zpět na aktuality

V listopadu představujeme přípravku při AC TURNOV

Jaká je historie vašeho klubu?

AC TURNOV má již v našem městě téměř devadesátiletou tradici a v posledních asi osmi letech k ní patří i atletická příprava pro nejmenší ratolesti. Cílem našich atletických přípravek není prioritně vychovat budoucí profesionální atlety, i když samozřejmě na našem stadionu vyrostlo již několik úspěšných atletů, kteří se objevují na předních místech celonárodních soutěží. Tento fakt je ale motivací zejména pro ty o něco starší svěřence.

Kolik vaši přípravku navštěvuje dětí?
V současné době máme v přípravkách okolo 170 dětí, z toho 25 dětí jsou ročníky 2011-2012, tedy ty úplně nejmenší. Již v loňském roce jsme otevřeli skupinky v přilehlých vesnicích, čímž se zapojilo kolem čtyřicítky dalších dětí. V současnosti je tedy zájem vzrůstající. Bohužel, není v našich silách uspokojit zájem všech, pokud by byl ještě větší.

Jak vnímáte nejmladší generaci? Skutečně se jí tak nechce se hýbat, jak se všeobecně tvrdí?
Víme všichni, že pohybu v denním režimu dětí ubývá, takže i jejich fyzička tomu mnohdy odpovídá. Naším cílem ale není tyto děti odradit od sportu velkými nároky, ale naopak je hrou motivovat. Takže třeba i otylejší děti mají u nás své místo, pokud mají ale aspoň tu zmíněnou chuť se hýbat.

Jak děti a potažmo rodiče v záplavě nabídek volnočasových aktivit na atletiku nalákat?
Myslím, že rodiče o nás vědí a snaží se zapojením svých dětí jim zajistit zajímavý program. Ale i přesto prezentujeme například na akcích města 'koutek' se sadou náčiní dětské atletiky, kde předvádíme naší práci s dětmi.

Děláte nábor?
Nábor děláme zpravidla na začátku září a to pro děti již chodící, kteří mají přednostní právo umístění a zbývající místa potom obsadíme novými dětmi.

Od kolika let u vás děti mohou začít atletit?
Do přípravek začínají chodit již děti tříleté, letos jsme navíc zkusili tréninky bez pomoci rodičů. Poslední skupina jsou děti okolo 12 let, které pokud mají zájem a talent, mohou pokračovat v inpiduálních trénincích u našich trenérů.

Jak často se s dětmi scházíte?
Děti mají zpravidla trénink jednou týdně. Mají-li zájem, chodí dvakrát týdně a pro děti starší pořádáme na podzim a na jaře pětidenní soustředění.

Kolik se u vás v přípravce platí?
Roční poplatek činí 2 500 korun. Děti mají v ceně tričko s logem našeho klubu a pokud již tričko vlastní, mohou si objednat kraťasy. Cena je myslím velmi přiměřená.

Kde vás najdeme na tréninku?
Tréninky probíhají přiměřeně k počasí venku na stadionu nebo využíváme i místní rozlehlý park na pohyb ve volné přírodě. V zimě máme tělocvičnu ZŠ a halu TSC s využitím nářadí, náčiní a také sady dětské atletiky.

Představíte čtenářům blíže stadion, na kterém sportujete?
Stadion v Turnově je kompletně zařízený na velmi dobré úrovni a také zázemí šaten a toalet je velmi uspokojující. Každý rok zde pořádáme Memoriál Ludvíka Daňka s bohatou účastí našich i světových úspěšných atletů.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
Děti mají nejraději hry na bázi honiček, u nás nejčastěji hru Na mrazíka, kterou různě obměňujeme. Rády trénují skok do písku a hod míčky. Hodně využíváme sadu dětské atletiky, kde jsou raketky, malé oštěpy a překážky.

Nabízíte dětem i možnost výjezdu na soustředění?
Pětidenní soustředění pořádáme na podzim a na jaře. Je určené pro děti, které již přípravku navštěvují pravidelně a také náš klub reprezentují na různých soutěžích.

Jakých závodů se vaši svěřenci účastní?
Pravidelně se účastníme krajských přeborů družstev i jednotlivců, na kterých jsme s nejmladším žactvem letos obsadili druhé místo- chlapci a první místo- dívky. Na finále mladšího žactva jsme získali dvě stříbrné medaile. Také se s dětmi zúčastňujeme závodů v přespolním běhu a různých krajských pohárů, ale i soutěží které pořádají jiné kluby nebo školy.

Pořádáte pro děti i nějaké vlastní akce?
Pro naše malé sportovce pořádáme podzimní a jarní skotačení, kde závodí spolu s rodiči nebo jako jednotlivci. Musí zdolat štafetu na překážkové dráze, hod raketkou, rodič pak hod medicinbalem a skok z místa do dálky. Hodnoty výkonů se sčítají a na vítěze čekají sladké odměny. Také organizujeme Mikulášskou přípravkovou hodinu s čerty, vánoční bruslení a účastníme se tradičního Silvestrovského běhu.

S jakými problémy se v současnosti vaše přípravka nejvíc potýká?
Myslím, že naším nedostatkem je malé vybavení různým náčiní, mám na mysli míče, kroužky, tyče, švihadla. Máme k dispozici pouze sadu dětské atletiky a to je pro menší děti nedostačující, takže trenéři si svépomocí vyrábějí nebo půjčují náčiní sami.

Kolik trenérů u vás s nejmenšími dětmi pracuje?

V současné době máme 7 trenérů pro přípravkové hodiny. Někteří z nich mají více hodin týdně, takže zatím zájem pokryjeme.

Jaká je vaše trenérská kariéra?
Atletikou jsem se zabývala do svých 15ti let, po nástupu na střední školu jsem atletickou přípravu přerušila a vrátila se k ní až jako trenérka malých dětí. Pracuji jako učitelka v mateřské škole, takže k práci s nejmenšími mám velmi blízko. V současné době mám tři přípravkové skupinky dětí od 5ti-10ti let.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Těší mě poměrně velký zájem o moje tréninkové hodiny a také to, že mi děti sdělují, jak se jim trénink líbil, a že se těší na další.

Na koho se obrátit, v případě, že by čtenáři chtěli více informací?
Mohou kontaktovat mě, Radku Macháčkovou na telefonu 605869258, email: rada.machackova@seznam.cz

Co přejete do budoucna projektu Atletika pro děti?
Aby stále přinášel nové podněty a podporoval tím zájem trenérů. Je skvělé, že projekt podporuje aktivitu dětí, protože čas, který stráví na hřišti nebo v tělocvičně je pro ně obohacujicí. Tak ať takových dětí přibývá.

Děkujeme

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory