zpět na aktuality

Květen a červen patřil na pilotních základkách projektu APD do škol Sportovním dnům Nestlé.

Každá ze čtrnácti vybraných škol reprezentujících jeden z krajů obdržela během uplynulého školního roku od partnera projektu, firmy Nestlé, atletickou sadu, která jí pomohla hravou atletiku pro nejmenší začlenit do hodin tělesné výchovy na prvním stupni. Učitelé jednotlivých škol během roku mimo jiné absolvovali školení, využili propagační materiály projektu nebo se s dětmi zúčastnili Štafetovéh poháru- nové soutěže určené právě této věkové kategorii. Na závěr školního roku pak jednotlivé školy uspořádaly Sportovní den Nestlé, akci, která atletiku pro školáky a celý projekt přiblížila nejen žákům dané školy, ale častokrát i širší veřejnosti v daném regionu.

Pojďme se podívat, jak akce proběhly v 7 školách v Čechách a na Moravě. Ostatním akcím jsme se věnovali v dřívějších příspěvcích ZDE a TADY. Pražská ZŠ Petřiny- jih akci uspořádala už na podzim minulého roku. Jednotlivé příspěvky škol byly doprovázeny i fotografiemi, které najdete v galerii níže.

Nové Město nad Metují

Soňa Paarová ze ZŠ a MŠ Krčín, kterou najdete v Novém Městě nad Metují, nám k akci, která proběhla už v květnu, a to 29. 5., napsala. „Pro téměř 150 dětí z prvního stupně bylo připraveno 8 atletických disciplín. Závodníci mohli změřit své síly například v překážkovém běhu, hodu na cíl nebo skoku dalekém. Myslím, že jsme si to všichni užili a těšíme se na další akce s atletickou sadou.“

Radnice

V některých školách atletiku určenou pro nejmenší prezentovali i dětem z místních mateřských školek. Jeden takto zaměřený Sportovní den Nestlé proběhl na Rokycansku a to v ZŠ Radnice. „Čtvrtého června se uskutečnila akce s názvem Atletické hrátky pro mateřskou školu. Víc než čtyři desítky dětí z radnické mateřinky si vyzkoušely celkem 7 disciplín z nové Nestlé sady. Například: překážkový a frekvenční běh, hod kometkou i oštěpem do dálky, hod raketkou na cíl a skok daleký z místa,“ informoval nás pan učitel Pavel Souček. Akce pro větší děti pak proběhla 11. června a prvostupňoví školáčci si na ní vyzkoušeli sedm disciplín. „Na akci byla prezentována i před zástupci médií sada atletických pomůcek, která je u nás na prvním stupni ve výuce hojně využívána,“ napsali nám Radničtí.

Těšetice

Šest soutěžních disciplín a datum 6. června si mohou odškrtnout v moravských Těšeticích. „Akce se zúčastnilo 20 dětí z předškolního oddělení MŠ a celý první stupeň, tedy 70 dětí,“ napsal nám zástupce ředitele školy, Radovan Roubalík. Škola akci také velmi pěkně, ostatně jako všechyn školy, prezentovala na svých webových stránkách.

Průhonice

Na 18. červen naplánovali svou akci Průhoničtí. „Školní rok jsem ukončili pěkně, sportem. Bohužel počasí nám nepřálo, tak jsme museli program realizovat v tělocvičně. Je dobré, že pomůcky z atletické sady Nastlé lze uspořádat tak, aby se vytvořilo několik stanovišť najednou a sportovci si nijak nepřekáželi,“ připsala nám pár postřehů ze školy, která je nabídkou účastnit se projektu nadšená, učitelka Eva Rohnová.

Brno

Těsně před koncem školního roku, 24. června, se atletilo na brněnské škole Masarova. Průběh dne, při kterém si zasoutěžilo 340 dětí, v krátkosti shrnula paní učitelka Renata Miková. „Děti si vyzkoušely 8 disciplín, s největším ohlasem se setkal překážkový běh, skok z místa a hod pěnovým oštěpem,“ napsala nám paní učitelka, která dodává, že v její škole všichni oceňují bezpečnost a variabilitu pomůcek.

Cheb

Datum na konci školního roku měl i sportovní den v 6. základní škole v Chebu. 26. června tam na místním školním hřišti atletily děti z 1.- 5. tříd. Vyzkoušely si: 60 m – překážkový běh, člunkový běh, skok daleký s rozběhem, skok daleký z místa, hod míčkem a skok vysoký. „Sportování se zúčastnilo celkem 245 dětí ze 12 tříd 1. stupně. Počasí vyšlo a děti byly spokojené. Co do nových disciplín, tak je zaujal běh přes překážky,“ připsala nám k fotografiím paní učitelka Juhosová.

Lomnice nad Popelkou

29. června pak proběhl poslední Sportovní den Nestlé a to v Lomnici nad Popelkou a i tam, stejně jako v dalších školách, se o technickou četu postarali žáci posledních ročníků, pro které to byla zajímavá organizační zkušenost. „Akce se nám vydařila. Závodili žáci celého prvního stupně. Roli rozhodčích a zapisovatelů plnili žáci sportovní třídy z druhého stupně. Pro soutěžící jsme připravili šest disciplín a děti akce velmi bavila. Na závěr byli vyhlášeni nejlepší tři z každé třídy v kategorii chlapců a dívek a dále nejlepší tři dívky a tři chlapci v rámci ročníku,“ uzavírá náš raport školních akcí paní učitelka Petra Lukavcová.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory