zpět na aktuality

Když Veselí dělají Veselou atletiku

Jak dlouhou má Veselá atletika historii?

Náš oddíl funguje dva roky. Vznikl proto, že v našem městě a okolí pro malé děti nic podobného nebylo. Chtěli jsme trávit volný čas pohybem, ne sedět doma. Vznikl proto oddíl, ve kterém provozujeme pohybové aktivity pro děti se zaměřením na atletické disciplíny. Začínali jsme se 16 dětmi. V současnosti jich máme 25.

Jaká je filozofie vašeho klubu?

Jakákoliv činnost by měla děti vychovávat slušnému chování, fair play a pravidlům, kterými se při závodění řídit.

Množí se stesky na špatnou fyzickou kondici malých dětí, jak to vidíte vy?

Pracujeme se všemi dětmi stejně. Děti jsou různě fyzicky zdatné, ale všechny, které navštěvují náš oddíl, se zapojují do všech aktivit, které provozujeme bez ohledu na výkonnost.

Děláte nábor?

Na začátku školního roku máme vyvěšené plakáty s nabídkou atletiky v mateřské škole, základní škole, infocentru města. Ve vlastní vývěsce máme také informace a během roku píšeme články do místních novin. Děti se k nám hlásí průběžně během celého roku.

Od kolika let u vás děti sportují?

Od 5 do 13 let, zatím.

Kolikrát týdně se scházíte?

Trénujeme dvakrát týdně, zúčastňujeme se mnoha závodů, převážně v krajském městě. Tréninkové skupiny máme dvě. První je složena z nejstarších dětí a druhá, větší skupina, z těch menších. Skupiny trénují zvlášť nebo se prolínají a cvičí spolu, aby neztratily kontakt mezi sebou a mohly se od sebe něco naučit.

Jaká je výše poplatku?

Poplatek na jedno dítě za pololetí je 300 korun.

Kde trénujete?

V létě využíváme možnosti trénovat na školním hřišti Gymnázia Trhové Sviny. V zimním období navštěvujeme tělocvičnu ZŠ nebo sportovní halu města.

Přiblížíte našim čtenářům vaše hřiště?

Cvičíme na relativně novém školním hřišti- 200 m atletický ovál se dvěma dráhami, doskočiště, víceúčelové hřiště na míčové hry, sektor pro skok do výšky.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?

S dětmi běháme krátké, dlouhé tratě, různé štafety, skáčeme z místa, do dálky, házíme tenisovým míčkem, kriketovým míčkem, medicinbalem. Hrajeme různé míčové hry (kopaná, házená, košíková, vybíjená, florbal), běhací hry (na honěnou, na kočku a myš). V tělocvičně zkoušíme sportovní gymnastiku. Velmi oblíbená hra je Sbírání rozlišovacích terčíků (štafetový běh pro dvě družstva).

Zapojujete do klubového dění i rodiče?

Některé rodiče občas aktivně zapojujeme do tréninku. Jejich pomoc pak přivítáme hlavně při organizaci oddílových závodů nebo při přepravě dětí na závody.

Jaký je v současnosti nejpalčivější problém vašeho klubu?

Trápí nás, že není ve městě odpovídající atletický stadion. Na městském stadionu je pouze škvárový ovál, nepoužitelné sektory a doskočiště. Městský stadion využívají pouze fotbalisté. Nemáme ani vlastní šatnu a nemáme kam uložit vlastní sportovní náčiní.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

V nejhojnějším počtu se zúčastňujeme Dětské atletické ligy pořádané Sokolem České Budějovice, dále krajských soutěží jednotlivců, European Kids Athletics Games v Brně a dalších závodů v Jablonci nad Nisou a v Praze. Zapojujeme se do projektů Atletika pro děti. Loni jsme díky projektu získali vstupenky na zahájení HME 2015 v Praze. Děti vozí domů pravidelně medaile. Máme mezi sebou i medailisty z krajských přeborů.

Pořádáte nějakou zajímavou akci i vy sami?

Dvakrát do roka pořádáme oddílové závody, v zimním období závody družstev s rodiči a loňského listopadu jsme pro mužskou část rodičů a přátel pořádali míčové hry pod hlavičkou Movember 2015. Letos v červnu jsme pořádali naše první otevřené závody.

Během uplynulých prázdni jste pro děti také měli nachystaný nějaký program?

O letošních prázdninách jsme uspořádali první příměstský tábor, který se dle ohlasů dětí a rodičů, vydařil. Tématem samozřejmě bylo RIO 2016.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?

Trénujeme společně s manželkou. Práce s dětmi nás velmi baví, rádi pozorujeme jejich sportovní růst.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Jakýkoliv úspěchy dětí a jejich radost z nich.

Jak by zněla vaše rada pro přípravky, které teprve vznikají?

Na začátku naší práce jsme nevnímali žádné problémy. Pokud má někdo chuť věnovat se malým dětem je třeba nebát se toho.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Vytrvalost a mnoho dobrých nápadů. Do projektu jsme se zapojili hned po založení našeho oddílu. Pomohl nám v začátcích naší práce zpestřit tréninkovou náplň. Děti se těší na další výzvy a soutěže. Například díky příspěvku „Kreslená postavička Krtečeka“ jsme získali vstupenky na HME 2015 v Praze, což byl pro děti velký zážitek.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Podívejte se na naše webové stránky ZDE.

Děkujeme
_______________________________________________

Představuje se vám trenér Miroslav Veselý:

„Je mi 47 let. Dlouhá léta jsem hrál kopanou, po skončení aktivního hraní jsem začal trénovat mládež od dorostu po přípravku. Před třemi lety jsem s trénováním skončil pro malý počet dětí. V té době jsme doma přemýšleli o nějakém sportu, který by navštěvovaly naše nejmladší děti. Shodli jsme se na atletice. Atletiku jsem provozoval již na střední škole a vždy mě k ní něco přitahovalo. Žádný atletický oddíl v našem okolí nebyl, a proto jsme se rozhodli, že bychom nějaký kroužek pro malé děti založili sami. Takto před dvěma lety vznikl náš oddíl. V návaznosti na to jsem také absolvoval různé semináře a trenérské kurzy.“

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory