zpět na aktuality

Výukové karty IAAF Nestlé Kids´Athletics si rozumějí i s oštěpem

Na recenzi dnešního dílu výukových karet Nestlé IAAF Dětské atletiky se mimo jiné podílel i tatínek patronky našeho projektu a skvělé oštěpařky, František Špoták. Hod dětským oštěpem (v případě jabloneckých turbooštěpem 300-400gr) propaguje místní oddíl už několik let. Jsou tedy recenzenty nejpovolanějšími. Jablonečtí mladí atleti si v této disciplíně dokonce jezdí zazávodit například od Maďarska.

Vzhledem k tomu, že jsou ale karty primárně určeny pro učitele tělesné výchovy na základních školách a hlavním cílem je to, aby děti z prvního stupně získaly základní vhled do tajů atletiky, budou poznámky Františka Špotáka a Miroslava Ruckého přínosné spíše pro trenéry přípravek, kteří, jak víme, náš seriál také bedlivě sledují.

Sedmou kapitolu výukových karet Nestlé IAAF Dětské atletiky si můžete stáhnout v přílohách vlevo. Zmíněné poznámky, které rozšiřují pokyny k jednotlivým cvičením viz níže.

____________________________________________

Výuková karta – Dětský oštěp

Hod dětským oštěpem (turbooštěpem 300-400gr.) propagujeme a provozujeme již 5 let. Hod míčkem pro kategorii mladšího žactva není vhodnou průpravou pro budoucí hod oštěpem a proto vznik výukové karty – dětský oštěp vítáme a podporujeme. Ve svých poznámkách se zaměřujeme na pokyny k provádění cvičení, protože didaktické poznámky, bezpečnost a pomůcky jsou dostatečné.

Výuková karta číslo jedna
V návrhu cvičeni na výukové kartě číslo jedna bychom rádi doplnili polohu levé ruky v předodhodovém postavení. Levá ruka by měla být před tělem, v mírném pokrčení, palcem dolů, ve výši brady. Pravá, odhodová ruka, musí být uvolněně napjatá a teprve při odhodu dojde k jejímu pokrčení. Na obrázku je odhodová paže pokrčená, což pokládáme za základní chybu. Může dojít ke zranění loketního kloubu a zmenšení výkonu.

Náš doplněk k pokynům k provádění cvičení:

– špička dětského oštěpu by se měla nacházet ve výši čela

Do odstavce důležité poznámky doplnit:

– k odhodu, zátahu pravou paží dochází v momentě dokroku levé nohy nejlépe na patu.

Výuková karta číslo dvě
Chyby začátečníků: doporučujeme doplnit pokyn – trup se během tři kroků prohýbá vzad a ramena se též tlačí vzad

Do odstavce důležité poznámky doplnit:

– před odhodem co nejvíce vykročit levou nohou před sebe

Výuková karta číslo tři

Pokyny k provádění cvičení doplnit:

– špička oštěpu by měla směřovat mírně dolů

Výuková karta číslo čtyři
Pokyny k provádění cvičení doplnit:

– při provádění zkřížených kroků nohy mírně předbíhají trup (běh v mírném záklonu)

Výuková karta číslo pět
Pokyny k provádění cvičení doplnit:

rozběh zahájit během v čelném postavení

– označit místo přechodu do zkříženého kroku, v němž se poloha trupu dostane do mírného záklonu

– v kategorii atletické přípravky záměrně nezdůrazňujeme předodhodový podskok a polohu oštěpařského luku

– dva metry před odhodovou čarou označíme místo zdůrazněného vykročení levou nohou u praváků a pravou nohou u leváků

Ze zkušeností při tréninku oštěpu u AP doporučujeme odhody v chůzi, při čemž držení oštěpu je obouruč nad hlavou v čelném postavení. Dalším důležitým momentem je naučit sportovce správnému držení oštěpu na vázání. Před zahájením vlastních hodů je důležité přípravné oštěpařské cvičení pro uvolnění ramenního a loketního kloubu.

Ke stažení

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory