zpět na aktuality

Vzdělávání trenérů a učitelů v roce 2016

Odborné semináře jsou určeny pro již vyškolené trenéry a další zájemce například učitele 1. stupně ZŠ a lektory.

Školení jsou určena pro nové zájemce o trenérskou kvalifikaci. Podmínkou získání kvalifikace TRENÉR ATLETIKY je členství v atletickém oddílu/klubu.

—————————————————-

název: Odborný seminář Základy sportovní chůze

místo: Praha, FTVS UK
datum: neděle 10. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Jiří Šorm
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10 -11 let/ a trenéry žactva, popř. učitele ZŠ.Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik atletické disciplíny chůze a to od úplných začátků /přípravky/ až po starší žactvo, které v této disciplíně už závodí. Budou ukázány uzlové body techniky a metodika nácviku. Hlavní lektor semináře: Petr Choděra
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz příloha.
——————————————————————————————————–

název: Odborný seminář Skok do výšky pro děti aneb učíme se skákat přes laťku
místo: ZŠ Jeseniova, Praha 3
datum: sobota 16. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s SK ZŠ Jeseniova
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10-11 let/, trenéry mladšího žactva a učitele ZŠ, kteří se chtějí „naučit jak učit“ malé atlety/žáky skákat do výšky. Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik skoku vysokého dětí z přípravek na malém doskočišti na výšku a poté na vyšším – závodním doskočišti pro mladší žactvo. Část semináře bude věnována ukázkám obratnostních a gymnastických cvičení na těchto doskočištích + nácviku kvalifikované dopomoci při těchto cvičeních. Tuto lekci povedou trenéři sportovní gymnastiky Sabina a Jiří Fiřtovi /mj. bývalý gymnasta – olympionik/.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz příloha.

POZOR: Seminář je k 25.2.2016 obsazen, přijímají se pouze přihlášky náhradníků.
————————————————————————————————–

název: Odborný seminář Olympijské hrátky
místo: Sportovní centrum Nymburk
datum: 26. – 27. 11. 2016 (seminář začíná v sobotu v 11 h a končí v neděli ve 13 h)
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 1260 Kč zahrnuje poplatek + pobytové náklady
Seminář je určen pro „hravé“ trenéry malých atletů, předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu.
Pořadatel neproplácí cestovné.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky. Podmínkou účasti je platná trenérská kvalifikace jakéhokoliv stupně.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz příloha.

————————————————————————————————————–

název: Školení Atletika pro děti do škol + seminář IAAF Nestlé Kids´Athletics
místo: Sportovní centrum Nymburk
datum: 15. – 16.10. 2016
pořadatel: ČAS
vedoucí semináře: Iveta Rudová, Aleš Kaplan
cena: 1260 Kč zahrnuje poplatek + pobytové náklady
Akce je určena pro „hravé“ učitele 1.stupně ZŠ, předpokládá se aktivní zapojení účastníků do programu.
Pořadatel neproplácí cestovné.
Poznámka: akce je kapacitně omezena, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Přihlášky na tuto akci se budou přijímat prostřednictvím AŠSK od dubna – bude upřesněno.

————————————————————————————————————–

Seznam dalších seminářů /pro trenéry vyšších kvalifikačních stupňů/ najdete na odkazu ZDE .
—————————————————————————————————————
Školení kvalifikačních stupňů Trenér žactva – TŽ a Trenér atletických přípravek – TAP pořádají atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS). ČAS spolupracuje pouze na jednom školení TAP, které pořádá atletický oddíl USK Praha /podrobné informace níže/. Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů nebo KAS/PAS. Zájemci o pořádání školení TAP a TŽ kontaktují Ivetu Rudovou minimálně měsíc před plánovaným školením.

název: Školení trenérů TAP
místo: ZŠ Petřiny – jih, Praha 6
datum: 12. 11. 2016
pořadatel: USK Praha
vedoucí školení: Jan Ruda
cena: 500 Kč
Mimo povinné náplně je toto školení rozšířeno o informace k projektu IAAF Nestlé Kids´Athletics.
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezjišťuje stravování.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz níže.
———————————————————————————————————-
Seznam školení pro získání vyšší trenérské kvalifikace /3.,2. a 1. třída) najdete ZDE.
————————————————————————————————————
OBECNÉ PODMÍNKY přijetí na semináře a školení:
Přihlášku, kterou najdete ke stažení v příloze na této stránce, zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz .


Přihlášky se zasílají průběžně, nejpozději týden před vlastní akcí. Zájemcům bude obratem potvrzeno přihlášení zpětným emailem. Některé semináře a školení jsou kapacitně omezeny, účastníci budou přijati dle data zaslané přihlášky.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212

Za Metodickou komisi ČAS: Iveta Rudová
Schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

Ke stažení

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory