zpět na aktuality

Zapojte se do druhého ročníku projektu Atletika pro radost I.

Atletika pro radost je projekt Českého atletického svazu, který jsme spustili v roce 2016. Je rozdělen na dvě základní části. Přímo 'jednička' je určena pro děti od 6 do 11 let a dále rozšiřuje projekt Atletika pro děti. V souladu s ním nabízí další možnosti 'atletění' pro děti zmíněné kategorie. Atletika pro radost II má pak za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo-li výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život.

Projekt Atletika pro radost I je po roce působení hodnocen jako velmi úspěšný. Z tohoto důvodu bychom rádi podpořili vznik nových přípravek. V projektu opět dojde k propojení projektů Atletika pro děti a Atletika pro děti do škol. Vznikne tak dalších 40 atletických školních přípravek (dále jen AŠP) s přímým napojením na konkrétní atletické oddíly a kluby.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost I? Jako oddíl navažte přátelství se základní školou ve vašem regionu. Oslovte vybranou školu nebo školy a dohodněte vznik a fungování atletické školní přípravky přímo ve škole od nového školního roku 2017 – 2018. AŠP musí navštěvovat min. 20 dětí (optimálně 2 skupiny, 2x 20 – 25 dětí). 'Atletit' by měly děti 1 – 2 x týdně a to 1- 1,5 hodiny. Personální zajištění by mělo být násladujicí: učitel/učitelka nebo vychovatelka z družiny, popř. trenér/trenérka spolupracujícího oddílu. Od nás můžete očekávat, že zajistíme metodický materiál a pomůcky- sadu dětské atletiky. Prostory pro trénink by měla zajistit spolupracující škola. Členové vzniklé AŠP budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž ČAS. Učitelé budou vyškoleni na trenéry atletických přípravek (TAP).

Jakou získáte podporu? Učitel nebo trenér nové AŠP získá roční finanční podporu 20 tisíc korun (2000 Kč/ měsíc – září až červen – zatím garantováno jen pro školní rok 2017 – 2018). Dále bude financováno vyškolení pedagogů na trenéry atletiky a to formou povinného víkendového školení v Nymburce (včetně ubytování, stravy a dopravy termín: 25. – 26. listopadu 2017). Dále získáte: metodické materiály (brožuru Atletika pro děti, DVD aj.) a oddílu/škole bude zapůjčena sada pomůcek pro dětskou atletiku.

Upozorňujeme, že do projektu nelze zařadit již fungující přípravku, ze které jsou děti evidovány v oddílu nebo klubu a tedy i v ČAS.

Závazné termíny, přihlašovací formulář a veškeré další informace najdete na stránkách ČAS ZDE.

Generální partner Českého atletického svazu

Hlavní partner Českého atletického svazu

Oficiální partneři

Projekt vznikl za podpory