zpět na aktuality

V lednu představujeme KVS Štětí

Váš oddíl je jedním z nejmladších v naší databázi. Povíte nám něco o jeho zrodu?

V záři 2014 jsme zavedli na ZŠ Ostrovní ve Štětí Sportovní družiny. Ty nabízely třikrát týdně 90 minut všestranného pohybu pro děti prvního stupně. Zájem byl od počátku veliký a to i u dětí ze 2. stupně. Po dohodě s vedením školy, která sportovní aktivity velmi podporuje, jsme proto otevřeli další kroužky. Vznikl tak projekt Sportcentrum Labe, ve kterém se nabízí pro všechny děti ze tří základních škol ve Štětí tyto aktivity: sportovní družiny, oddíl atletiky, veslování rychlostních pramic, dračích lodí, aerobik, tanečky, cyklistika, turistika a míčové hry. Přímo oddíl atletiky jsme pak založili v březnu 2015.

Jaká je filosofie vašeho klubu?

U zrodu celého projektu stále mimo jiné trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová -Pecková, která má na starosti právě odbornou náplň oddílu atletiky. Její snahou je motivovat a vést děti k pravidelnému fyzickému pohybu a to formou, která je zaujme. Děti u nás mají otevřené všechny možnosti, pokud jsou členy TJ KVS Štětí, mohou si vybrat ze všech nabízených kroužků. Důležité je u nás i zaměření se na všechny děti, tedy i na ty na první pohled „nesportovní“.

Je nějaké specifikum vašeho regionu?

Velmi zajímavé a lákavé pro děti je spojení Klubu vodních sportů a sportovních prostorů naší základní školy. Areál vodních sportů ve Štětí je od Račického kanálu vzdálen pouhých 2,5 km. Labe je zde klidné a široké (druhé nejširší v republice) a mezi jezy poskytuje přes 10 km dlouhou trať. Tato naše nabídka je jistě specifická.

Jaká je vaše členská základna?

Z naší školy je přihlášeno do Sportcentra Labe a je členy TJ KVS Štětí 150 dětí. Zájem je vzrůstající. I ke konci minulého roku děti stále žádaly o přihlášky. Zapojeno je i mnoho dětí z dalších dvou základních škol. Pokud budeme mluvit jen o atletice, tak v současné době máme v oddíle 63 členů.

Množí se stesky na fyzickou připravenost dnešní nejmladší generace, jak to vidíte vy?

Za rok aktivního sportování vidím velké zlepšení výkonů. Děti si také velmi poctivě vyplňují svoje Deníky mladého sportovce. Ano, máme i děti s nadváhou, přistupujeme k nim inpiduálně. Uplatňují se v míčových hrách, v atletice mají také své místo, líbí se jim nově otevřená turistika.

Jak děti dnes v přehršli volnočasových aktivit na atletiku nalákat?

Výhodou je, že jsem učitelka na základní škole, s dětmi si i při výuce povídám o sportování a o našich aktivitách. Osvědčilo se mi, že reaguji na požadavky dětí a jejich rodičů. Ideální je mít kroužky po výuce. Děti nemusí nikam přecházet a tráví čas se svými spolužáky. Děti motivují i akce, jejich příprava, které se často samy účastní. Nově začínáme i s dvojjazyčným tréninkem atletiky – což jistě potěší nejen děti ale hlavně jejich rodiče. Na trénink chodí učitelka angličtiny, cizí jazyk využíváme při hrách.

Od kolika let u vás děti sportují?

Sportují u nás děti od přípravky (5let) po děti z devátých tříd. Pokud vyjdou z naší školy, stále mohou být našimi členy.

Kolikrát týdně sportujete?

Oddíl atletiky se schází dvakrát týdně, ostatní tréninky jsou rozprostřeny do celého týdne. Začínáme sportovat od 14 hodin a tréninky míváme do 18 hodin. O víkendech jezdíme na závody a pořádáme pro děti zábavné akce- Drakiáda, Halloween, Žába- ukončení veslařské sezony, Mikulášská Star Dance, Karneval, Velikonočně sportovně, sportovní Den dětí. Jezdíme na již zaběhnuté závody- zejména oddíl veslování, který funguje mnoho let, ale také závody organizujeme.

S čím mohou rodiče, kteří k vám své dítě dají, počítat?
Rodiče si chválí hlavně to, že škola je pro děti místem, kde se dopoledne učí a odpoledne je o ně postaráno po sportovní a kamarádské stránce. Rodičům pak mohu slíbit odborné vedení a zábavu. Všestrannost a příjemnou atmosféru na každém tréninku.

Jaká je u vás výše poplatku?

Ve Sportovní družině děti platí půlroční poplatek 200 korun. Ostatní kroužky jsou za pět set korun na půl roku. Rodiče jsou velmi spokojení, zza uvedenou částku jejich dítě může sportovat celý týden, jezdí na závody a chodí na naše akce. TJ KVS dětem platí dopravu na závody, startovné a platí veškeré výdaje spojené s organizací všech akcí. Na akce zveme a hostíme i rodiče dětí. Panuje u nás spokojená atmosféra a ohlasy rodičů jsou velmi pozitivní.

Kde trénujete?

Výhodou jsou pro nás dvě skvěle vybavené tělocvičny při ZŠ Ostrovní a nový atletický areál také při zmíněné škole. Toto zázemí jsme si vydupali na místním zastupitelstvu a myslím, že i díky němu se letos přihlásilo mnohem více dětí. Zázemí jsem měli v loděnici ve Štětí (která se bude v nejbližší době bourat a vznikne zde během roku a půl úplně nové veslařské centrum). Svůj prostor máme i na Račickém kanále.

Co všechno si u vás děti mohou vyzkoušet?

Zaměřujeme se zejména na pestrost. Máme sady od Jipastu a do tréninku ráda zařazuji tyto pomůcky, které jsou barevné, příjemné, estetické a sportování s nimi je lákavé. Na každý trénink se důsledně připravuji a do atletických disciplín vždy vkládám 2-3 hry. Na FTVS jsem si koupila knihy ze kterých také čerpám inspiraci. Podle mého největší inspiraci ale trenér získá na dobrých školeních. Jako bývalá gymnastka vkládám do tréninků i zkušenosti gymnastické a jako profi trenérka aerobiku,používám i prvky z aerobikového cvičení, zejména k protažení a posílení. Děti mají také velmi rády, když jim měřím výkony. Snaží se neustále zlepšit, malé děti jsou prostě velmi soutěživé.

Máte nějakou svou oblíbenou hru?

Určitě to je 'Lavičková vybíjená'. Je to hodně běhavá hra. Dvě družstva dětí mají za lavičkami domeček a vzájemně se vybíjejí. Mezi lavičkami je prostor pro všechny děti, děti mají stále nabito. Motivující je, že nikdo nevypadává, protože ten, kdo je vybitý přechází do družstva, které ho vybilo. Hraje se na čas, vyhrává to družstvo, ve kterém je po uplynutí předem daného času více dětí.

Nabízíte nějaké aktivity i v době prázdnin?
V létě se koná v Račicích sportovní soustředění 'Přijď veslovat'. Byla jsem tam jako trenérka loni v létě poprvé a velmi se mi to líbilo. Schází se tam děti z celé republiky i s jejich trenéry. V programu mají cyklistiku, atletiku, plavání, vodní sporty, paddleboardy, mnoho her, posilování, tanec, aerobik. Děti se na toto soustředění těší celý rok a okamžitě je obsazeno. I z tohoto důvodu plánujeme na léto už dva turnusy. V současné době máme domluveno zimní soustředění v Jizerských horách. Pro lyžaře i nelyžaře podnikneme něco i o jarních prázdninách.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Regulérní atletický oddíl máme teprve od března minulého roku, tak jsme zatím stihli jen závody v Jablonci nad Nisou. Medaili získal Milan Šmejkal a ostatní děti se také velmi hezky umístily. Organizovali jsem i vlastní závody: Novoroční atletické závody, Halový trojboj, Labský čtyřboj. V tomto školním roce jsme byli pozváni do Mělníka na atletické závody a tam děti získaly 9 medailí. Byli jsme i v Lipsku na 'Talentiádě 'a přivezli 2 medaile.

Která z vašich vlastních akcí byla nejúspěšnější?

Vyzdvihla bych 'Halový trojboj'. V únoru minulého roku jsme v místní hale zorganizovali pro všechny základní školy naprosto netradiční závody. Jednalo se o spojení atletiky, aerobiku a veslování v podobě trojboje. Někdo se prvně pil, co je to za kombinaci, ve výsledku měla akce obrovský úspěch. V aerobiku pozvání přijala a předcvičovala nám Olga Šípková. Trenažéry měl ve své režii Václav Chalupa. A z atletiky, jak jinak než závěrečná štafeta, byla třešinkou na pěkně velkém dortu. Hala byla natřísknutá k prasknutí. Do dneška se o této akci mluví a děti se ptají, zda ji letos zopakujeme. Organizačně byla velmi náročná, ale opravdu k nezapomenutí.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
Jsme sehraný tým nadšených lidí. Řídíme se heslem: Jeden za všechny, všichni za jednoho. Zakladatel Sportovních družin a Sportcentra Labe je pan Michal Kurfirst, který je zároveń předsedou TJ KVS Štětí a současným ředitelem kanálu Račice. O všechny naše kroužky se pak stará celý tým lidí, což je potřeba i z toho důvodu, že nabízíme širokou paletu sportů.

Jaká je vaše osobní motivace se této práci věnovat?

Práce s dětmi je můj smysl života. Vnímám, že pokud se věnujete dětem, oni vám vaši péči stonásobně vrátí. Jsem třídní učitelka sedmé třídy, kde mám 29 žáků. Téměř celá třída sportuje a dokonce mám dvě velmi úspěšné děti. Mám ve třídě i dva kluky, kteří byli na prvním stupni obézní a v současné době jsou to vysportovaní štíhlí kluci a umísťují se na medailových příčkách či v předních umístěních. Takže není pravda, že děti jsou dnes na tabletech, mobilech a počítačích. Pokud dáte dětem zajímavou sportovní nabídku, oni se jí chopí a dokážou aktivně žít. Mám i zpětnou vazbu od rodičů, kteří mi na třídních schůzkách velmi krásně poděkovali za všechno, co pro děti dělám. Měla jsem v očích slzy dojetí…

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Dětem, aby objevily krásu královny sportu, samotnému projektu pak mnoho nadšených trenérů a další možnosti, jak podporovat atletické kluby.

Co vám osobně zapojení se do našeho projektu dává?

Na Atletice pro děti se mi líbí, že se mohu inspirovat, čerpat důležité informace. Mohu dát vědět o atletice v našem oddíle. Ráda bych, aby sportování bylo pro všechny děti, aby se stalo samozřejmou součástí života. Přeji si, aby se trenéři věnovali všem dětem a nehledělo se tolik na výkony. Určitě je důležité podopřit to, aby hlavně v začátcích byl sport dětem dáván v podobě her, pestrý s ohledem na podporu všestrannosti.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Aleně Francové- e-mail: alenklob@post.cz, telefon: 725 692 000.

___________________________________

Představuje se vám trenérka Alena Francová.

Je mi 39 let. Na ZŠ Ostrovní učím od roku 2002. Učím matematiku, fyziku a tělocvik. V dřívějších letech jsem ve škole měla tři skupiny dívek a cvičily jsme taneční aerobik. Trénovaly jsme mnoho hodiny týdně, vystupovaly na mnoha kulturních akcích, jezdily na soutěže. Soutěže jsme také organizovaly. V Praze (ACI) jsem si udělala kurz cvičitele aerobiku III. a II. třídy a další rok I. třídy. Aerobik jsem cvičila i pro veřejnost. Když jsem byla na mateřské dovolené (mám dvě děti- 8 a 6 let), omezila jsem sportovní aktivity a věnovala se hlavně rodině. V současné době zkouším další sporty. Absolvovala jsem v Praze na FTVS školení trenérů 3. třídy, které bylo pro mě velkým přínosem. V atletice se stále vzdělávám, vybírám si vhodná školení.

Fotografie si můžete prohlédnout v galerii na Rajčeti ZDE.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory