zpět na aktuality

Klub na srpen aneb v Příbrami se atletí pro radost

O přípravce při klubu SK Sporting Příbram jsme si povídali s trenérkou Kateřinou Chrastinovou.

Jak dlouho se váš klub zaměřuje i na nejmenší atlety?

Klub SK Sporting Příbram byl založen v září roku 2003. Původně jsme naši činnost zaměřovali na děti, které dosáhly věku deseti let. Od loňského roku jsme pro velký zájem klub rozšířili o skupinu benjamínků, děti 5- 6ti leté.

Co jste si vytkli jako svůj cíl?

Naučit děti radosti z pohybu, vypěstovat v nich lásku ke sportu a to tedy především k atletice. Dalším cílem je, aby děti poznaly nové kamarády a navázaly kontakty a přátelství.

Je nějaké specifikum vašeho regionu? Jak se odráží na fungování atletiky pro malé děti?

Atletika má u nás v regionu své kořeny a k nám do klubu nyní přicházejí děti bývalých příbramských atletů.

Kolik máte v současnosti členů?

Zájem o členství v atletickém oddílu SK Sporting Příbram po dobu jeho existence stále narůstá. V současné době v klubu pravidelně trénuje přes 130 sportovců v ustálených tréninkových skupinách.

Potvrdíte stesky ohledně špatné kondice dětí?

Děti, které do našeho klubu přicházejí, jsou různě fyzicky zdatné. Náš klub je otevřen všem, bez ohledu na fyzické a výkonnostní předpoklady.

Jak dnes děti v záplavě volnočasových nabídek na atletiku nalákat?
V současnosti je ani nijak lákat nemusíme. Vzhledem k tomu, že se v našem regionu koná hodně závodů Brdského běžeckého poháru, máme o propagaci postaráno. Naše děti jsou v závodech často velmi úspěšné, a to láká a přivádí k nám i jejich kamarády. Neděláme ani nábor. Koncem prázdnin se noví zájemci sami hlásí. Letos budeme potřebovat spíše nábor nových trenérů.

Od kolika let se u vás sportuje?

Dnes k nám chodí i velmi malé děti. Nejnižší hranice je 5 let. Nejvíce obsazená je věková kategorie přípravek (děti desetileté), kterých jezdí na závody tři družstva. Těch starších je samozřejmě méně.

Kolikrát týdně se scházíte?
Naše přípravky trénují 2x týdně. Starším dětem nabízíme možnost trénovat 2x- 4x v týdnu.

Jaká je u vás výše poplatku?

Činí 1300 korun za pololetí. Pokud má dítě v klubu sourozence, tak se poplatek snižuje. K výši poplatku jsme připomínky od rodičů neměli. Myslíme si, že stanovená cena je přiměřená.

Kde trénujete teď v létě, kde v zimě?
V letních měsících máme k dispozici atletické hřiště s umělým povrchem, v zimních měsících se přesouváme do tělocvičen, ale také na 50ti metrovou umělou dráhu, která je na jedné příbramské základní škole.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?

Nejmenší děti mají samozřejmě nejradši různorodost. Velmi často se jim aktivity mění a hlavně si chtějí i při tréninku hrát. Přípravky mají docela pestrou paletu závodních disciplín – běh přes molitanové překážky, hod medicinbalem, štafetové běhy, hod raketkou… Nácvik a trénink těchto disciplín děti baví.

Představíte našim čtenářům vaše hřiště?
Naše město by si určitě zasloužilo velký atletický stadion. Ten nám opravdu chybí. Podmínky pro naše trénování jsou zajištěny díky vstřícnosti vedení příbramského gymnázia. Hřiště je po rekonstrukci v dobrém stavu a je udržované.

Zapojujete do svých aktivit nějak i rodiče?

Rodiče určitě zajímá, jak se dítě zlepšuje, jak se cítí v kolektivu. Jsme rádi, když rodiče děti podporují a přijdou fandit na naše klubové závody, které pořádáme vždy ke Dni dětí.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu?
Palčivým problémem je asi atletický stadion, moc bychom si přáli 400m dráhu.

Co nabízíte za program teď v létě?

Naše soustředění se konají pravidelně o velikonočních prázdninách a netradičně jsme pekli pro všechny děti palačinky, hodně oblíbené. Do budoucna počítáme s tím, že uspořádáme soustředění o letních prázdninách.

Jakých soutěží se děti zúčastní a jaké máte úspěchy?

V současné době máme tři družstva atletických přípravek, která závodí. Loni naše přípravka získala 2. místo v krajském finále. Dále se naše děti pravidelně zúčastňují žákovských závodů družstev i jednotlivců. Máme několik medailistů z krajského přeboru. Děti se také pravidelně účastní závodů již zmíněného Brdského běžeckého poháru, kde sklízí opravdu velké úspěchy ve všech kategoriích.

Jak řešíte výjezdy dětí na závody? Někdy to bývá pro rodiče dětí problém.

Rodiče dětí z přípravek, mohou počítat s tím, že děti odvezeme čtyři páteční odpoledne na závody.

Jakou zajímavou akci pořádáte vy sami?

V letošním roce pořádáme za podpory města Příbrami sérii tří závodů pro děti ve věku od 5 do 10 let. Je to takový atletický čtyřboj.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
V současné době má klub 7 trenérů, kteří mají rozdělené jednotlivé skupiny. Bohužel získat nového člověka, který by se ve volném čase věnoval malým dětem, je někdy opravdu obtížné.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Největší radost mám, když se mi podaří na tréninku vytvořit dobrou atmosféru, když děti na trénink chodí rády. A nebudu zapírat, že potěší, když se jim podaří dosáhnout úspěchu v závodech.

Jak by zněla vaše rada pro přípravky, které teprve začínají?

Práce s malými dětmi je poměrné náročná, ale moc hezká. Je třeba děti neustále chválit, mluvit s nimi, vnímat, co povídají, komunikovat s rodiči a hlavně je zaujmout. Je to opravdu důležité, protože pak u atletiky a sportu zůstávají.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Myslím, že jste to správně rozjeli, takže jen tak dál! Sportování dětí je důležitá věc. Sport učí děti dodržovat pravidla a to je potřebné pro život. U sportu je vždy dobrá parta a zábava.


Komu se ozvat v případě zájmu?

Kontakt, na který se můžete ozvat, je na stránkách ZDE.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory