zpět na aktuality

V říjnu představujeme pražský Slabikář pro nejmenší

Jak dlouho se ve vašem klubu věnujete i nejmenším dětem?

Sportování předškolních dětí jsme se začali věnovat kolem roku 2006, právě otevřením kroužku s názvem Pohybový slabikář. Pro upřesnění, všechny děti, které navštěvují atletické kroužky DDM, jsou zároveň členy SK Kotlářka Praha a ty starší za tento klub závodí.

Jaká je filosofie vašeho Pohybového slabikáře?

Naším cílem je trénovat všechny děti, které mají zájem o sport a pohybovou činnost, bez rozdílu talentu a nadání.

Atletiku nabízíte v Praze, která je doslova zahlcena nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Jak se s tímto specifikem vyrovnáváte?

Myslíme si, že můžeme nabídnou kvalitní prostředí a pedagogické vedení. Navíc jsme jedineční vzhledem k tomu, že se věnujeme již předškolním dětem. Do Pohybových slabikářů přijímáme děti od 3 let.

Kolik dětí k vám do Slabikáře v současnosti chodí?
Pohybový slabikář jsme v roce 2006 rozjížděli s jednou skupinkou o osmi dětech. Momentálně máme osm Pohybových slabikářů, ve kterých je maximálně po dvaceti dětech. Klademe důraz na inpiduelní přístup a lákadlem je i pestrost tréninků a pomůcek.

Děláte nábor?

Nábor neděláme. Přijímáme děti i v průběhu roku.

Jak na tom podle vás dnešní děti jsou?

Dveře našeho DDM, tedy Stadionu mládeže, jsou otevřeny všem. Nebojíme se práce se všemi dětmi. Otázkou je: Co je to fyzička u dětí? Každé dítě je na tom jinak, vzhledem k osobnímu vývoji a přístupu rodičů. Tréninky nejmenších zvládne každý, vždy jsou přizpůsobeny věku a rozvoji dětí.

Jaká je další návaznost, kam mohou děti po "přečtení" Slabikáře dále pokračovat?

Řada spokojených rodičů si nenásilnou formou vynutila pokračování Pohybového slabikáře. V loňském roce jsme proto otevřeli Atletickou školičku. Ta je určena šestiletým dětem, které ještě nechodí do školy a už chtějí sportovat vícekrát týdně. Není však jednoduché se do ní dostat vzhledem k omezenému počtu míst. Je to jediný výběrový kroužek.

Kolikrát týdně s nejmenšími dětmi sportujete?

Pohybové slabikáře probíhají vždy 1x týdně po 60 minutách. Atletická školička pak probíhá už dvakrát v týdnu.

Jaká je u vás výše poplatku?

Za celý školní rok rodiče zaplatí 2 200 korun. Rodiče tuto cenu vnímají jako přijatelnou. Z našeho hlediska je to částka, která odpovídá nákladům na kroužek.

Přiblížil byste našim čtenářům vaše sportovní zázemí?

Stadion mládeže Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, kde trénujeme, vznikl v roce 1957, tehdy ještě pod starým názvem Dům pionýrů a mládeže. Nachází se na místě původní cihelny, po jejíž činnosti lze dodnes najít pozůstatky jako třeba štoly, zemní pyramidy. Po ukončení těžby hlíny a výroby cihel se lokalita postupně přeměnila na sportovní areál, jehož parametry jsou na vynikající úrovni i ve srovnání s celorepublikovými měřítky. Stadion prošel v roce 2007 celkovou rekonstrukcí a celý areál je majetkem hlavního města Prahy.

Oceňují rodiče, takto kvalitní zázemí?

Určitě ano, zájemcům o sport nabízí náš stadion možnost nalézt v klidné části Dejvic širokou nabídku sportovních a tělovýchovných aktivit na relativně malém prostoru. V areálu je atletická dráha, travnatá plocha, umělá tráva, multifunkční plocha, dětské hřiště. V zimě pak využíváme naší víceúčelové haly nebo tělocvičny, které jsou opět v areálu.

Co všechno si děti ve Slabikáři vyzkoušejí?

Snažíme se je rozvíjet všestranně, takže si vyzkouší jak základy atletických disciplín, tak i jiných sportů. Většina hodiny probíhá herní formou. Osvědčily se nám hry s víčky od PET lahví. Jsou pestré a barevné a na to děti 'slyší'. Pořádáme i zcela neatletické hrátky – závody koloběžek, běh do schodů dětí a rodičů, postřehový závod a mnohé další.

Jaký je v současnosti nejpalčivější problém vašeho klubu?
Občas, zejména na začátku školního roku, bývá problém zajistit kvalitní pedagogy vzhledem k velkému množství otevřených kroužků.

Nabízíte nějaký program i v době letních prázdnin?

Jako DDM nabízíme letní tábor s názvem Můj první tábor, který je určen pro předškolní děti a je všestranně sportovně zaměřený.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?

U každého kroužku máme minimálně dva pedagogy. Nové řešíme vychováváním si svých vlastníc pedagogů v Klubu instruktorů. Samozřejmě všichni jsou finančně ohodnoceni.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Úsměv na tváři dětí a spokojenost rodičů.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Nápady na nové, neokoukané akce a pomůcky. Projekt nám je blízký, protože se zajímá o stejně staré děti jako my. Využíváme jeho pomůcky a nejvíce se nám líbí maskot Krteček.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Kontaktujte Mgr. Jitku Fialovou: fialova@ddmpraha.cz Informace o našich kroužcích a možnostech jsou na webu DDM.

_________________________________

Představujeme říjnového průvodce po jednotlivých klubech naší databáze, trenéra Michala Krejčího: „V DDM pracuji jako pedagog volného času. V Pohybovém slabikáři působím šestým rokem.“

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory