zpět na aktuality

V prosinci představujeme atleťácké PEXESO

O aktivitách Pexesa jsme se bavili s Radkou Hanákovou – koordinátorkou projektů centra, lektorkou a trenérkou a s trenérem Jiřím Faflákem.

______________________________________________

Jak dlouho se už v Pexesu 'atletí'?

Sportovní hry pro děti s rodiči organizujeme od roku 2008. Atletiku pro školáky od roku 2010. Pracujeme tedy s dětmi v předškolním věku a se školáky do cca 13ti let.

Jaká je filosofie vaší organizace?
Naším cílem je přivést děti k zájmu o pohyb a volný čas strávený sportem. Snažíme se jim přiblížit různé dovednosti, nechat je vyzkoušet si tak své možnosti v rozdílných disciplínách, sportech a třeba v sobě najít potenciál pro ten, u kterého dítě potom zůstane a bude jej vyhledávat. Snažíme se využít i přirozené touhy dítěte podat výkon, motivovat ho k němu, ale bez stresu, že bude podle výkonu selektováno. Sportovat u nás může každý.

Je nějaké specifikum regionu, kde atletiku nabízíte?
V naší městské části (Zbraslav, Praha 16) došlo k nárůstu počtu rodin v souvislosti s novou výstavbou. Tyto rodiny vychovávají dnes děti ve věku školáků. Na Zbraslavi je mnoho sportovních oddílů, ale všechny 'praskají ve švech'. K tomu připočtěte nedostatek sportovišť, jak těch venkovních, tak tělocvičen. Pro naše malé sportovce jsme nuceni si hřiště i tělocvičnu pronajímat v omezených časech od místní ZŠ, máme tělocvičnu velkou pouhých 35 metrů čtverečních. Je to celkem složitá logistika provozu.

Říkáte, že je velký zájem, kolik dětí u vás sportuje?
Začátky byly samozřejmě pozvolnější. U předškoláků je zájem stále stejný, atletika zahrnuje různé disciplíny a její rozmanitost je pro předškoláky zajímavá. Počet školáků vzrůstá, což souvisí s “dospíváním” místní vlny malých dětí dětí z nově přistěhovalých rodin, ale také zařazováním nových atraktivních sportů do nabídky (např. TRX apod.). Atletickými aktivitami u nás projde kolem 60ti dětí týdně.

Jak na tom z vašeho úhlu pohledu dnešní děti jsou?
Děti naštěstí mají rády pohyb, a když jim je sportovní aktivita nabízena i zábavně, když se s nimi pracuje inpiduálně, pak jim to jde. Fyzička není problém. Problém jsou základní dovednosti, které děti nemají. Ve zkratce řečeno, nikdo je moc nenechá běhat, skákat, lézt po stromech. V současnosti se jejich pohyb všude eliminuje, aby si neublížily. Dojít s nimi ke schopnosti znát své tělo, pracovat s ním, je náročnější. Naši lektoři s tím počítají a musí postupovat pomaleji.

Trenér Jiří Faflák doplňuje: Děti, které chodí na atletické tréninky k nám do Pexesa, se přeci jen ve volném čase dostatečně hýbou. Mnohé v průběhu týdne navštěvují i jiné sportovní kroužky. To velmi výrazně souvisí s tím, jakým způsobem ke sportu přistupují jejich rodiče. Tudíž máme radost – naše děti jsou většinou motivované pro sportovní aktivity už z domácího prostředí. Přesto pracujeme s různými typy: talenty/ nadšenci/ dříči/ šťastlivci/ zřídka i s obézními dětmi či dětmi s jiným omezením.

Pracujete tedy i s dětmi, které mají nějaký handicap.
S dětmi, jejichž výkon je limitován nějakým fyzickým znevýhodněním pracujeme také. Stále dokola je potřeba vnímat je jako jedinečné, pracovat tak s nimi a hledat pro ně to nejvhodnější, co jim půjde a bude dělat radost. Schopnost motivovat je důležitá, s ní se může podařit dosáhnout například i sebedisciplíny u dětí.

Trenér Jirka Faflák doplňuje: Velmi často ovšem u dnešních dětí řešíme problémy s celkovým držením těla – kulatá záda, propadlý hrudník, vytočená kolena, předsunutá brada a podobně. Jestliže má dítě nějaký takový problém, řešíme jej s rodiči a velmi často doporučujeme návštěvu dalších odborníků, například fyzioterapeuta. V průběhu tréninku přistupujeme k těmto dětem inpiduálně, s cílem nezatěžovat je nevhodným způsobem, aby nedošlo k dalšímu poškozování pohybového aparátu.

Jak děti na atletiku v záplavě volnočasových nabídek nalákat?
Funguje dlouhodobá nabídka, předávání informací mezi dětmi samotnými, propagace ve školách a v neposlední řadě asi to, že u nás mohou zkusit různé sporty v jednom balíčku. To atletika umí. A také máme skvělé lektory. Srdcaře. To dělá hodně. V neposlední řadě- nemusí se bát, nikoho nevyřadíme, nikdo nevypadne, nikdo nebude “sedět na lavičce”, to je pro mnohé děti, které jsou neustále vystavovány požadavkům po výkonu, příjemné.

Jirka Faflák ještě doplňuje: Pokud bych měl mluvit za sebe, myslím si, že důležitá je také osobnost trenéra, jehož úkolem je mimo samotného tréninku dětí vytvořit příjemnou atmosféru, tmelit kolektiv, jít dětem příkladem a umět je namotivovat. Pokud se mu toto podaří, děti se mu budou rok co rok na trénink vracet.

Kdy se k vám mohou děti hlásit? Jak o sobě dáváte vědět?
Děláme 'nábor' a to vždy v září se začátkem nového semestru. Někdy doplňujeme ještě v lednu. Své aktivity propagujeme v regionálních tištěných médiích, pomocí plakátů, na vývěskách a u spřátelených organizací, webovou a FB prezentací a rozesíláním elektronického newsletteru na adresy sympatizantů našeho centra.

Přiblížíte nám věkové rozdělení vašich skupinek?
Sportovní aktivity organizujeme v různých věkových skupinách pro děti 3-15 let. Pro ty nejmenší jsou to “sportovky”, pro starší “atleťáček”, pak “atletika” nebo tanec, pro mládež 13-18 let nabízíme například posilování vlastní vahou i s využitím TRX závěsných systémů, anebo jogu.

Kolikrát týdně se sportuje?
Kurzy probíhají 1 -2x týdně – podle sportu a věku dětí.

S čím by měli rodiče počítat, když dítě do vašich atletických kroužků dají?
Je potřeba pracovat se životosprávou dítěte, dohlédnout, aby se najedlo vhodně a ve vhodný čas před sportem, aby si sbalilo pití a mělo dostatek tekutin, aby se vhodně stravovalo – se sportem roste chuť. Začátky nemusí být lehké. Dítě je unavené, bolí ho svaly, neumí se obléknout, takže může nastydnout… Pohodlí je lákavější a chybí sebedisciplína, takže se dítěti za sportem nechce, byť ho, když na něj dorazí, baví. Na tom všem se musí zapracovat.

Jaká je u vás výše poplatku?
U nás se platí kurzovné 1400-1700 korun za semestr dle délky. Za trénink 1x týdně, 16 tréninků v semestru. Věříme, že rodiče vnímají tuto cenu jako odpovídající. Naší snahou je držet ceny nižší, aby byly dostupné široké cílové skupině rodin.

Kde trénujete? Máte i nějaké netradiční místo?
V zimě trénujeme v tělocvičně našeho rodinného centra Pexeso a větší děti v tělocvičně místní ZŠ. V létě se snažíme být co nejvíce venku, většinou na hřišti s umělým povrchem a doskočištěm, které vlastní TJ Sokol a ZŠ, anebo běháme po Zbraslavi (Tour de Zbraslav: Belveder – Borovičky – Havlín, anebo Horovýklus: běh do kopce s vyhlídkou na Závisti), u Vltavy, cvičíme v místní Městské zahradě. Snažíme se, aby i prostředí zpestřovalo tréninky.

Má kvalita zázemí vliv na rozhodování rodičů, jestli dítě na atletiku dají?
Domníváme se, že kvalita na rozhodování rodičů dopad má. Mají-li děti možnost trénovat na 'opravdovém' hřišti, rodiče pravděpodobně vnímají, že bude nabízený sport veden profesionálněji. Děti zažijí 'opravdovou' atletiku. Zázemí, která si pronajímáme, jsou kvalitní a v dohledné době má být na Zbraslavi vybudováno dokonce speciální atletické hřiště, tak snad se nám podaří využívat jeho možností.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?
U nás už i předškolní děti vyzkoušejí všechny základy atletických disciplín – běhy, hody, skoky. Naučí se, jak se správně rozcvičit a protáhnout. Na lekci “Děti na startu” se naučí také základům gymnastiky a míčových her. Nejraději mají pohybové hry a sestřelování kuželů tenisákem. Školní děti rády závodí, takže pořádáme různé soutěže a potom je baví i zmíněná 'Tour de Zbraslav' – 'maraton' po Zbraslavi.

Jiří Faflák doplňuje: S mladšími školními dětmi se soustřeďujeme zejména na všeobecný rozvoj pohybových schopností a dovedností a to formou hry, zároveň dbáme na to, aby se děti naučily určitým návykům- na trénink se chodí včas, fair play chování, to že tréninková jednotka má určitou strukturu – rozehřátí, hlavní náplň hodiny, strečink… Se staršími školáky už pilujeme techniku u základních atletický disciplín (skok, hod, běh), nezanedbáváme rovněž zvyšování fyzické zdatnosti.

Máte nějakou hru, která vaše děti baví a podělili byste se o ni?
Děti 4 – 6 let mají rády hru na postřeh. Ve dvojici stojí ve stejné vzdálenosti od overballu nebo míče, který leží na zemi. Mohou stát i zády, sedět, klečet. Trenér dává povely a zároveň předvádí: Např. A/ předpažíme, upažíme, přednožíme. Nebo B/ ruce na uši, ruce na záda, předklon, výskok… Chytni míč! Což je signál k rychlé reakci a snaze vzít míč rychleji než spoluhráč ve dvojici. Kdo drží overball nebo míč, má bod. Zábavnou formou se tak děti učí i základní TV názvosloví.

Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí? Zapojujete je nějak do dění?
Rodiče zapojujeme už tak, že dětem měříme a zapisujeme hodnoty, jichž v jednotlivých disciplínách dosahují v průběhu semestru. Notýsky s těmito informacemi nosí z kroužků domů pravidelně, takže mohou mít radost z lepších výsledků společně s rodiči. Na konci každého roku pořádáme atletické soutěžení, kam mohou přijít rodiče fandit a odkud si děti opět odnesou diplomy a notýsky s informacemi o svých sportovních úspěších. Občas někteří rodiče aktivně pomáhají v lekcích jako asistenti, jiní vypomáhají při mimořádných sportovních akcích jako zapisovatelé nebo rozhodčí.
Jirka Faflák: Dvakrát do roka také připravujeme společný trénink pro své svěřence a jejich rodiče, kteří tak mají možnost vyzkoušet si trénink společně s dětmi. Získají tím přehled, jak s dětmi v průběhu tréninku pracujeme, ale i jak sportují jejich děti. Děti většinou bývají na tyto společné tréninky velmi namotivované a chtějí se rodičům pochlubit, co vše se v rámci tréninku naučily. Zároveň mají možnost si během celé řady soutěží poměřit své síly nejen mezi sebou, ale i se svými rodiči. Pro rodiče se také snažíme tak dvakrát do roka uspořádat přednášku, jež se tematicky dotýká zájmů jejich dětí, například o správném stravování sportujících dětí.

Nabízíte dětem program i o prázdninách?

V létě nabízíme příměstské tábory pro školáky s různými tématy. Minimálně jeden z nich je zaměřen na sportovní všestrannost a má vždy velký úspěch. Tábory probíhají ve stejných provozních podmínkách jako denní provoz, tedy v prostorách centra, na pronajatých hřištích popřípadě venku. Asi největší úspěch měla na posledním 'příměšťáku' bojovka. Při ní děti běhají a zároveň plní úkoly. Jak sportovní, tak vědomostní.

Jakých soutěží se vaše děti účastní a jaké máte úspěchy?
Naše dosavadní soutěžení probíhala velmi neformálně. V rámci popularizace atletiky jsme zažádali o dotaci u MČ Praha-Zbraslav a díky úspěchu v dotačním řízení se nám podařilo uspořádat atletický workshop pro děti z místní mateřské školy a druhý pro děti z družiny místní základní školy. Závodilo se v pěti disciplínách a akce měla úspěch. Letos máme v plánu se s většími dětmi zapojit seriozně, aby si zkusily atmosféru opravdového závodění. Chystáme se na Čokoládovou tretru. Za netradiční považujeme akci Táta je machr, kde soutěží tátové v týmech se svými dětmi a to jak ve sportovních, tak i pseudo-sportovních disciplínách, třeba krájení cibule na čas…

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?
S malými dětmi, předškoláky pracují v Pexesu dvě placené trenérky, avšak za velmi přátelskou hodinovou sazbu. Počet dětí ve skupině je do 10ti, a tak je zatím počet trenérek dostačující. Dobrovolníci jim pomáhají kdykoliv, když organizují nějaký nestandardní trénink, výjimečnou akci. Potřebujeme-li získat nové trenéry, inzerujeme v našem pravidelném newsletteru, oslovujeme šikovné rodiče osobně a také hledáme pomocí inzertních webů pracovních portálů.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?
Smích a aktivitu dětí, zlepšování jejich dovedností s každým tréninkem, možnost vidět, že už samy vědí, jak si poradit, jak sportovat. V neposlední řadě nás potěší spokojený rodič, který si po tréninku přebírá vyřáděné dítě. Naší motivací pro práci s dětmi je jejich zájem o sport a následný posun v dovednostech, to nás opravdu baví.

Jak by zněla vaše rada pro přípravky a atletické kroužky, které teprve vznikají?
U nás bylo potřeba jasně formulovat, jak budeme pracovat, co mohou rodiče očekávat, že děti u nás získají a jak tu informaci rodičům předat. Pro děti bylo důležité zavedení režimu, stanovení, kam se v průběhu tréninků budeme ubírat. Museli jsme najít způsob, jak jim ukázat, že se posouvají v dovednostech, že to má smysl.

Co přejete projektu Atletika pro děti?
Hodně sportuchtivých dětí, spokojených rodičů a trenérů, kterým nejde jen o sportovní výkony. Atletika je ideální sportovní start a průprava pro děti, ať už se v budoucnosti rozhodnou dělat jakýkoliv sport. Učí se všestrannosti, pracují s celým pohybovým aparátem, budují si při něm fyzičku, pomáhá jim s nastavením sebedisciplíny a ve své pestrosti je to i zábava.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Informace o Pexesu najdete na našich webových stránkách. Popřípadě můžete kontaktovat trenérky: Radku Hanákovou, email : radka@bodyart.cz, tel:602802411 nebo Lenku Klímovou, email: lenka.klimova@seznam.cz, tel:721863129

____________________________________________________________________

Představují se trenéři PEXESA:
Radka Hanáková – inspirativní sportovkyně, trojnásobná mistryně Evropy a mistryně světa ve sportovním aerobiku, založila Akademii aerobiku. Díky svým sportovním aktivitám může, jako bývalá úspěšná reprezentantka a trenérka, čerpat z patnáctileté praxe práce s dětmi všech věkových kategorií. Nyní se zaměřuje na všesportovní přípravu předškolních dětí. V Pexesu vede lekce “Děti na startu“ a je koordinátorkou sportovních jednorázových akcí centra, jakými jsou např. workshopy. Vede pro dospělé v Pexesu kurzy power jogy.

Jiří Faflák – sportovec tělem i duší. V mládí se věnoval závodní atletice v Jablonci nad Nisou. S dětmi a mládeží pracuje již více než 10 let. Nejdříve trénoval zejména s „lezeckou“ mládež v rámci kurzů horolezení. Později začal trénovat atletiku a pohybové hry v Pexesu. Je držitelem licence TAP (trenér atletické přípravky), Instruktor lezení na umělé stěně, Instruktor lezení na skalách. V Pexesu vede atletiku pro mladší i starší školáky, podílí se na tvorbě příměšťáků, spoluorganizuje sportovně zaměřené workshopy.

Jitka Švábová trpělivá trenérka sportovního potěru. Vystudovala Akademii tělesné výchovy a sportu Palestra. Během studií trénovala děti atletiku a biatlon – sporty, které v mládí sama provozovala. Do Pexesa začala chodit s dcerou již od miminka. Milí lidé a prostředí ji oslovilo, a proto velice ráda přijala nabídku působit v Pexesu jako trenérka a sporadicky také jako masérka. Od roku 2009 vede sportovní hry pro malé děti s rodiči, od 2013 pak vede Atleťáček – atletickou přípravku pro předškoláky. Spoluorganizuje sportovní workshopy.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory