zpět na aktuality

V červenci se vám představuje přípravka ŠSK Újezd nad Lesy

Jak dlouhá je historie atletění nejmenších dětí v Újezdu nad Lesy?

ŠSK funguje více jak 20 let při místní základní škole. Nejdříve jsme se zabývali trénováním mladšího a staršího žactva, teprve o hodně let později jsme založili přípravku dětí do 10 let, ke které přibyla i minipřípravka, kde máme malé děti ve věku 5 – 7 let.

Jaká je filosofie vašeho klubu?

Všechny děti mají přirozenou potřebu pohybu a zdá se nám, že dříve opravdu sportovalo mnohem více dětí a měly daleko větší chuť a nadšení. Současná doba přinesla sice některé nové sporty, ale hlavně nepřiměřeně velké množství jiných, bohužel v řadě případů pro děti zcela nevhodných aktivit. Fyzická výkonnost děti se tím výrazně snižuje. Velkou roli v tom všem ale hraje i přístup rodičů: jak jsou ochotní dítě na tréninky vozit a rovněž jej dopravovat na závody. V našem oddíle trénují děti od předškolního věku a jsme přesvědčeni, že v každém z nich je kousek talentu a z každého se může stát dobrý sportovec, ať už na poli atletickém či v jiném sportovním odvětví. Atletika je v tomto smyslu se svojí všestranností dobrým základem pro všechny ostatní sportovní aktivity.

Je nějaké specifikum vašeho regionu?

Obrovskou výhodou našeho areálu je, že se nachází v blízkosti Klánovického lesa, takže můžeme využívat vhodného terénu k výběhům do přírody. Jde hlavně o střídání pomalého běhu s chůzí, proloženého soutěžemi a hrami. Děti soutěží například kdo bude u daného stromu dřív, kdo trefí šiškou strom, kdo vyskočí až k této větvi, kdo dohodí dál, přeskakují různé přírodní překážky…

Přípravky jsou teď plné 'babyboomových ročníků', pociťujete to i u vás?

Před dvaceti lety jsme začínali s dvěma desítkami dětí, velká část z nich byli naši potomci. V současné době máme základnu celkem 155 členů a z toho přípravky a minipřípravky tvoří téměř 80 dětí. Takže rozhodně je vrůstající tendence.

Pracujete i s dětmi, které mají nějaké zdravotní omezení?
V naší přípravce umožňujeme sportovat i dětem se sklonem k obezitě či sjinými zdravotními problémy. V současné době máme jedno chlapce se silným poškozením sluchu a jednoho epileptika. Pracovali jsme již i s několika dětmi s cukrovkou, zrakově postiženými, dětmi s astmatem a rovněž jsme měli chlapce po prodělané onkologické léčbě.

Kroužků se dětem nabízí přehršel, čím je zaujmete, aby přišly právě na atletiku?

Děti se hlásí samy, stačí, když naše drezy uvidí na přespolních závodech a veřejných závodech přípravek a když se naše děcka dobře umístí. Zájem rodičů, zatím většinou přihlížejích, se dostaví.

Děláte nábor?
Klasický nábor neděláme, zájem převyšuje kapacitní možnosti oddílu. Počet dětí v oddílu musí korespondovat s možností inpiduálního přístupu a v zimních měsících, kdy je přípravka v tělocvičně a je nutné respektovat bezpečnostní předpisy, i s ohledem na velikost tělocvičny. V případě, že máme plno, hledáme možnost, jak rodičům pomoci tím, že jim doporučíme jiný oddíl, který v naší lokalitě padá v úvahu. Navíc my trenéři jsme zaměstnaní, vše děláme jako svého koníčka po práci, více už nejde zvládnout.

Od kolika let u vás děti sportují?
Děti u nás trénují ve třech skupinách a to minipřípravka od pěti let, přípravka 7-10 let a nad deset let si je přebírá závodní skupina pod vedením paní Zuzany Olšanové, zde trénují až do juniorského věku. Ve věku dorostu a juniorů je předáváme do klubů specializujících se na trénování starších. Výbornou spolupráci máme s ASK Slavia Praha a PSK Olymp Praha a to hlavně s panem Janem Kervitcerem.

Kolikrát týdně trénujete?

Přípravka trénuje 2x týdně, starší děti 3- 4 x týdně. V přípravce si klademe za cíl seznámit naše svěřence s atletikou a vzbudit v nich zájem. Tohoto záměru se snažíme dosáhnout zajímavými a přitažlivými tréninky s řadou soutěží a her.

Kde vás najdeme na tréninku teď v létě a kde v zimní části roku?
Klánovický les nám nabízí možnost provozování pohybových her mimo atletický stadion v přirozeném prostředí. Děti mají v oblibě zejména místa, která nabízejí terénní nerovnosti- křoví, různé prolézačky. Kromě toho trénujeme na atletickém stadionu v prostorách školního areálu. Máme 200 metrů dlouhý tartanový ovál, doskočiště na skok do dálky, výškařský sektor a hřiště na provozování her a rozcvičování. Tělocvična je využívána v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí.

.

V jakém stavu je areál?

V loňském roce jsme za pomoci několika brigád s rodiči opravili lavičky a udělali i jiné úpravy. Vlastními silami jsme pořídili i osvětlení stadionu a můžeme tak trénovat i večer. V letošním roce jsme získali grant od Magistrátu na výstavbu certifikovaných prvků, vše se zdařilo a děti velice rády na těchto prvcích trénuji. Areál je prostě nově opraven a je celý obklopen zelení.

Jaké aktivity nabízíte dětem v létě?

Jezdíme na týdenní soustředění do Sušice, kde máme pronajatý celý ubytovací areál přímo u řeky Otavy, 300 m od krásného nově zrekonstruovaného atletického stadionu. I s trenéry a pomocníky se nás tam každoročně jede na osmdesát. Trénujeme třikrát denně, ráno v lesoparku, poté dvakrát denně na stadionu. Úžasné prostředí nám nabízí možnosti pro nejrůznější bojové a míčové hry a pěší výlety do okolí. Tradicí se stal čtvrteční závod ve výběhu na rozhlednu Svatobor, která se tyčí nad Sušicí. Rovněž o závěrečný štafetový běh dětí a trenérů je každoročně velkým zážitkem.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Soutěže jsou pro děti velkým motivačním prvkem. Účastníme se různých přespolních běhů jako jsou Malá Křivoklátská, Roháčova stezka, Velká Kunratická, Běh přes Městskou horu v Berouně, Lesní běh Říčany, Běh Sady Vodranty (v Čáslavi, zpravidla za účasti Jarmily Kratochvílové) a řady dalších včetně Běhu o Újezdskou Sovu, který pořádá náš oddíl. Děti zažívají atmosféru závodů, utužují si vzájemné vztahy při povzbuzování, při radosti z výhry nebo účasti s někým, komu to zrovna nevyšlo. Výsledky z těchto závodů zveřejňujeme na sportovní nástěnce, kterou mají možnost sledovat nejen naši atleti, ale i všichni ostatní, kdo mají o sport zájem, zejména rodiče. Dětem vyhlašujeme i celoroční soutěž- Újezdský pohár v přespolním běhu, ve které jsou bodováním oceněny jejich výsledky při závodech, ale i jejich zájem o cvičení, jejich chování a docházka. Na konci kalendářního roku jsou nejúspěšnější vyhlášeni a odměněni.

Jaký závod pořádáte vy sami?

Každoročně v květnu Běh o pohár starosty aneb Běh za újezdskou sovou. V letošním roce se uskutečnil již 10. ročník s rekordní účastí přes 500 závodníků. Pořádání závodu se stalo nedílnou součástí fungování našeho oddílu a těší nás, že si rok od roku stoupne na startovní čáru více lidí. Atraktivitu závodu podtrhuje rovněž fakt, že předávání cen se pokaždé účastní někdo se známých osobností sportovního života. V prvním roce to byl Aleš Valenta, dále pak Roman Šebrle či Ivo Viktor. Závod je součástí prestižního Poháru běžeckých nadějí. V rámci této soutěže byl náš závod již čtyřikrát vyhlášen nejlepším závodem roku. Kromě toho každoročně pořádáme oddílový víceboj našich přípravek na našem stadionu.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
V přípravce pracují tři trenérky s trenérskými zkouškami, někdy vypomáhají rodiče dětí. Vedoucí přípravky je Radka Kohoutová a další dvě trenérky jsou Markéta Šimková a Petra Brožová. Získat nové lidi je velice obtížné, poněvadž dobrovolná práce bez finančního ohodnocení se v dnešní době nenosí. Pomoc rodičů končí zpravidla společně s odchodem dítěte s oddílu.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Stále větší zájem a o členství v našem oddílu, radost dětí při trénincích a jejich úspěchy v soutěžích a závodech.

Jak by zněla vaše rada pro ty, kdo chtějí s podobnou činností začít?
U zrodu přípravky musí být nějaký nadšenec, který toto poslání vezme jako svého koníčka a nebude si plánovat, že trénováním dětí ?zbohatne?. Dále je důležitá dobrá spolupráce s rodiči a v neposlední řadě musí mít tato vznikající skupina zázemí a dostatečné vybavení. Pak už stačí jen šikovné děti plné energie a chuti závodit a výsledek se dostaví.

Co přejete projektu Atletika pro děti?
Atletika pro děti je něco fantastického. Bude skvělé, když se zapojí další oddíly. Podle našeho názoru je potřeba si děti vychovávat už odmala a ne jen čekat, až si někoho vyhlédnu a již připraveného si 'nalanařím'.

Koho kontaktovat v případě zájmu?

Zuzanu Olšanovou- předsedkyně oddílu telefon: 607 148 116, zuzana.olsanova@seznam.cz nebo Radku Kohoutovou – vedoucí atletické přípravky telefon: 777157075, podívat se můžete také na web.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory