zpět na aktuality

Seriál IAAF Nestlé Kids´Athletics výukových karet

Pro každou atletickou disciplínu z IAAF Dětské atletiky vám v nadcházejicích měsících představíme 5 výukových karet, které obsahují 5 různých cvičení. Na poprvé přinášíme jednak úvodní text a pak první kapitolu, soubor cvičebních celků zaměřených na sprint/ překážky. Úvodní slovo si pro vás připravil odborný garant projektu IAAF Nestlé Kids' Athletics, Aleš Kaplan.

Dovolte mi sdělit několik myšlenek, které jsou součástí úvodníku projektu IAAF Nestlé Kids´Athletics, který je odborně garantován Českým atletickým svazem a podporován Asociací školních sportovních klubů ČR. Oběma organizacím je na úvod třeba poděkovat za výraznou podporu při zapojování dětí mladšího školního věku do pohybových aktivit, kde má výrazné zastoupení královna sportu, atletika.

V současné době, kdy se poukazuje na pohybovou nedostatečnost dětí, můžeme zároveň zaznamenat celosvětový trend směřující k jakékoliv podpoře pohybových aktivit nejmenších. Podstatnou úlohu v těchto aktivitách sehrává projekt IAAF Kids' Athletics, se kterým přišla Mezinárodní asociace atletických federací (dále IAAF) v devadesátých letech minulého století. Základním cílem tohoto projektu bylo opětovně přivést děti ve věku 7-11 let k atletice, respektive u dětí vytvořit všestranný pohybový základ.

V tuzemských podmínkách došlo k postupnému využívání atletických disciplín z projektu IAAF Kids´Athletics v atletických klubech. Po úspěšném zavedení projektu v rámci atletických klubů podpořil Český atletický svaz projekt IAAF Nestlé Kids' Athletics, který se snaží oslovit žáky 1. stupně základních škol. Tento projekt nabízí pro děti mladšího školního věku prožitek z pohybu, nové zajímavé atletické disciplíny přizpůsobené věku dítěte a rozmanité pohybové úkoly. Děti si tak mohou vyzkoušet základní atletické dovednosti, přičemž fyzické nároky nejsou vysoké a zapojit se tak může každý žák.

Pro tyto účely byl přeložen metodický materiál IAAF Nestlé Kids´Athletics – Dětské závody, který nabízí učitelům tělesné výchovy na 1. stupni základních škol metodické informace, pokyny z hlediska organizace a v neposlední řadě přehled atletických disciplín uzpůsobených dětem mladšího školního věku. Jednotlivé karty by měly učitelům přinést inspiraci pro hodiny školní tělesné výchovy v podobě příkladů využití jednotlivých atletických disciplín a zároveň podněty pro zapojení žáků různé pohybové úrovně.

Při využívání tohoto materiálu Vám přeji mnoho zdaru, hodně trpělivosti a radostné prožitky v atmosféře atletických dětských závodů projektu IAAF Nestlé Kids´Athletics.

Vlevo v přílohách najdete všechny části, které byly zatím publikovány.

Ke stažení

VYUKOVE_KARTY 1. cást – úvod.pdf 20. října 2015
VYUKOVE_KARTY 1.část- kapitola sprint.pdf 20. října 2015

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory