zpět na aktuality

V březnu vítejte v Atletu Šestajovice

Jak dlouhou historii má 'ateltění' nejmenších v Šestajovicích?

Jsme poměrně mladý klub. Vznikli jsme na jaře loňského roku, a proto se o historii zatím nedá moc hovořit. Náš klub vznikl z nadšenců a fajn rodičů. Všichni u nás pracují zcela nezištně, od předsedy spolku, přes účetnictví, až po profi fotografa.

Přiblížíte nám filosofii vašeho klubu?

Klademe důraz na kvalitu, nikoliv na kvantitu. Cílem je podchytit zájem dětí o atletiku a to v kamarádském prostředí. Základní činnost klubu je zaměřena na sport, ale naše aktivity zasahují i do jiných oblastí společenského života, aby si členové klubu mezi sebou vytvářeli bližší vztahy.

Je nějaké specifikum regionu, kde atletiku nabízíte?

V posledních letech postupně vzniká v obci spousty nových sportovišť. To umožňuje vznik nových sportovních klubů, včetně našeho Atleta Šestajovice.

Kolik k vám dochází dětí?

Dětí máme nejvíce právě teď, konkrétně 23. Zájem je veliký, ale vzhledem k malému počtu trenérů nemůžeme další děti přijímat, abychom neohrozili kvalitu tréninku.

Pracujete i s dětmi, které mají nějaké zdravotní omezení?

Fyzická zdatnost našich dětí je na velmi dobré úrovni a tomu napomáhá i to, že s nimi sportují ve volných chvílích jejich rodiče. Samozřejmě při trénincích rozlišujeme výkony šestiletých od větších dětí. Vesměs máme děti bez zdravotního omezení.

Co se vám osvědčilo, že děti na atletiku naláká?

Tréninky vedeme především hravou formou, a to děti baví. Také jsou v prostředí, které dobře znají, například mezi kamarády ze školy.

Děláte nábor?

Nábor z kapacitních důvodů neděláme.

Od kolika let u vás děti sportují?

V oddíle máme děti od 6 do 11 let.

Kolikrát týdně se scházíte?

Sportujeme dvakrát týdně. V pondělí je běžecký trénink, ve středu atletický. Je čistě na rodičích a dětech, jestli chtějí trénovat oba dva dny. Většinou tomu tak je. Od rodičů jen chceme, aby své ratolesti dopravili včas na trénink a včas si je vyzvedli. Ale s tím u nás nemá nikdo problém.

Jaká je u vás výše poplatku?

Myslím, že nízká, a to díky sponzorům a díky tomu, že všichni ve spolku pracují bezplatně. Členský roční poplatek je 600 korun, oddílový je pak pro děti navštěvující jen pondělní běžecký trénink 200 korun a pro děti, které trénují jen ve středu (atletika všeobecně) platí 1 000 korun za rok. Na středeční tréninky se platí pronájem haly. Letošní rok tudíž dítě trénující 2x týdně zaplatilo 1 800 korun za rok. I díky podpoře z obce a již zmiňovaným sponzorům dostal každý člen kvalitní teplákovou soupravu, sportovní tričko, čepici a batůžek.

Kde trénujete v zimě a kde v teplejším období roku?

V létě trénujeme na nově vzniklém sportovním hřišti, běžecké tréninky probíhají na různých místech obce. V zimě pak využíváme nafukovací halu a běžci v mrazivých dnech chodí do místní MŠ, kde se soustředí na správné protahování těla. Netradičním místem je pak vodní jímka (samozřejmě vypuštěná), kde děti trénují sprint do kopce.

Co všechno si děti vyzkoušejí a co mají nejraději?

Učí se atletickou abecedu, běhají rovinky. Děti u nás hází medicinbalem, pěnovým oštěpem, velmi oblíbené jsou raketky. Skáčou z místa do dálky, prostě si „osahávají“ atletické disciplíny. Ke všemu nám velmi dobře slouží atletická sada a metodika právě z projektu Atletika pro děti. Náš oddíl se asi nejvíce soustředí na běh, a to i proto, že máme i dospělé členy – běžce. Z jejichž řad jsme i my trenéři a námi nabyté zkušenosti předáváme našim dětem.

Které hry si děti nejvíce oblíbily?

Nejraději mají děti hry, při kterých se rozehřívají nebo u kterých se naopak vyklusávají. Mají také rády rozcvičku, když ji vedu ve formě „Tomáš říkal“. A to proto, že předseda našeho spolku a trenér pondělních běžeckých tréninků je jejich velmi oblíbená autorita- Tomáš Dvořák. Ano můžeme se pochlubit naším vlastním Tomášem Dvořákem. Jedná se prostě o vtipnou shodu jmen.

Představila byste našim čtenářům blíže vaše hřiště?

Středeční atletický trénink probíhá v nově vybudované nafukovací hale s umělým povrchem. Obec připravuje výstavbu nového sportovního areálu zaměřeného na atletiku. Na ten se už moc těšíme. Trenéři běhu preferují pohyb v přírodě, proto tréninky probíhají venku.

Jakým způsobem pracujete s rodiči dětí? Zapojujete je nějak do dění v klubu?

Spolupráci s rodiči hodnotíme velmi dobře. Mnozí z nich se začali věnovat běhání aktivně, dokonce se stali členy našeho spolku a účastní se běžeckých závodů. Díky společnému zájmu rodičů a dětí tak spolu tráví více času jako rodiny.

Jaký je nejpalčivější problém vašeho klubu?

Náš největší problém začíná být nedostatek trenérů. Jako nový klub jsme tuto věc zatím moc neřešili. Jelikož chceme zachovat stávající kvalitu činnosti, musíme se s přibývajícím počtem dětí touto otázkou začít více zabývat. Snažíme se získat někoho, kdo by měl chuť s námi děti trénovat, věnovat jim svůj volný čas. S dětmi pracují čtyři trenéři a jedna asistentka trenéra. Zatím zkoušíme sehnat nové trenéry v rámci svých známým. Ale je jisté, že budeme muset do budoucna využít i jiné formy získávání lidí.

Nabízíte v létě soustředění?

Zatím jsme uspořádali dvě víkendová soustředění v Jizerských horách, kterých se zúčastnili i rodiče. Letní tábor je v tuto chvíli spíše ve fázi úvah, určitě bychom ho do budoucna rádi uspořádali.

Jakých soutěží se děti účastní a jaké máte úspěchy?

Jezdíme především na běžecké závody různých typů. Našim dětem se podařilo získat i nějaké medaile. Za největší úspěch ale považujeme to, že děti rády na závody jezdí a dokáží se sportem bavit. Medaile je pak už ona „třešnička na dortu“.

Pořádáte nějaké zajímavé akce i přímo vy?

Kromě zmíněných soustředění jsme uspořádali například Vánoční setkání s osmistovkou, na němž se sešli naši členové a jejich rodinní příslušníci a v rámci toho jsme si symbolicky zaběhli 800 m. Za podpory obce jsme uspořádali dětské závody, malý duatlon, s jízdou na kole a s během. Dva naši členové uspořádali benefiční akci Běh pro Lodičku, díky které se podařilo pro obecní školku získat mnoho desítek tisíc korun. V červnu jedeme jako spolek společně fandit našim sportovcům na Zlatou tretru a v létě připravujeme týdenní soustředění ve Vysokých Tatrách.

Co vnímáte jako největší ocenění své práce?

Jako největší ocenění vnímám, když děti chodí na trénink s nadšením, když se jim daří. Velmi mne potěší, když je potkám a oni se ke mně hlásí, a říkají mi, jak moc se už těší na další trénink. Motivace je tak pro nás jasná: baví nás to a považujeme za přirozené dělat něco dobrého a užitečného.

Jak by zněla vaše rada pro přípravky, které teprve vznikají.

Nebýt zbrklý a megalomanský. Začít pomalu, kvalitně a postupně a se získanými zkušenostmi nabírat i další členy. A hlavně: dělat to s nadšením.

Co přejete projektu Atletika pro děti?

Aby byl inspirací a pomáhal co nejvíce klubům, aby byl i nadále nápaditý a kreativní. Na projektu se mi líbí jeho jednoduchost, přehlednost a rozmanitost. Projekt mi velmi pomohl realizovat myšlenku založit atletický oddíl. Děti by měly hlavně sportovat pro radost, ať už z pohybu nebo později z úspěchů. Do přípravek by měly chodit, protože si to přejí ony samy.

Děkujeme za rozhovor.
_____________________________________________________________________

Předseda spolku Atlet Šestajovice, Tomáš Dvořák představuje trenérku Karolinu Hanákovou: „Karolina je neskutečně obětavý člověk, který dělá pro druhé neuvěřitelně mnoho. Sportu se věnovala již v dětství, nyní se k němu v aktivní podobě opět vrátila. V trenérské činnosti se neustále vzdělává a zdokonaluje. Dětem jde příkladem a sama se účastní běžeckých závodů. Nemůžeme opomenout ani jejího manžela Milana, který jí v těchto aktivitách velmi pomáhá. Oba se neocenitelně podílejí i na dalších aktivitách, které náš spolek pořádá.“

Sama Karolina pak dodává: „Při mém návratu k aktivnímu sportu a rozhodnutí pomáhat začínajícím sportovcům najít vztah k pohybu, jsem využila právě váš projekt Atletika pro děti. Absolvovala jsem školení TAP a TŽ (Atletika pro radost). Také trénuji a zároveň získávám nové zkušenosti v ŠSK Újezd nad Lesy.“

______________________________________________________________________

Komu se ozvat v případě zájmu?

předseda spolku: Tomáš Dvořák
tel: 724 963 162
email: info@atletsestajovice.cz
vedoucí oddílu atletiky: Karolina Hanáková
tel: 776 281 029 meluhelu@seznam.cz

http://www.atletsestajovice.cz

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory