zpět na aktuality

Nový projekt Atletika pro radost nastartuje školní přípravky

Nový projekt, který právě spouštíme, má napomoci podpoře atletění v nově vzniklých, ale i stávajících kroužcích atletiky na prvním stupni základních škol. Ty by se měly přeměnit v oficiální školní přípravky spolupracující s místními atletickými kluby a potažmo Českým atletickým svazem. A spolupráce s projektem nenabízí málo: vedle finanční a materiální podpory i možnost dalšího vzdělávání pedagogů a čerpání podnětů z úspěšného projektu Atletika pro děti.

Co je projekt Atletika pro radost?
Atletika pro radost (dále jen APR) je nový projekt Českého atletického svazu, který je rozdělen na dvě části. Atletika pro radost I., určená pro děti od 6 do 11 let, reaguje na úspěchy projektů Atletika pro děti/ Atletika pro děti do škol a nabídne prvním stupňům základních škol využít toho nejlepšího z nich tím, že oba projekty propojí.

Atletika pro radost II. má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo- li výkonnostní atletice, ale mají zájem o tuto pohybovou aktivitu formou docházky do kroužku a sportování na rekreační úrovni. Podrobnosti o možnostech zapojení do druhé části projektu budou publikovány v nejbližší době.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost I.
Jako škola navažte spolupráci s atletickým oddílem ve vašem okolí. Oddíl oslovte a dohodněte vznik a fungování atletické školní přípravky (dále jen AŠP) přímo ve vaší škole od nového školního roku 2016 – 2017. Pokud už přípravka nebo kroužek na vaší škole existují, informujte se o možnostech, jak díky spolupráci na projektu získat další materiální, finanční a metodickou podporu. Vzhledem k tomu, že spolupráce bude navazována i opačně ve směru oddíly→ školy, dostane se vám v oddílech všech potřebných informací. Pokud nevíte, koho oslovit, obraťte se rovnou na koordinátorku projektu, Ivetu Rudovou.

Jste klub a máte zájem se zapojit? Pro vás je to nejdůležitější shrnuto ZDE.

Co byste ještě měli vědět? AŠP musí navštěvovat min. 20 dětí (optimálně 2 skupiny, 2x 20 – 25 dětí), 'atletit' by měly 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění by mělo být následující- učitel/učitelka nebo vychovatelka z družiny, popř. trenér/trenérka spolupracujícího oddílu. S jeho pomocí vám bude zajištěn i metodický materiál a pomůcky- sada dětské atletiky. Členové vzniklé AŠP budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž Českého atletického svazu. Do projektu se tedy nemohou hlásit subjekty, které již teď toto kritérium splňují.

Myslíme i na finanční ohodnocení zapojených pedagogů. Učitel/trenér nové AŠP získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc – září až červen – zatím garantováno jen pro školní rok 2016/17). Dále bude financováno jeho vyškolení na trenéra/trenérku atletické přípravky (TAP). Těšit se může na víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy, které proběhne v Nymburce o víkendu 15. – 16. října 2016. Škole bude dále zapůjčena sada pomůcek pro dětskou atletiku a přiděleny metodické materiály (brožura Atletika pro děti, DVD aj.).


Těšíme se na spolupráci s vámi!

——————————————————————————————————-

Projekt Atletika pro radost I. je určen pro 1. stupeň ZŠ!

Žádost/i podává atletický oddíl/klub a zasílají se na formuláři (viz příloha) nejpozději do 12. června 2016 a to pouze emailem Ivetě Rudové z oddělení projektů ČAS: irudova@atletika.cz


Jakékoliv dotazy zodpoví také Iveta Rudová (tel.: 233 140 405, mobil 602 946 212).

Podrobné informace k projektu včetně závazných termínů najdete na odkazu ZDE .

Ke stažení

formulář AŠP.xls 19. května 2016

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory