zpět na aktuality

Pátá porce karet IAAF Nestlé Kids´Athletics

Skoky mají děti v oblibě. Některé z nich však nedokážou udržet stabilitu, mají problémy s koordinací. Proto do hodin zařazuji cvičení na rozvoj odrazové vytrvalosti /chůzi, běh, honičky/, přeskoky přes švihadlo, prvky atletické abecedy /lifting, skipping…/, cvičení na rozvoj svalové síly /podřepy na celých chodidlech – chodíme jako medvědi, na jedné noze – čápi /, opakované skoky odrazem snožmo /opičáci v tělocvičně/, nebo přeskoky snožmo přes 5-10 překážek /lavičky/ s meziskokem i bez meziskoku, opakované poskoky ze dřepu na ruce /králíčci/, výskoky a seskoky snožmo na lavičku, opakované poskoky snožmo na místě /vpřed, vzad, stranou/.

Vhodnou motivací, hravostí a pestrostí tréninku se snažím podchytit děti tak, aby je tyto aktivity těšily. Je nutné sledovat i únavu, pocení, dýchání, barvu kůže a pocity dětí. Výukové karty jsou proto skvělým návodem, jak docílit radosti a uspokojení dětí při tréninku a jsou pro mě velkým přínosem.

Karty jsem s dětmi i vyzkoušela a podělím se o pár postřehů. U dětí jednomyslně zvítězila karta č.4 – přeskoky přes nízké překážky vlevo a vpravo. Líbila se i karta č. 5, kde děti musely zvládnout kombinaci odrazů do strany a vpřed. Karta č. 3 je dle mého názoru pro děti tak od 7 let. Začátečníci totiž mají problém s koordinací rukou a nohou.

V podstatě každý jedinec reaguje na zatížení inpiduálně. Záleží na tom, na jakém stupni trénovanosti se nachází. V dnešní době, kdy děti tráví svůj volný čas převážně sezením u počítače či televize, by bylo potřeba je více aktivizovat, a to alespoň k jedné hodině pohybové aktivity denně. Toto naše škola splňuje, neboť jsme škola sportovní. Máme mnoho kroužků – atletiku, míčové hry, florbal, volejbal, gymnastiku, tenis, turistiku. Plníme projekt: Hodina pohybu navíc, jsme zkrátka 'škola v pohybu' a materiály jako tyto karty jsou pro nás cenným zdrojem inspirace.

Veškeré zatím publikované díly naleznete v sekci PRO ŠKOLY/ Výukové karty IAAF Nestlé Kids´Athletics.

Ke stažení

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory