zpět na aktuality

V září představujeme: TJ Slezan Frýdek – Místek

Jak dlouho ve Frídku- Místku atletí i nejmenší?

Dá se říci, že sportování malých dětí bylo v našem oddíle atletiky dlouho před tím, než vůbec začal projekt Atletika pro děti. Samozřejmě ne v takovém rozsahu a nevěnovala se tomu taková pozornost. Ale děti ve věku šesti, sedmi let byly našimi 'atlety' již před dvaceti lety, když se v našem oddíle opět naplno začala rozjíždět činnost.

Dala by se nějak shrnout hlavní filosofie vašeho klubu?

Naším hlavním cílem je smysluplně vyplnit volný čas dětí a vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybovým aktivitám obecně.

Je nějaké specifikum vašeho regionu?

Snad pouze to, že spádová oblast našeho města je hodně rozsáhlá a na tréninky k nám dojíždějí i malé děti z poměrně velkých vzdáleností.

Kolik dětí u vás v současnosti sportuje?

Zájem o atletiku je v našem městě naštěstí velký a díky tomu každým rokem zaznamenáváme nárůst našich členů. Letos to je asi nejvyšší číslo- náš oddíl pravidelně navštěvuje téměř 200 dětí ve věku od pěti do 11ti let, celkem trénuje více než 300 dětí. Ze všech našich pěti věkových tréninkových skupin je nejpočetnější právě skupina nejmenších Benjamínků (5-7 let), kam pravidelně chodí na tréninky okolo 120 dětí. Kvůli tomu jsme tréninky této skupiny museli rozdělit do 4 dnů, abychom se dětem mohli dostatečně věnovat.

Množí se stesky na špatný zdravotní stav i fyzičku malých dětí. Jak to vidíte vy?

V dnešní době se děti celkově méně hýbou, proto je každý pohyb důležitý. Vždy se najdou velmi šikovní jedinci i ti méně obratní, avšak u nás neděláme rozdíly. Nejdůležitější je, aby dítě jevilo zájem o sport a z tréninku odcházelo spokojené a s úsměvem.

Jak děti na atletiku v záplavě nabídek volnočasových aktivit nalákat?

Nejvíce se nám osvědčilo vlastní doporučení, ať už dítěte samotného nebo rodiče. Proto máme v přípravce spoustu sourozenců nebo kamarádů ze školky či školy.

Děláte nábor?

Nábory jsme nikdy kvůli velkému zájmu nedělali. Spíše jsme bohužel museli mnohé zájemce odmítat z důvodu nedostatečné trenérské kapacity.

Od kolika let u vás děti sportují a jak často?

Nejmenší benjamínci (5-7 let) mají tréninky 1x týdně a další skupiny minipřípravky a přípravky trénují 2x týdně. Mladší žactvo 3x týdně a ti starší prakticky každý den.

Kolik se u vás za atletiku platí?

Příspěvky pro benjamínky činí 200 korun měsíčně a rodiči jsou vnímány příznivě. Oceňují výhodu, že se platí pouze měsíčně, takže nemusí platit za tréninky, kdy je dítě např. nemocné nebo mu z jakéhokoliv důvodu nevyjde chodit na tréninky v daném měsíci. Pro přípravku a minipřípravku jsou příspěvky stanoveny na 1600 korun za rok a lze je platit pololetně.

Kde vás najdeme na tréninku? Máte i nějaké netradiční místo?

V létě trénujeme na stadionu a v celém jeho areálu a v případě nepříznivého počasí využíváme také malou tělocvičnu uvnitř tribuny. V zimě se pak přesunujeme do tělocvičny na nedalekou základní školu. S těmi staršími se vyrazí občas na trénink do nedalekého parku.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
Ctíme to, že smyslem atletických přípravek je hlavně rozvíjet všestrannost, a tak se snažíme, aby tréninky byly pestré a pro děti zábavné. Zkoušíme základy atletických disciplín a rozvíjíme rychlost a obratnost prostřednictvím her a soutěží. Pro nejmenší děti se snažíme vymýšlet stále nové hry, zapojujeme do nich pomůcky ze sady dětské atletiky i různé netradiční pomůcky jako jsou třeba plastové diamanty, pexesa, Kinder vajíčka a podobně. Ona spousta her je v principu vlastně stejných, jenom záleží, jak se to dětem podá.

Přiblížil byste našim čtenářům vaše hřiště?

Na atletické dráze byl položen umělý povrch před deseti lety, vloni byla provedena kompletní výměna povrchu, takže po této stránce je vše bez problémů. Travnaté hřiště uprostřed nabízí spoustu prostoru pro různé hry a soutěže. Navíc v areálu stadionu je spousta dalších zelených ploch, takže vcelku ideální podmínky. Daří se nám také postupně opravovat tribunu, děti mají nové šatny. Tyto změny jsou kladně vnímány i rodiči.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu?
Asi jako ve většině klubů nám chybí trenéři, kteří by se dětem mohli a chtěli věnovat. No a velkým problémem je akutní nedostatek tělocvičen, kde by děti mohly přes zimní období trénovat.

Nabízíte v létě soustředění?
V létě nabízíme týdenní příměstské tábory, Prázdniny v pohybu, přímo na našem stadionu, kde děti stráví aktivně celý den a večer se jdou vyspat domů. Takto se scházíme po celý týden, takže se děti nemusejí bát odloučení od rodičů. V letošním roce jsme nabídli tři termíny toho tábora. V zimě pak jezdíme s přípravkou na víkendový pobyt do Beskyd. Pro ty o něco starší potom máme klasický sportovní tábor na jižní Moravě.

Jakých soutěží se děti účastní?

Pro všechny děti připravujeme již osmnáct let Běžeckou cenu mládeže, která obsahuje 20 závodů v průběhu celého roku. Děti soutěží v sedmi věkových kategoriích. Vloni se zapojilo tisíc dětí. Druhým rokem připravujeme celoroční soutěže také pro ty, kterým běh třeba tak nejde. Je to Skokan roku a Slezanský silák. Již názvy napovídají v jakých disciplínách se soutěží. Tady se nám v obou soutěžích zapojilo přes tři stovky dětí. Co se týká přípravky, tak pro ni je určena soutěž družstev Beskydský pohár přípravek, kdy si měří síly v osmi různých závodech s přípravkami našeho kraje. Naše družstvo přípravky dokázalo třikrát za sebou zvítězit.

Naší největší a nejpopulárnější akcí, kterou pořádáme, je silniční závod Hornická desítka, která se koná vždy v listopadu a v loňském roce se jí zúčastnilo přes 2652 běžců, ovšem z toho bylo 996 dětí v závodech mládeže!

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
V současné době se o děti v přípravkách stará šest trenérek, ke skupince nejmenších benjamínků se připojily ještě čtyři aktivní atletky z řad dorostenek a juniorek z našeho oddílu, které se práci trenéra postupně učí. Noví lidé se dají sehnat prakticky pouze z řad odchovanců oddílu, ale jak už jsem řekl předtím, velice těžce.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Tak jsou to asi spokojené děti, které se těší na další trénink, těší se na závody a další společné akce. A o tom, že to je asi správná cesta, svědčí i to, že se náš oddíl stále rozrůstá o nové členy, kteří pravidelně docházejí na tréninky i závody. Atletika je baví, stále se zlepšují a zažívají úspěchy.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Aby pokračoval v práci, jakou dělal doposud a aby se do něj zapojovalo stále více oddílů a dětí.

Co se vám na něm osobně nejvíc líbí?

Z projektu Atletika pro děti velmi oceňujeme sady pomůcek a náčiní, které v tréninku využíváme velmi často. Navíc projekt přináší řadu inspirací pro trenéry přípravek k inovování jejich tréninku.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Veškeré informace nalezne každý zájemce na našich webových stránkách ZDE. Případně je rád poskytnu na telefonu 606 257 453.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory