běžecké abecedy, seznamujeme se ale i s mapou, protože právě orientační běh je něco, co je nám také blízké. Děti ale samozřejmě i házejí, skákají. Určité formy zážitku při pohybu, jako třeba zkouška, jaké je to být slepý nebo bosý a podobně, přinášejí další podněty.

Plánujete pro vaše děti nějaké letní aktivity?

Soustředění se uskuteční až příští rok.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Obvykle se děti účastní orientačních běhů, případně různých běžeckých akcí po celé ČR, pokud mají vypsanou svou kategorii. Naposledy naše děti byly na závodech Človíčku do toho.

Pořádáte nějakou zajímavou akci i vy sami?

V dubnu pořádáme v Praze a dalších místech republiky Modroběh. Je to nesoutěžní běh pro děti a jejich rodiče a má veřejnost seznámit s problémy autismu. V červnu naše sdružení pořádá Báječný letní kros pro kohokoli s velkým množstvím vypsaných kategorií- třeba: můj první závod. V říjnu budeme pořádat Vinařský maraton, který bude mít jako doprovodnou akci také půlmaraton, desítku a běhy pro děti.

Kolik trenérů u vás s dětmi pracuje?

Všichni naši trenéři jsou dobrovolníci. Máme dva na oddíl, případně vypomáhá některá báječná žena z našich řad.

Můžete se našim čtenářům v krátkosti představit?

Jmenuju se Pavla, je mi 28 let a jsem ta přísnější z našeho týmu. Snažím se dbát na to, aby si děti osvojily nejen základy atletiky, ale také lásku k přírodě a respektující chování jeden k druhému.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Když mi děti před tréninkem řeknou, jak moc se na něj těšily, nebo když jsou smutné, že už je konec.

Čím vás projekt Atletika pro děti zaujal?

Sportující děti by měly mít ve svých trenérech vzory hodné respektu a následování. V době, kdy hrdinové pro děti jsou jen na svítících obrazovkách, je nezbytné poskytnout jim možnost výběru. Díky Atletice pro děti mnoho dětí tuto možnost dostává. Do budoucna by toto mělo zůstat stabilní hodnotou, z malých sportujících dětí pak budou velcí sportující. Projektu přeju, aby se rozvíjel, rostl a byly za ním spousty nadšených dětí.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Podívat se můžete na naše FB nebo web.

Děkujeme

Generální partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory