zpět na aktuality

Trochu poskočíme ve výukových kartách IAAF vpřed

V tomto díle se podíváme na disciplínu, která je v podání malých atletů netradiční a jejíž nácvik už vyžaduje zvládnutou techniku běhu. Více ke kartám Trojskok do vyznačeného území trenér, jehož specializací jsou právě skoky, Zbyněk Čech:

„Myslím, že karty týkající se skoků jsou výborné, obsahují nezbytné množství informací, které není příliš nutné rozšiřovat (méně je někdy více), přesto bych si dovolil tyto poznámky:

Úvodní stránka a Rozbor disciplíny – Zde bych ze své zkušenosti řekl, že i uvedené minimální zvládnutí rozběhového rytmu je "málo". Děti začínající se systematickou, byť méně častou přípravou na dálku a trojskok, musí bezpodmínečně zvládat běh se správným držením těla, to znamená, že dokážou měnit běžecký rytmus, tempo. Pokud tomu tak není, tak ona skokanská průprava může ještě více prohloubit jejich mezery v technice běhu. Děti se špatným držením těla by se neměly do pokročilých odrazových cvičení (řada v kartách uvedených) pouštět dříve, než zvládnou správnou techniku běhu.

Výuková karta č. 4/ Pokyny k provádění cvičení: Paže a ramena musí být uvolněné, ramena ve správné poloze (ani předklon, ani záklon). Pokud není postavení ramenou správné, tak děti nepoužívají paže jako nástroj k posílení odrazu, ale jako nástroj balanční, což je třeba včas odstranit.

Karta č. 5/ Pokyny k provádění cvičení: I po zvládnutí plynulého náběhu střídejte počáteční místa (značky) náběhu (zdůrazňuji u těch dětí, které už náběhový rytmus zvládají). Tento prvek je výborným startem pro ověření schopností svěřence 'se orientovat' v sektoru a průpravou pro budoucí práci 's větrem'. Náběh musí být vždy stejný, snažte se zamezit snaze se odrazit z určeného místa (prkna) za každou cenu.

Mé připomínky jsou spíše pro pokročilejší svěřence, ale zajisté se v omezené míře budou moci promítnout i do těchto karet určených po začátečníky.“

Všechny díly, které jsem zatím publikovali najdete v sekci: PRO ŠKOLY.

Ke stažení

Trojskok do vyznačeného území.pdf 29. července 2016

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory