zpět na aktuality

Hrátky na sněhu

„Pěkná knížka známých autorů her se tentokrát věnuje zimnímu období. I když je atletika sportem letním, i malí atleti rádi dovádí na sněhu. Mnoho trenérů se svými svěřenci v rámci všestranné přípravy chodí bruslit nebo lyžovat, oddíly pořádají zimní soustředění. Úvod knihy je věnován historii lyžařských aktivit a stručnému představení základních lyžařských technik, seznámíme se dokonce s náměty na skoky na můstku a s lyžařským herním svahem. My atleti většinou nevíme co to je Monoski, Pulka, Big foot nebo Skijörijg – otevřme proto tuto knihu a rozšiřme si vědomosti. Trenéři zde získají dost inspirace pro zpestření zimního tréninku malých atletů. Hry, kterých je zde mnoho, jsou logicky setříděné na Hry se sněhem a Hry na sněhu. U každé hry jsou uvedeny pomůcky, popis, varianta, bezpečnost a pochopitelně organizace skupiny, charakteristika hracího území, čas na přípravu a trvání hry. Hlavně, aby byl sníh!“ Tolik recenze, kterou jsme před časem dávali na naše stránky do sekce Knihovnička trenéra.

Mně osobně opětovné otevření knížky velmi potěšilo. Dovedu si představit, že bych díky ní byla schopná připravit zábavu pro děti i a několik dní. Moc se mi líbilo i nastínění základní metodiky a informační nadstavba u každé z kapitol, i zohlednění toho, že při pobytu na horách jsme nejen venku, ale třeba i večer (unavení) na chatě. Kapitoly Hrátky na sněhu a se sněhem často modifikují vám všem jistě známé hry. Naopak ty, které se věnují nácviku základního ovládání lyží- sjezdových i běžkařských, pak všem těm, kdo nejsou přímo i lyžařskými instruktory, jistě přinesou plno nových podnětů.

Pojďte si hrát! Vyrazili jste s atletíky na hory? Tak to je potřeba se na začátek pořádně seznámit.

SEZNAMKA

Rozvíjí: rovnováhu při jízdě na obou lyžích
Pomůcky a info: sjezdové lyže, cca pro 20 dětí
Popis: Hra vhodná pro první společné lyžování skupiny, kdy se lyžaři navzájem neznají. (Tak sice se asi znáte, ale proč se nepobavit.) Skupina sjíždí svahem v pomalé rychlosti, lyžaři s různě přibližují, podávají si ruce (takže asi jedete bez holí) a představují se navzájem. Poté, co se všichni setkali aspoň jedenkrát, obměníme cvičení tak, že každý místo svého jména řekne to, kterého právě potkává.
Bezpečnost: Terén volíme tak, aby nedocházelo k samovolnému velkému zvyšování rychlosti, neboť lyžaři jsou během hry plně koncentrováni na další činnosti.

Něco na rozehřátí…

SNĚŽNÍ ZAJÍCI

Na rovné ploše zapíchneme slalomové tyče nebo lyžařské hole v počtu o tři až čtyři méně než je počet hráčů. Jeden nebo dva hráči představují lovce, kteří se snaží v časovém limitu chytit co nejvíce hráčů/zajíců mezi tyčemi. Zajíci se mohou před ulovením zachránit tím, že se chytnou volné hole. Přitom u jedné tyče může být pouze jeden hráč.

Vrhneme se na vylepšení techniky.

RYCHLOCHODEC
Pomůcky a info: libovolné lyže, cca 10 dětí
Popis: Ve vhodném terénu soutěž jednotlivců, kdo v daném časovém limitu vystoupí nejvýš. Smí se použít pouze výstupy stranou.
Varianty: Určí se, kdo bude první u stanovené mety. Nebo závod štafet, po dosažení cílové mety ve svahu vyrazí další člen družstva.
Bezpečnost: Každý lyžař má vymezenou vlastní dráhu.

Pilujeme lyžařskou techniku… Nápad s koulemi je moc pěkný a určitě se dá využít i v různých obměnách pro jiné hry.

KOUZELNÉ OŘECHY
Pilujeme:
změny směru odšlapování
Pomůcky a info: libovolné lyže, krepový papír či jiné předměty na označení „kouzelných ořechů“. Cca 15 dětí
Popis: Lyžaři se rozdělí do dvou družstev. Společně vyšlapou ve sněhu obvodové stopy dvou vymezených území (asi 35 × 35 m). Uvnitř těchto prostorů shromáždí každé družstvo v určeném čase 20 větších sněhových koulí, do kterých je zabalený fábor z barevného krepového papíru – kouzelný ořech (myslím, že krepák bude pouště barvu…). Ty jsou v prostoru rozmístěny tak, aby byly snadno dosažitelné. Může jich být i více- některé koule jsou bez fáborků- než je počet stanovený pravidly, ale jsou to oříšky falešné, které se nazapočítávají do skóre pro hodnocení hry. Potom se družstvo vrátí na výchozí stanoviště a zároveň vyráží na soupeřovo území. Vítězí družstvo, kterému se podaří domést všechny fáborky, oříšky dříve. (Tady mi chybí pár upřesnění, ale vy si jistě poradíte…)
Varianta: Vítězí družstvo, které ve stanoveném limitu donese více fáborků.
Bezpečnost: Volíme dobře vysněžený terén bez pařezů a větví.

Zaběháme si….

BOJ O HŮLKU
Pilujeme: běh a jeho kombinace
Info: cca pro 15 dětí
Popis: Na startovní povel vybíhají všichni lyžaři ze startovní čáry k běžeckým holím, které jsou uloženy na místě vzdáleném 20- 50 m. Hůlek je o jednu méně než počet lyžařů a jsou zapíchnuty rovnoběžně se startovní čárou. Na koho hůlka nezbyla, ten opouští hru. Vítězí lyžař, který zůstal ve hře poslední.
Varianta: Lyžaři jsou rozmístěni do kruhu, hole jsou zabodnuty uprostřed kruhu.
Bezpečnost: Minimální vzdálenost mezi holemi je 2 m.

No a tohle bych chtěla vidět v reálu.

DOPRAVNÍ ZÁCPA
Pomůcky a info: libovolné lyže, meta pro označení středu kruhu, cca pro 10 dětí
Popis: Lyžaři stojí po obvodu kruhu. Na pokyn instruktora se pokoušejí dostat na protilehlé místo přechodem přes střed kruhu, který je vyznačen na sněhu. Při opakovaných pokusech si lyžaři většinou vytvoří strategie, jak se vyhnout zácpě, vznikající ve středu kruhu.
Varianta: Je možné měnit šířku přechodu přes střed.
Bezpečnost: Při prvních pokusech hrajeme bez holí. Není dovolen fyzický kontakt hráčů.

No a teď pořádné dovádění!

Kapitola Hry se sněhem vás seznámí s teorií sněhové vločky a filologickými zajímavostmi ohledně vývoje slova sníh. No a pak si sníh můžete pěkně osahat (doporučeno je rukama, pažemi, obličejem, popřípadě se celí zahrabat). Uválejte si co největší kouli nebo naopak co nejvíce malých, lezte po kolenu, plavejte ve sněhu, čichejte k němu! Vyšlapte své jméno, srdíčko… Padejte do sněhu ze stoje, z dřepu, na bok… Udělejte co největší hromadu! Ztraťte se v labyrintu.

K tématu je možné přistoupit i vědecky.

ČERNÁ DÍRA
Za slunečného počasí položíme na sníh dvě desky ze stejného materiálu. Jedna bude bílá a druhá černá. Po půlhodině se černá deska propadne do sněhu a bílá zůstane ležet na povrchu. Proč se tak děje?

Nakonec se podíváme ještě na Hry na sněhu. Máte už hotové bludiště? Tak co v něm uspořádat HONIČKU V BLUDIŠTI. Můžete se při ní pohybovat jen po cestičkách a baba se nesmí dávat do stran přes uličku.

A protože jsme atleti, tak procvičíme házení na cíl.

LOV TULEŇŮ
Procvičíme: házení na cíl
Pomůcky a info: pruty- oštěpy, cca 15 dětí
Popis: Na louce se rozestaví větší počet velkých sněhových koulí. Hráči na ně z určité vzdálenosti házejí rovné pruty nebo tenké laťky, a to vždy všichni najednou. Zabodne- li se prut do sněhové koule, je tuleň uloven a může se lovit další. Vítězí hráč, který uloví nejvíce tuleňů.
Bezpečnost: Současně se loví vždy jen jeden tuleň.

No a něco na večer do chaty… a popřípadě, kdyby vám z toho všeho sněhu byla zima.

SIBIŘ

Hráči v několika družstvech. Cílem je za 15 minut co nejvíce obléknout jednoho člena družstva, hodnotí se jen správně oblečené šatstvo. (Pozor nehrajme u kamen!) Bavit se ale můžete třeba i pozorováním oblohy, zaznamenáváním, přípravou předpovědi počasí nebo tvorbou kroniky mapujíci váš pobyt.

(Záměrně neuvádím u her doporučovaný čas. Jistě si je díky svým znalostem přizpůsobíte na míru právě vám.)

________________________________________________________

Připraveno na základě knížky: Jiřího Brtníka jana Neumana- Zimní hry na sněhu i bez něj, Portál, 2008. Bližší informace o publikaci naleznete ZDE.

Ilustrační foto: AK Louny

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory