zpět na aktuality

S učiteli jsme se sešli na Jesce

Tam se v sobotu 25. března sešly tři desítky učitelů z celého Česka. Z největší dálky dorazili pedagogové z Brna a ze Zlína. Všichni byli s programem, který jim nabídl plno nových podnětů pro práci s jejich dětmi, spokojení. „U nás jsme znovuobnovili kroužek atletiky od září a jsme rádi, že jsme se dozvěděli, kam vlastně nové pojetí atletění pro nejmenší směřuje. Tipy na hry a využití netradičních pomůcek jsou pro nás cenné, protože děti je dnes potřeba motivovat zajímavými činnostmi,“ shrnula za pedagogy paní učitelka Šárka Vecková z Višňové v Libereckém kraji.

Hlavním lektorem semináře byl Aleš Kaplan, vedoucí katedry atletiky FTVS UK. „Určitě budu rád, když pedagogům vydrží nadšení. Myslím, že se jim dostalo plno podnětů. Potěší mě, když budou schopni dětem předat i to, že atletika není jen o výkonu, ale hlavně o překonání sebe sama a zdolání výzev, které na první pohled vypadají nedosažitelně,“ zamyslel se nad hlavním výstupem, který by si podle něj měli pedagogové ze školení odnést, Aleš Kaplan.

Školení proběhlo ve spolupráci s AŠSK a to v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a jeho absolventi obdrželi účastnický certifikát. Věříme, že vše to, co se na něm pedagogové dozvěděli, vyzkoušejí s dětmi na hodinách tělesné výchovy.

Foto: Pavla Pražáková

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory