zpět na aktuality

Pilotní školy se ‘proatletily’ prvním pololetím

V loňském roce obdrželo 14 vybraných základních škol díky podpoře firmy Nestlé sadu "ŠKOLNÍ ATLETIKA". Školy využívají toto vybavení zejména v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni nebo ve školních sportovních kroužcích. Bez zajímavosti není, že sada umí zaujmout i starší žáky na stupni druhém. Zapojení do projektu ale školám přineslo mnohem více. Mohou se účastnit školení, využít nových metodických materiálů nebo zajímavě svou školu prezentovat v rámci nejrůznějších akcí.

Nejaktivnější školou v projektu jsou bezesporu jihomoravské Polešovice, které nejen sportují, ale o všem i pilně informují náš web. Škola také využila možnost a nechala si zaslat nově vydané atletické zápisníky. „Zaznamenávání nás baví, těm nejmenším pomáhají maminky,“ napsala nám do poznámek o chodu místního atletického kroužku paní učitelka Renata Šimková. „Máme dva kroužky atletiky od 2. až po 5. třídu, sadu jsem vyzkoušela ale i se sedmáky. Měla jsem strach, že budou protestovat a opak byl pravdou. Díky sadě a dalším pomůckám mám možnost dětem připravovat nejrozmanitější dráhy a hry. Skvělá je i novinka- výukové karty a veškerá další metodika, je pro mě velká inspirace,“ pochvaluje si výhody zapojení do projektu paní učitelka Šimková.

Velmi podařené výstup, které jsou pro zapojené školy povinné, nám v průběhu prvního pololetí přicházely i ze základní školy bratranců Veverkových v Pardubicích. „Vedle hodin tělesné výchovy užíváme sadu i v kroužcích atletiky. Ten je nyní v plném proudu a navštěvuje ho 20 dětí. Abychom si prověřili, co všechno se děti naučily, uspořádali jsme pro ně trojboj. Soutěžilo se ve skoku z místa, hodu raketkou a překážkovém běhu,“ informovala nás paní učitelka a trenérka Kamila Kahounová.

Zajímavý přesah za hranice Česka pak zajistila těšetická základní škola, která zpropagovaly náš projekt na Slovensku. „V říjnu byli naši kolegové na týdenní stáži na partnerské škole ve Slatině nad Bebravou. Slovenské kolegy jsme informovali o projektu, kterého se s ČAS účastníme,“ informoval nás z Těšetic Radovan Roubalík.

V říjnu zahájil svou činnost i sportovně – atletický kroužek na základní škole v Radnici, čímž rozšířil možnost volnočasových aktivit místních dětí. „Koná se každý druhý týden a trvá dvě hodiny. V první části se žáci věnují výhradně rozvoji pohybových schopností a základních atletických dovedností. Ve druhé části pak dostávají prostor hry pro rozvoj 'elementární míčové gramotnosti' a osvojení základů dalších sportovních her. Kroužek navštěvují více jak dvě desítky žáků,“ napsal nám Pavel Souček ze ZŠ Radnice.

Ve středních Čechách se náš projekt rozjel na základní škole v Průhonicích a kantoři ho tvořivě využili při nejrůznějších akcích. „Uspořádali jsme Halloweenské soutěžení v maskách, Sportovní víceboj pro 3. třídy a v prosinci pak Vánoční zápolení,“ napsala nám paní učitelka Švábíková.

Sportovní akce připravila pro své děti během prvního pololetí řada škol. Zasoutěžily si tak třeba třebíčské děti ze základní školy Horka- Domky. „Sportování, které jsme uspořádali 6. listopadu, mělo spád. Fandilo se a na konci hodiny už všichni znali vítěze. Tím byl ve skutečnosti ale každý, protože sportování a fandění bylo opravdové,“ napsala nám z Třebíče paní učitelka Dana Dvořáková. Závody v atletice připravili v prosincovém termínu i ve Strupčicích. Pro děti z prvních tříd to pak byla první příležitost, jak se s disciplínami dětské atletiky blíže seznámit. „Navíc pořádání akce se děti z druhého stupně učí i dalším dovednostem. Pomáhaly nám totiž s měřením a focením,“ napsali nám ze Strupčic.

Atletika v Odrách také jede na plné obrátky, vedle hodin tělesné výchovy a kroužku atletiky, využili v ZŠ Pohořská sadu například při prezentaci své školy pro předškolní děti. „Uspořádali jsme 'předzápis' pro předškolní děti z Oder, jehož součástí byly i atletické soutěže v tělocvičně,“ popsali nám dobrý nápad na propagaci, která jistě do školy v době opravdových zápisů přilákala sportovně laděné prvňáčky.

Pedagogové z Mladé Vožice nejen využili možnosti se s námi dále vzdělávat, své malé svěřence se také snažili seznámit s dalšími atletickými disciplínami. „Učím ve druhé třídě a společně s kolegyní jsme věnovaly několik hodin tělesné výchovy nácviku předávání štafetového kolíku i samotnému štafetovému běhu. Máme radost z toho, jaký žáci učinili pokrok,“ pochlubila se nám paní učitelka Jaroslava Filipová. I ve Vožici pak plánují, že si jejich malí atleti budou své aktivity zapisovat v kroužku do atletických deníčků.

Velmi vtipně sadu využili v Novém Městě nad Metují. „V rámci Dne bez aut jsme pro děti připravili zajímavý program. Žáci pátého ročníku nachystali s využitím atletických pomůcek pro školku, prvňáčky a druháčky různá tematická stanoviště. Akce se velmi zdařila a všichni si ji moc užili,“ napsala nám paní učitelka Ivana Hanušová k fotografiím, které zachycují třeba přechod pro chodce vytvořený z hranolků frekvenčního žebříku. Skvělé využití sady v hodinách tělocviku a její velkou variabilitu a inspirativnost si pak pochvalují i v Lomnici nad Popelkou.

Novinky z Chebu nám zaslala paní učitelka Kamila Daňková. „Ještě za hezkého počasí jsme sadu využívali maximálně venku, v dalších měsících pak hlavně v tělocvičně. Nejvíce učitelé pracují se žlutou žíněnkou pro skok daleký z místa, ta je jako atletická pomůcka nejoblíbenější“. I v Chebu si sadu vyzkoušely děti z druhého stupně a uplatnila se i jako náplň zajímavé akce- setkání ekoškol, na kterém byla atletika pro nejmenší náplní sportovního bloku. Seznámit se tak s ní mohly děti z několika škol z celé republiky.

Atletilo se i na brněnské Masarce. Sadu zde využívají na podporu projektu zdravého životního stylu. „Nejoblíbenější jsou u dětí překážky, raketky a oštěpy,“ napsala nám paní učitelka Renata Miková. Ve škole funguje atletická přípravka, děti trénují dvakrát týdně a samozřejmě pravidelně využívají právě atletické sady. Dobrou zprávou je i to, že na atletických závodech se pak prosazují děti ze druhého stupně. „Přibývá nám dětí se zájmem o sport a i proto jsme rozšířili nabídku sportovních aktivit v odpoledních hodinách a jsme za to moc rádi,“ uzavírají zprávy z první pololetí učitelé z Brna.

Podívejte se na fotogalerii, která vám sportování dětí v rámci projektu Atletika pro děti do škol, přiblíží.

(V Praze s projektem splupracuje základí škola Petřiny- Jih. Jejím aktivitám se budeme věnovat v samostatném článku.)

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory