zpět na aktuality

Jarní vzdělávací akce

Odborné semináře jsou určeny pro již vyškolené trenéry a další zájemce například učitele 1. stupně ZŠ a lektory.

Školení jsou určena pro nové zájemce o trenérskou kvalifikaci. Podmínkou získání kvalifikace TRENÉR ATLETIKY je členství v atletickém oddílu/klubu.

—————————————————-

název: Odborný seminář Základy sportovní chůze

místo: Praha, FTVS UK
datum: neděle 10. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
vedoucí semináře: Jiří Šorm
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10 -11 let/ a trenéry žactva, popř. učitele ZŠ.Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik atletické disciplíny chůze a to od úplných začátků /přípravky/ až po starší žactvo, které v této disciplíně už závodí. Budou ukázány uzlové body techniky a metodika nácviku. Hlavní lektor semináře: Petr Choděra
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.

Přihlášku, kterou najdete ke stažení v příloze na této stránce, zasílejte na Český atletický svaz Ivetě Rudové na adresu irudova@atletika.cz .
——————————————————————————————————–

název: Odborný seminář Skok do výšky pro děti aneb učíme se skákat přes laťku
místo: ZŠ Jeseniova, Praha 3
datum: sobota 16. 4. 2016
pořadatel: ČAS ve spolupráci s SK ZŠ Jeseniova
vedoucí semináře: Iveta Rudová
cena: 300 Kč (v ceně je i poplatek za prodloužení trenérské kvalifikace)
Seminář je určen pro trenéry přípravek /děti 10-11 let/, trenéry mladšího žactva a učitele ZŠ, kteří se chtějí „naučit jak učit“ malé atlety/žáky skákat do výšky. Na semináři budou ukázána praktická cvičení pro nácvik skoku vysokého dětí z přípravek na malém doskočišti na výšku a poté na vyšším – závodním doskočišti pro mladší žactvo. Část semináře bude věnována ukázkám obratnostních a gymnastických cvičení na těchto doskočištích + nácviku kvalifikované dopomoci při těchto cvičeních. Tuto lekci povedou trenéři sportovní gymnastiky Sabina a Jiří Fiřtovi /mj. bývalý gymnasta – olympionik/.
Poznámka: seminář je kapacitně omezen, zájemci budou přijati dle zaslané přihlášky.
Pořadatel neproplácí cestovné a stravné.
Přihlášky se zasílají na formuláři – viz příloha.

POZOR: Seminář je k 25.2.2016 obsazen, přijímají se pouze přihlášky náhradníků.
————————————————————————————————–

Školení Trenérů atletických přípravek (TAP) ve Vyškově

Místo: Orel Jednota Vyškov, Hřbitovní 6, 682 01 Vyškov

Datum: 17. dubna 2016 od 9.00 hod/ školení trvá 8 hodin

Pořadatel: atletický oddíl Orel Jednota Vyškov – atletika

Vedoucí školení: Anna Málková

Cena: 300 Kč

Poznámka: pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje stravování.

Přihlášky se zasílají na email: annamal187@seznam.cz, mobil 773 995 663

Školí se podle platného Prováděcího pokynu ke školení trenérů v rámci Českého atletického svazu. Zúčastnit se mohou zájemci starší 16 let.

————————————————————————————————————

Další vzdělávací akce v roce 2016

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu:
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212

Ke stažení

prihlaska-skoleni-seminare.xls 11. března 2016

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory