zpět na aktuality

V listopadu představujeme přípravku při Bohemia Sport Žatec

Jak dlouho ve vašem klubu sportují i nejmenší?

Zaměřujeme se na ně dva roky. Spolupracujeme s druhou ZŠ v Žatci, která nám nabízí venkovní sportovní areál Mládí, takže máme pro naši práci dobré zázemí.

Nastíníte nám filosofii vašeho klubu?

Podporujeme všechny děti, které projevují zájem, intaktní i s určitou pohybovou indispozicí.

Kolik dětí u vás sportuje?

V letošním roce celkem kolem 50 dětí. Zájem je velký a trend vzrůstající.

Množí se stesky na špatnou 'fyzičku' dětí. Jak to vidíte vy?

Z mého pohledu na tom děti jsou velmi dobře v oblasti fyzické a psychické kondice. Pokud mají nějaký handicap, přistupujeme k nim inpiduálně a taktně, vytváříme tv plány.

Co se vám osvědčilo, aby děti v přehršli volnočasových aktivit na atletiku nalákalo?

Dobré jsou nábory ve školách, školkách, inzeráty v novinách, webové stránky a spolupráce se základními školami. Nábor děláme dvakrát do roka, přímo ve školách také poskytujeme informace.

Od kolika let u vás děti sportují?

Od 4 let do 15 let.

Kolikrát týdně se sportuje?

Dvakrát týdně, plus máme akce: závody, soutěže, turistiku.

Jaká je u vás výše poplatku?
Tisíc korun za pololetí, rodičům tato částka vyhovuje.

Kde trénujete v létě a kde v zimním období?

V létě na stadionu Mládí v Žatci. Byl nově rekonstruován, je dostačující a moderně řešen. Líbí se dětem i rodičům. V zimě využíváme tělocvičny při zmíněné základní škole. Pokud chceme něco netradičního, zařadíme výklusy a běhy parky.

Co všechno si děti vyzkoušejí?

Inspirujeme se Atletikou pro děti, Děti si osvojily doporučené atletické 'sestavy'. Oblíbená je u nás hra 'předcvičování', to znamená, že každé dítě si vymyslí nějaký cvik a učí ho další děti.

Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí?

Pokud rodič projeví zájem, tak je aktivně zapojujeme do tréninku jako asistenty. Plně toho využíváme.

Co by se z vaší strany mělo na poli práce s nejmenšími sportujícími dětmi vylepšit?

Bylo by potřeba více aktivních lidí, kteří chtějí sportovat a podporovat náš klub v oblasti podpory dětí. Uvítali bychom i více aktivit a ukázek toho, co s dětmi dělat přímo od projektu.

Nabízíte v létě tábor nebo soustředění?
Ano, tábor Žerotín, který je týdenní. Je zaměřen na pohybové atletické dovednosti. Výukové programy jsou vedeny a obohacovány v angličtině. Úspěch vidíme v propojení pohybu a komunikaci, která je obohacována v cizím jazyce.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Děti se zúčastňují soutěží, které jsou pořádané v rámci našeho regionu. Klubové soutěže pořádáme my sami dvakrát do roka. V červnu je to 'Den Bohemů' (atletický pětiboj) na stadionu Mládí v Žatci. V prosinci pořádáme sportovní 'Čertovský nášup'. Hodina je vedena velmi žoviálně. Děti, rodiče a pekelné bytosti prostě sportují pohromadě.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S malými dětmi pracují 4 trenéři, dále 3 dobrovolníci. Motivačními prvky jsou pohyb a finance.

Můžete se čtenářům představit vy jako trenérka?

Jmenuji se Lucie Staňková a jsem kvalifikovaný pedagog, práci s dětmi mám ráda a v našem kubu se dále seberealizuji.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Zajímavá otázka, asi je to dobrý pocit z odvedené sportovní zábavné činnosti.

Co byste poradila přípravkám, které teprve začínají?

Nevzdávat se a jít si za svým cílem.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Hodně let aktivní spolupráce. Abyste byli s námi a mi s vámi. Jste velkou motivací a vodítke, receptem, inspirací. A do budoucnosti? Rozšiřování atletických stadionů, vznik časopisu pro děti o atletice?

Komu se ozvat v případě zájmu?

Můžete volat na můj telefon: 601 369 084

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory