zpět na aktuality

V únoru představujeme přípravku při TJ Slavoj Pacov

Jak dlouhou historii má ve vašem klubu práce s nejmenšími?

Náš oddíl od svého založení dbal vždy na práci s mládeží. V minulosti to bylo od věku od devíti let. S malými dětmi jsme v oddíle začali pracovat zhruba před deseti lety.

Přiblížíte nám filozofii vašeho klubu?

Propagovat atletiku v našem regionu a umožnit provozování tohoto sportu všem zájemcům.

Je nějaké specifikum vašeho regionu?

Náš oddíl pracuje na malém městě s necelými pěti tisíci obyvatel, kde je silná spolková a sportovní činnost. Nabídka mimoškolního vyžití pro děti je zde veliká, což omezuje zájem dětí o atletiku.

Kolik u vás 'atletí' dětí?

Přes zmíněnou širokou nabídku aktivit máme v oddíle v současné době evidovaných necelých osmdesát dětí ve věku od pěti do jedenácti let. Přímo v Pacově sportuje 40 dětí, oddíl má dále kroužky v nedalekých Košeticích a v Pelhřimově. Zájem dětí má vzrůstající trend.

Jak dnes děti na atletiku nalákat? Co se vám osvědčilo?

Do oddílu přijímáme všechny zájemce. Děti přicházejí převážně na doporučení svých kamarádů.

Děláte nábor?

Nábor do oddílu děláme průběžně po celý rok prostřednictvím oválové vývěsky a městského informačního zpravodaje, který vychází měsíčně.

Od kolika let u vás děti sportují?

Děti k nám chodí od pěti do dvanácti let.

Kolikrát týdně se sportuje a s čím by měli rodiče počítat, když dítě do přípravky dají?

Trénujeme dvakrát týdně po devadesáti minutách a rodiče upozorňujeme na nutnost pravidelnosti docházky.

Jaká je u vás výše poplatku?

Platí se 700 korun a vzhledem k ekonomické situaci je rodiči přijímána. Vnímáme ji jako nízkou, ale zvýšení by zřejmě znamenalo větší úbytek dětí.

Kde trénujete teď v zimě a kde v létě?

V zimě v tělocvičně základní školy, v létě na stadionu s parametry pro výkonnostní atletiku. Omezuje nás pouze deštivé počasí, vzhledem ke značné vzdálenosti stadionu od náhradního prostoru pro trénink – tělocvičny.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?

Děti zkouší všechny disciplíny projektu Atletika pro děti, atletické discipliny mladšího žactva. Hrajeme různé hry, nejoblíbenější hrou je Na rybáře.

Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí? Zapojujete je nějak do dění v klubu?

Rodičům nabízíme spolupráci s oddílem formou pomoci při závodech jako rozhodčí, při výjezdech na závody nabízíme možnost doprovodu dětí.

Pořádáte pro děti v létě soustředění?

Tábor ani soustředění pro děti do 11 let nepořádáme.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Děti od deseti let zapojujeme do krajských soutěží mladšího žactva, pro všechny děti naší přípravky pořádáme pravidelné oddílové závody. Každoročně pořádáme pro děti od první třídy pacovských škol třídílný závod Pacovský atletický pohár. Jedná se o soutěž jednotlivců a družstev jednotlivých tříd.

Kolik trenérů u vás s malými dětmi pracuje?

Náš oddíl pracuje s dětmi v místě oddílu Pacově a dále pak v Košeticích a Pelhřimově. S malými dětmi pracují v Pacově tři trenéři, jeden v Košeticích a dva v Pelhřimově.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Největší ocenění trenérské práce je zájem dětí a uznání rodičů. Těší také příchody dětí mých bývalých svěřenců.

Jak by zněla vaše rada pro ty, kdo s přípravkou teprve začínají?

Ze začátku se nebát improvizovat, získat zájem dětí. Vycházet z webu, kde je dostatek námětů a rad.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Ať stále získává do svých řad více dětí a dále se úspěšně rozvíjí. Projekt je výbornou podporou atletickým oddílům a inspirací pro tréninky nejmladších atletů.

Komu se ozvat v případě zájmu?

Kontakt na oddíl a jednotlivé trenéry je uveden na webu oddílu. Jinak je možné navštívit náš trénink a tam se přihlásit. Trénujeme pravidelně v období listopad až březen v tělocvičně ZŠ Pacov, Za branou a to v úterý a ve čtvrtek od 16,30 do 18,00 hodin. V dubnu až říjnu pak na atletickém stadionu U sv .Anny v Nádražní ulici vždy v pondělí a ve středu od 16,30 do 18,00 hodin.

Děkujeme za rozhovor.

_____________________________________________________

Představuje se vám trenér: Pavel Zajíc

Jsem předsedou oddílu a doposud aktivním závodníkem. V oddíle trénuji děti od 5ti let do 12ti let. Spolupracuji s trenéry Pavlem Vaňkem, což je hlavní trenér přípravek v oddíle a dále s mojí mojí ženou Helenou.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory